Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Kandidat til HB 2021-2023: Per Schultz-Knudsen

Per Schultz-Knudsen

Lars Rasborg

Det er vigtigt, at hovedbestyrelsen i den kommende periode får løftet fokus fra interne og organisatoriske forhold til mere fagpolitiske udfordringer, der handler om at sikre bedre arbejds- og lønforhold, bedre uddannelsesvilkår, og et trygt arbejdsmiljø for vore medlemmer. Alt for meget tid er i den forgangne periode gået med at drøfte interne sager, som ikke er kommet medlemmerne til gode. I HB er der behov for medlemmer, for hvem et konstruktivt samarbejde til gavn for forbundet tæller mere end personlig profilering, og som søger kompromiset i stedet for konfrontation, men som også er kritisk og ikke er bange for at stå fast på sine holdninger, hvis det er det bedste for forbundet. Sådan har jeg arbejdet i den seneste periode, og sådan vil jeg fortsætte, hvis jeg bliver genvalgt.

Der er især fem områder, jeg mener, der skal styrkes:

Freelancere og selvstændige:

Flere og flere må klare sig som freelancere eller selvstændige. Deres løn- og arbejdsvilkår bestemmes i en ulige kamp mellem den enkelte og arbejdsgiveren, der kan spille vore medlemmer ud mod hinanden. Den kamp skal forbundet gøre mere lige, dels ved politisk at sikre, at freelancere eller soloselvstændige har ret til at samarbejde og udveksle oplysninger, dels ved fagligt at sikre freelance-aftaler med alle overenskomstpartnere. Der er gjort et stort arbejde med dette allerede, ikke mindst af Freelancegruppen, men hele forbundet bør prioritere det højt. Samtidig skal fastansatte gøres bevidste om, at det også er deres kamp, ellers fristes arbejdsgiverne til at erstatte fastansatte med løs arbejdskraft.  

Overenskomster:

For mange fastansatte arbejder uden overenskomst. Derfor bør det prioriteres at tegne overenskomst med alle de arbejdspladser, hvor der arbejder medlemmer af forbundet. I det arbejde må vi være klar til at tage alle nødvendige kampmidler i brug.

Når det gælder eksisterende overenskomster, skal især ordentlige lønninger for nyuddannede og arbejdsgiverens pligt til at sikre de ansatte efteruddannelse i fokus. Ved de seneste OK-forhandlinger er grundlønnen/skalalønnen blevet forbedret for de nyuddannede, men mange steder er stigningen desværre blevet modregnet i det personlige tillæg, så den samlede løn stort set er uændret. Det skal der ved kommende OK-forhandlinger sikres, ikke kan ske.

Uorganiserede arbejdspladser:

I mange byer og lokalområder skyder nye medier op. I princippet er det godt med nye medier - især, hvis forbundsmedlemmer bliver beskæftiget. Men det er problematisk, hvis det nye medie benytter sig af uorganiseret, måske endda ulønnet, arbejdskraft, og dermed skaber ulige konkurrence til medier, hvor der er ansat forbundsmedlemmer.

I lighed med 3F’s oversigt over restauranter, der har tegnet overenskomst, bør vi have en let tilgængelig oversigt over medier, der har overenskomst, eller som drives selvstændigt af forbundsmedlemmer. Personligt har jeg haft held til at få bl.a. lokale politiske partiafdelinger til ikke at benytte medier, der bruger uorganiseret arbejdskraft. De efterlyser dog en mulighed for nemt at kunne tjekke, hvilke medier der har overenskomst.

Uddannelse:

Der skal hurtigst muligt sikres ordentlige lønforhold for kommunikationsstuderende i praktik, så de ikke selv skal forhandle om løn ved ansættelsen. På DMA-området er det sikret gennem praktikantaftalen, men de fleste praktikpladser i kommunikation er stadig ikke sikret ordentlige løn- og arbejdsforhold.

Et stærkt forbund for alle, der arbejder med medier og kommunikation:

En stærk fagforening er en fagforening, hvor der hersker en stor fællesskabsfølelse. Det kræver, at alle føler sig som ligeværdige medlemmer. Det gælder både ude på de enkelte arbejdspladser, og det gælder internt i forbundet, uanset hvilken gren af det store medie- og kommunikationstræ man arbejder på. Derfor skal der sideløbende med de fagpolitiske tiltag fortsat arbejdes med at udvikle forbundet, så alle opfatter det som det naturlige sted af være medlem, hvis man arbejder med medier og kommunikation.

CV for Per Schultz-Knudsen

Uddannet på DJH (DMJX) 1983
Journalist på Randers Amtsavis
Tidl. Vejle Amts Folkeblad, DR Kanal 94 (Kanal Trekanten) og Fredericia Dagblad

Fagligt
2017–:     Medlem af hovedbestyrelsen – Medlem af Overenskomst- og Arbejdsmarkedsudvalget (OAU) – Formanden for arbejdsgruppen vedr. nyt navn/fag- og kernefortælling (siden 2019) – Medlem af Udvalget for Fastholdelse og Organisering (siden august 2020)
2016-:     Medlem af TR-gruppen i Jysk Fynske Medier – Koordinator for TR-netværket (alle faggrupper) i JFM – Næstformand for samarbejdsudvalget i JFM – medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen for Jysk Fynske Medier (siden 2019)
2009-:     Fællestillidsmand (Randers Amtsavis, Århus Stiftstidende, Viborg Stifts Folkeblad, Dagbladet Holstebro, Dagbladet Struer, Folkebladet Lemvig,        Dagbladet Ringkøbing-Skjern samt ugeaviser)
1986-1990: Fællestillidsmand (Randers Amtsavis og Dagbladet Djursland)
1985-1986: Sikkerhedsrepræsentant, Randers Amtsavis
1983-1985: Kredsbestyrelsesmedlem (Fyn/Sydjylland, dav. Kreds 3)
1983-1984: Talsmand for de arbejdsløse på Fyn og i Sydjylland
1980-1981: Observatør i hovedbestyrelsen for LandsElevUdvalget
1980-1981: Landsformand for LandsElevUdvalget (journalistpraktikanter)
1979-1980: Medlem af bestyrelsen for elevkredsen (Kreds 4Y, Journalisthøjskolen)

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk