Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Kandidat til HB 2021-2023: Lisbeth Kiel

Lisbeth Kiel

Malene Porup

 • 39 år
 • Uddannet jurist
 • Arbejder som blogger og influent på 12. år
 • Rådgiver virksomheder omkring arbejdet med influenter
 • Medstifter af og formand på 5. år i Forbundet for Influenter og Bloggere i DJ
 • Vi har netop lanceret en mærkningsordning med etiske retningslinjer for influenter
 • Tidligere medlem af udvalgsgruppen for Fremtidens Forbund samt det store Mediepolitiske Udvalg i DJ
 • Deltager i ekspertpanel under Børne- og Undervisningsministeriet omkring børns digitale trivsel
 • Bor på Ydre Østerbro med min mand og vores 3 børn
 • Du kan bl.a. finde mig på Twitter her – og Linkedin her

Som medstifter af og formand for Forbundet for Influenter og Bloggere i DJ, kom jeg for snart 5 år siden ind i DJ som et helt nyt medlem, fra en helt ny faggruppe og som helt ny faglig aktiv.
Det har medvirket til, at jeg har set på Forbundet, dets arbejdsgange og det fagpolitiske arbejde med helt friske øjne, hvilket nogle gange kan give anledning til at stille nogle spørgsmål, der ikke har været stillet før,

Vi har som ny specialgruppe fået en overvældende varm modtagelse og stor værdi ud af medlemsskabet i DJ, og jeg vil enormt gerne give noget tilbage ved at bidrage til arbejdet i Hovedbestyrelsen med mine mange års erfaring som selvstændig på kommunikationsområdet, og min juridiske uddannelse som naturligt vil være en stor hjælp i bestyrelsesarbejdet.

Den rigtige hjælp til freelancere og selvstændige

 • Jeg har arbejdet som selvstændig indenfor blogging, jura og kommunikation de seneste 12 år. Jeg har været på barsel som selvstændig, jeg har været sygemeldt som selvstændig, jeg har haft succes som selvstændig og jeg har været nødt til at tage deltidsjob som selvstændig, fordi det ellers ikke kunne løbe rundt. Jeg har derfor stor erfaring med de udfordringer, man uundgåeligt støder på undervejs, og dem vil jeg gerne hjælpe med at sætte fokus på gennem HB-arbejdet.
 • Krisen under Corona har synliggjort hvor udfordrende og sårbart det kan være at arbejde som freelancer eller selvstændig. Det er et yderst begrænset sikkerhedsnet, der er spændt ud under os, og det er desværre blevet meget tydeligt, at Danmark har tradition for at være et lønmodtagerland, hvor mange løsninger ikke er møntet på freelancere og soloselvstændige.
 • Da hjælpepakkerne i første omgang blev lanceret, var der fx ikke mulighed for at søge hjælp, hvis man havde været på barsel eller havde været langtidssygemeldt umiddelbart op til nedlukningen, og her gik jeg i dialog med flere relevante politikere, så de fik fokus på udfordringen og endte med at få det ændret.
 • Vi skal have ændret dagpengereglerne og barselsreglerne for selvstændige, som på ingen måde fungerer hensigtsmæssigt i dag, og som stiller os urimelig dårligt sammenlignet med lønmodtagere.
 • Det er dybt urimeligt at EU-lovgivning bliver tolket så rigidt i Danmark, at den står i vejen for at lave kollektive aftaler for freelancere og selvstændige.

Etik

 • I min specialgruppe har vi netop lanceret et sæt etiske retningslinjer for influenter og bloggere som ledsages af en mærkningsordning. Etikken er min helt store mærkesag, og jeg ser det som en rød tråd i alt hvad DJs medlemmer arbejder med, og DJ som forbund repræsenterer.
 • Det er forbundets tydelige DNA, og det skal vi være bedre til at brande os på. Vi skal vise udadtil, at DJ er et attraktivt forbund for de medlemmer, der er etisk ansvarlige, og de medlemmer som vægter fagligheden højt.

Fremtidens forbund

 • Jeg vil gerne være med til at sikre, at DJ også fremadrettet er et forbund, som kan tiltrække nye og fastholde eksisterende medlemmer ved at rumme nye fagligheder og medieformer, samtidigt med at vi naturligvis stadigt omfavner de medlemsgrupper og ansættelsesformer, som er selve grundstenen i DJ.
 • Det er tvingende nødvendigt, at vi formår at omstille os til den nye medievirkelighed vi kigger ind i, og at vi er i stand til at yde hjælp og bistand til de mange freelancere og soloselvstændige, som udgør en stadigt stigende del af vores medlemstal.
 • Mine specialgruppemedlemmer kæmper mod urimelige arbejdsvilkår, gratis arbejde og unfair kontrakter. Vi får krænket vores ophavsret, oplever stress og digital chikane mens vi knokler for konstant at holde os opdaterede på nye medieformer og platforme.
   
 • Vi arbejder i en helt anden medievirkelighed end mange andre af DJs medlemmer, og alligevel er det helt de samme problemer, vi støder på i vores arbejdsliv.
 • Det viser tydeligt, at der i den grad stadigt er brug for et traditionelt fagforbund, selvom arbejdslivet i høj grad er atypisk og utraditionelt.
 • DJs medlemmer har samlet set så stor en specialiseret viden indenfor medie- og kommunikationsområdet, som vi med fordel kan dele med hinanden, så vi kan løfte i flok og løfte hinanden, fremfor at lade forskellighederne splitte os ad.
   
 • Vi er nødt til at lade forbundet forene vores mange fagligheder fremfor at lade forskellene splitte os ad.
 • Vi skal være et forbund, der har fokus på medlemmerne, der arbejder for medlemmerne, og som ikke spilder tiden på interne konflikter og problemer. Det er vigtigt, at der i hovedbestyrelsen er en forretningsforståelse, en samarbejdsvilje og en stor lyst til at arbejde for medlemmernes bedste, så vi kan komme tilbage på rette spor og få rykket på arbejdet med de fagpolitiske mærkesager, vi alle brænder for.
Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk