Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Kandidat til HB 2021-2023: Johnny Frederiksen

Johnny Frederiksen

Nicolai Brix

Fakta om Johnny Frederiksen

52 år.
Videojournalist.

Bestyrelsesmedlem Hovedbestyrelsen: 2019 – nu.

Bestyrelsesmedlem Pressefotografforbundet: 2010 – 2018.

Bestyrelsesmedlem Kreds1: 2012 – 2014.

Dansk Journalistforbund skal have et fagligt løft

 

Mine mærkesag for fremtidens forbund er, at alle tydeligt kan se deres faglighed repræsenteret.

Derfor skal vi i de næste to år påbegynde arbejdet med sektoropdeling, så alle føler at de har et stabilt ståsted, hvor netop deres faglighed bliver hørt.

I fremtiden vil mange flere kolleger være beskæftiget som freelancere og selvstændige, derfor skal der være mere fokus på hvordan vi kan hjælpe med at aftaledække alles arbejdsliv.

Dansk Journalistforbund skal fortsat kæmpe for, at ophavsret og arbejdsforhold ikke bliver forringet.

De tre sektorer

Jeg vil helt konkret arbejde for, at Dansk Journalistforbund bliver meget mere fagforening, som kan rumme de mange fagligheder der er repræsenteret i forbundet i dag.

Et konkret forslag er, at arbejde for en ændret stuktur, hvor faglighederne opdeles i søjler fordelt på sektorer, det kunne være journalistik, kommunikation og visuelle.

På den måde, vil der være mere fokus på den enklestes faglighed, allerede i hovedforbundet.

Samtidig skal der arbejdes for et enhedskontingent, så det ikke er økonomi der afskærer medlemmer fra at kunne deltage i de faglige fælleskaber der dækker deres arbejdsområde.

Freelancere og selvstændige

Vi skal fortsat forhandle de bedste overenskomster hjem, på de områder der allerede er dækket.

Samtidig skal vi forsøge at få endnu flere overenskomster og aftaler i hus.

Også aftaler for freelancere og selvstændige, hvor det er muligt at forhandle dem kollektivt, det vil være med til at forhindre udhulingen af det klassiske mediearbejdsmarked.

Der skal være mere fokus på vejledning til de freelancere og selvstændige der selv skal forhandle aftaler.

Mere synlighed i det politiske landskab

Offentlighedsloven er et klart eksempel på, at det fortsat kan betale sig at kæmpe for at ændre forholdene for vores kolleger.

DJ skal være på barrikaderne for at sætte dagsordenen, når det handler om at sikre gode arbejdsforhold og beskytte medlemmernes rettigheder. 

Naboerne på Christiansborg må aldrig være i tvivl om hvad Dansk Journalistforbund mener.

Lad os komme videre

Vi har været igennem en meget turbulent periode i siden delegeretmødet i april 2019.

Der har været en lind strøm af sager, som har flyttet fokus fra det medlemsrettet til personsager internt i organisationen.

Det har kostet uforholdsmæssig meget tid, der havde været bedre brugt på medlemmernes interesser og vilkår.

Det skal være slut nu. Vi har en kæmpe stor opgave foran os efter en corona pandemi, der har berørt mange kolleger hårdt.

Den nye hovedbestyrelse skal straks i arbejdstøjet og bringe vores 60 år gamle fagforening videre, vi skal samle alle fagligheder og stå sammen i kampen om et fornuftigt arbejdsmarked i mediebranchen.

Jeg genopstiller den 25. april

Derfor genopstiller jeg til endnu to år i Hovedbestyrelsen, denne gang med erfaringer, som man normalt ikke opbygger på en enkelt periode. Det er også derfor jeg målrettet vil arbejde med at vi får lavet en organisationsændring, hvor man kan spejle sig i sin faglighed og hvor der skal kæmpes lige hårdt for alle kollegers vilkår, freelancere, fastansatte unge og gamles.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk