Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Kandidat til HB 2021-2023: Elisabeth Schioldann von Eyben

Elisabeth Schioldann von Eyben

Frederikke Schioldann von Eyben

Blå bog:

Ejer af von e design&kommunikation

Siden 1990 layouter, grafisk designer, layoutchef og kreativ chef på landsdækkende medier og organisationer. Siden 2018 kombinatør/freelancer indenfor visuel formidling, kommunikation og journalistik.

Bestyrelsesmedlem (næstformand og kasserer) i Visuelt Forum (2020 -). Var med til at starte VIF i 1997–98.

LIGHED - vi skal turde tale om ulighed – både den indre og den ydre.

Lighed i Dansk Journalistforbund (DJ). Jeg vil arbejde for en fuld anerkendelse af det enkelte medlems faglighed. I ét fælles forbund skal vi være lige for hinanden. Det skal afspejle sig i vores ansættelsesforhold, i vores aflønninger og i respekten for hvem, der kan hvad.

Lighed i arbejdsvilkår. Alle skal have indsigt i, hvor stort et spænd der er i vores lønindtægter, arbejdstider og andre arbejdsrelaterede forhold. Fordi åbenhed giver forståelse. Og fordi vi skal turde tage snakken om ulighed. Det er ikke rimeligt, at vi kollega og kollega imellem skal forhandle for eksempel freelancehonorarer.

Mange af os er gennem årene blevet kompetente i andre fagområder end dem, vi startede ud i. Personligt har jeg rødder i Visuelt Forum (VIF), arbejder som freelancer – mestendels som kommunikatør, alt imens jeg just er sprunget ud som studerende. Og i alle de roller støder jeg ofte ind i paradokset i, at vi er så faginddelt et forbund. Egentlig opfatter jeg mig selv som bredspektret formidler – men den specialgruppe har vi (endnu) ikke i DJ.

FÆLLESSKAB - vi skal droppe snakken om, hvad der kom først; hønen eller ægget og anerkende, at uden den ene er den anden intet (næsten).

Fællesskab i forskellighed. Jeg vil i DJ arbejde for større lighed og øget tværfagligt samarbejde mellem specialgrupperne. Vi har brug for hinandens forskelligheder, og vi har brug for hinandens opbakning. Det får vi kun, hvis vi samarbejder på tværs. Vi skal også væk fra, at fastansatte kollegaer og freelancekollegaer slås om honorar og deadlines.

Vores forbund rummer både mange fagligheder og mange forskellige slags indtægtsniveauer og ansættelsesformer. Fra den fuldtidsansatte med pensions-, forsikrings-, frokost-, frugt- og motionsordninger over kombinatøren, der fylder lønkontoen op med en blanding af løn, honorar, dagpenge mm, til freelanceren, der værdsætter det frie liv med mange forskelligartede opgaver.

UDVIKLING - vi skal gøre brug af effektiviseringen og ny teknologi til at skabe forbedringer og være innovative.

Udvikling i efteruddannelse. Jeg vil arbejde for bedre muligheder for efteruddannelse og omskoling af medlemmer i Dansk Journalistforbund. Danske medie- og kommunikationsmedarbejdere skal være verdens bedste til at anvende, udnytte og forfine visuelle og kommunikative værktøjer og løsninger, og som fagforbund skal vi støtte vores medlemmer i at være omstillingsparate og kvalificerede.

Udvikling og fastholdelse af faglighed. Jeg vil arbejde for, at DJ støtter medlemmernes behov for videreudvikling, så vi hver især er parate til at løfte nye opgaver, men DJ skal også være støttende, når arbejdsopgaverne bliver for bredspektrede og breder sig over så mange fagligheder, at man ender med at tage brødet ud af kollegernes mund.

Vi befinder os i en foranderlig verden, hvor teknologi og billig udenlandsk arbejdskraft disrupter dele af vores arbejdsområder. Det sker ud fra en – i mine øjne – kortsigtet økonomisk gevinst og på bekostning af kvalitet, når danske mediearbejdsgivere ensidigt ser teknologi og billig arbejdskraft som en mulighed for overlevelse. 

KOMMUNIKATIVE SCHWEIZERKNIVE - Word gør ikke den grafiske designer til en god journalist, og InDesign og smartphone-kamera gør ikke journalisten til en god layouter eller fotograf.

Schweizerkniv på glidebane. Jeg vil arbejde for, at forbundets mange forskellige fagligheder bliver kendt og anerkendt - også af arbejdsgiverne. Her ligger en vigtig del af svaret på mediernes mulighed for overlevelse samt muligheden for et kvalitetsløft af den formidling, et moderne samfund har brug for.

Arbejdsgivernes krav om medarbejdere, der kan det hele, lidt til og meget mere, skal imødegås med saglige og faglige argumenter. Ingen kan det hele, og ingen bør sige ”ja” til det hele. Det er den direkte vej til et stressfyldt arbejdsliv, hvor nok så mange frugtkurve ikke kan redde den enkelte medarbejder fra at gå ned med stress.

Vores forbund skal bakke op om medlemmerne, så vi kan sige nej til arbejdsopgaver, der overskrider vores faglige kompetencer eller normal arbejdstid. Vi kan sagtens lære mere om andre fag, og vi kan sagtens – med den rette efteruddannelse eller omskoling – tilgå nye arbejdsopgaver, og det skal vi. Men vi får ikke mere tid til at udføre vores arbejde ordentligt ved at påtage os andres arbejde.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk