Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Kandidat til formand: Tine Johansen

Tine Johansen

Flemming Leitorp

Om Tine Johansen

 • Uddannet journalist fra DJH i 2001
 • Ansat på Urban 2001-2002, Ekstra Bladet 2002-2014 og DR 2014-2015
 • Tillidsrepræsentant, stedfortræder, arbejdsmiljørepræsentant og praktikantvejleder
 • Siden 2015 næstformand i Dansk Journalistforbund med ansvar for uddannelse, efteruddannelse, overenskomstforhandlinger på dagbladsområdet og det offentlige område, praktikforhold, internationalt arbejde, kommunikationsfaglighed og -etik, offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger, databeskyttelse, terrorlovgivning
 • Siden 30. juni 2019 formand for DJ og formand for a-kassen AJKS med ansvar for blandt andet dagpenge, beskæftigelse, pension, overenskomster, mediepolitik og -etik, presse- og ytringsfrihed og internationalt arbejde


 

Intern repræsentation:

 • Forretningsudvalget
 • Hovedbestyrelsen
 • Overenskomst- og arbejdsmarkedsudvalget
 • Etik- og mediepolitisk udvalg
 • Ophavsretsudsvalget

Ekstern repræsentation:

 • Formand for a-kassen AJKS
 • Formandskabet for Mediernes Pension
 • Formand for Ophavsretsfondens bestyrelse
 • Bestyrelsen for Copydan Tekst & Node
 • Centerstyrelsen for Journalistik på Syddansk Universitet
 • Bestyrelsen for Forfatternes Forvaltningsselskab
 • Bestyrelsen for Create Denmark
 • Bestyrelsen for International Media Support
 • NJF’s præsidium
 • PFA’s kunderåd

På det ekstraordinære delegeretmøde d. 24. november beder jeg om genvalg som forbundsformand. 

Det gør jeg, fordi fri presse, medier og kommunikation er vigtigere for vores samfund og demokrati end nogen sinde før, men også voldsomt udfordret på sine vilkår. Her er en stærk fagforening afgørende. Det er en god formand også – en, der brænder for sagen, er en erfaren forhandler og kender sit fag og sit stof.

Det gør jeg.

18.000 kolleger i ryggen
Som formand vil jeg gøre DJ til et stærkere kollektiv. Intet medlem skal opleve, at de står alene i kampen for et godt arbejdsliv: Alle skal opleve, at de har 18.000 kolleger i ryggen. 

Overenskomster og kollektive aftaler er fortsat forbundets kerne. Men de kan ikke stå alene. DJ skal hele tiden udvikle nye måder at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår på – ikke mindst for de mange kolleger, som ikke har en fast arbejdsgiver.

Vi skal udvikle nye måder at sikre arbejdslivet for de løst-ansatte. Og det er en fælles sag på tværs af ansættelsesforhold: Hvis det bliver for billigt og uforpligtende at hyre en freelancer, vil de faste stillinger med tiden forsvinde og blive konverteret til mikrojobs for lavestbydende.

Fagene ind fremtiden
Fremtiden for vores mange fag er skræmmende; Hastige teknologiske forandringer, kunstig intelligens, automatisering, globalisering og ikke mindst usikre ansættelser, som ændrer den måde, som langt de fleste DJ-medlemmer arbejder på.

Men fremtiden er også fuld af muligheder. Og jeg mener, at en god fagforening er en, der netop har øje for mulighederne og kan hjælpe sine medlemmer til både at se dem og gribe dem.

Vi skal skabe vores egne job. Vi skal bruge teknologien til at frigøre tid og ressourcer til at forfine og udvikle vores fag. Vi skal satse benhårdt på efteruddannelse og kompetenceudvikling til alle.

Vores fagligheder – og dem er der heldigvis mange af i DJ – skal ikke konkurrere, men styrkes i deres egen ret. Vores fælles vilkår og arbejdsmarked er det, der binder os sammen. 

DJ sætter debat og demokrati højt
Medlemmerne af DJ skal stille store krav til sin fagforening i forhold til åbenhed og demokrati. Og dem skal vi leve op til. For det forlanger og forventer vi af andre.

Bølgerne går af og til højt, diskussionerne tages ude i det åbne – og det skal det blive ved med. For det hører med, når vi har aktive engagerede medlemmer, og når det er en indgroet del af vores faglighed at vende hver en sten.

Som formand vil jeg gerne bidrage til en sund debat-kultur; den er vigtig for DJ og vores medlemsdemokrati. Og jeg håber, at vi på det ekstraordinære delegeretmøde får vendt det, der skal vendes – for at kunne se fremad.

For det har vi brug for nu: Et stærkt sammenhold og et stærkt DJ!


Sager, jeg vil kæmpe for:

I den kommende periode vil jeg fortsat arbejde for:

 • At sikre større sikkerhed for freelancere og løstansatte
 • At skabe et stærkere samarbejde mellem faste og frie
 • At få mange flere til at efter- og videreuddanne sig kontinuerligt
 • At løfte arbejdsmiljøet ind i de kollektive aftaler
 • At sikre lige adgang til barsel – også for selvstændige
 • At forbedre sygedagpengelovgivningen for freelancere og kombinatører
 • At sikre medlemmernes ophavsret
 • At ændre konkurrencelovgivningen, så vi som fagforening kan hjælpe vores selvstændige medlemmer bedre uden at beskyldes for karteldannelse
 • At offentligt ansattes ytringsfrihed lovfæstes
 • At få revideret offentlighedsloven
 • At udvikle en enklere, mere inkluderende organisation og et mere handlekraftigt DJ
 • At sænke barren for medlemsinvolvering i DJ’s arbejde og gøre det simplere og sjovere at engagere sig 
Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk