Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Kandidat til HB 2021-2023: Henrik Vilmar

Henrik Vilmar

Jonas Ahlstrøm

 • Jeg er formand for Journalistgruppen I DR som har omkring 900 medlemmer.
 • Har sammen med forbundets forhandlere stået i spidsen for flere OK-forhandlinger med vægt på mange af de ting jeg beskriver i mit valgoplæg.
 • Arbejder som nyhedsjournalist på DR Syd i Aabenraa, hvor jeg også bor.
 • Har været faglig aktiv i mange år, blandt andet som tillidsrepræsentant.
 • Har desuden en master i konfliktmægling fra Københavns Universitet og er tilknyttet flere organisationer som aktiv konfliktmægler.
 • Er gift og har to voksne børn.
 • Slapper af ved at være aktiv i naturen, høre musik og læse bøger (meget gerne samfundslitteratur ?)

Tryghed bør i mine øjne være det vigtigste ord i DJs arbejde de kommende år. For stadig flere af vores medlemmer oplever stadig stigende utryghed i løbet af deres arbejdsliv. Det skal vi lave om på.

Der er i min verden tre former for helt nødvendig tryghed, uanset om man er selvstændig, løst- eller fastansat eller uden arbejde i en periode.

Økonomisk tryghed er afgørende for os alle. At være usikker på, om der går penge ind på kontoen i næste måned ubærligt i længden. Derfor skal DJ arbejde benhårdt for større økonomisk tryghed for alle medlemmer uanset alder.

 • Vi skal arbejde for ordninger, hvor freelancere og selvstændige kan tåle perioder uden arbejde uden at blive ruinerede.
 • Vi skal arbejde for, at dagpenge igen bliver et sikkerhedsnet mod økonomisk og social deroute i de perioder, vores medlemmer står uden arbejde.
 • Vi skal arbejde for et arbejdsmarked, hvor unge nyuddannede hurtigt kan komme i arbejde til en ordentlig løn, og hvor ældre ikke konstant skal frygte at blive de første, der ryger, når der fyres.

Vi skal med stor synlighed i medierne og via direkte påvirkning af politikere øge vores politiske påvirkning for at skabe bedre arbejdsmarkedsordninger. Vi skal kræve, at dagpenge igen får værdi som det sikkerhedsnet, de var tænkt. Og vi skal arbejde for at udvide ordningen, så den passer til arbejdsmarkedet i dag. Vi skal være modige og turde tage svære diskussioner, som fx om vi uddanner for mange på vores område?

Trygge arbejdsvilkår er en forudsætning for, at vi alle kan holde til at arbejde alle de år, vi skal arbejde uden at blive syge. Men også en forudsætning for høj kvalitet i de produkter, vi fremstiller.

Vore medlemmer er samfundets vagthunde. For at løfte det ansvar skal vi have rimelige vilkår og tid til at lave vores arbejde ordentligt.

 • Vi skal blive ved med at lave aftaler om ordentlig løn og gode vilkår for alle medlemmer. Både freelancere, selvstændige, løstansatte, fastansatte, unge og ældre.
 • Derfor skal vi gøre alt, hvad vi kan for at selvstændige og freelancere får bedre muligheder for efteruddannelse.
 • Vi skal arbejde endnu mere for, at alle bliver ved med at være attraktiv arbejdskraft, hele livet. Erfarne medarbejdere skal udvikles, ikke afvikles.
 • Vi skal arbejde for at nyuddannede får samme adgang til de gode jobs som alle andre.

Social Tryghed er grundlæggende for et godt arbejdsliv. Det er bestemt ikke i orden, at nogle bliver krænkede af kollegaer eller chefer. Det skal ingen opleve - hverken seksuelt eller på anden måde. Vores medlemmers værdighed og sikkerhed bør være en hjertesag.

 • Vi skal arbejde for, at der på alle arbejdspladser arbejdes aktivt på at skabe en kultur, hvor krænkelser ikke er i orden.
 • Vi skal uddanne vores medarbejderrepræsentanter til at spille en aktiv rolle i arbejdet med at udvikle en sådan kultur, og vi skal klæde dem på til endnu bedre at kunne støtte og vejlede medlemmer, der har oplevet krænkelser.

De tre former for tryghed hænger tæt sammen. F.eks. er løstansatte og praktikanter mere udsatte for krænkelser, mens unge og ældre på hver deres måde oplever utrygge arbejds- eller økonomiske vilkår.

DJs fællesskaber er vores vigtigste værktøj

Vore vigtigste redskab i alle sammenhænge er et fællesskab, der er kraftigt nok til at gøre DJ til en stærk og markant politisk spiller. Kun med et solidt fællesskab er vi stærke nok til at påvirke og lave aftaler med arbejdsgiverne om ordentlige vilkår og løn.

Derfor skal vi udvikle DJ, så vi i endnu højere grad kan være platformen eller paraplyen, der styrker og samler de mange fællesskaber, vi har på tværs af DJ.

For uanset om man er løst- eller fastansat. Kommunikatør, grafiker, fotograf, selvstændig eller Journalist “classic” har man brug for de tre former for tryghed.

Derfor skal vi på tværs af specialgrupper og interesser stå sammen om at skabe bedre vilkår. Fastansatte skal kæmpe for freelancere, de erfarne for de nyuddannede og ALLE for det gode arbejdsmarked.

Jo stærkere fællesskab, jo større indflydelse. Derfor skal vi samarbejde strategisk med andre forbund, hvis medlemmer har de samme interesser om ordentlige arbejdsforhold som os. Der er nok at tage fat på..........

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk