Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Kandidat til formand 2023-2025: Tine Johansen

Jeg stiller mig til rådighed som forbundsformand for Dansk Journalistforbund – Medier og kommunikation i endnu en periode.

Tine Johansen

Benita Marcussen

Organisatorisk medlemskab

Journalisterne i DJ

Hvad stiller Tine Johansen op som?

Formand

Mærkesager

  • Styrke solidariteten og forståelsen mellem fastansatte og de mange, som arbejder på løse og usikre vilkår. Kun sådan kan vi løfte løn- og arbejdsvilkår for alle.
  • Udbygge efter- og videreuddannelsen. Vi skal mestre kunstig intelligens og automatisering.
  • Sikre et trygt arbejdsmiljø – online og offline.
  • Kæmpe for en bedre offentlighedslov med åbenhed og indsigt og dertil en lovfæstet ytringsfrihed for offentligt ansatte. Det giver jo sig selv: Transparens avler tillid.

Hvorfor stiller Tine Johansen op?

At skabe forandringer kræver en vedholdende indsats på mange niveauer: Politisk interessevaretagelse over for modparter, i ministerier og på Christiansborg, stærke relationer til samarbejdspartnere, kollektive forhandlinger og aftaler samt ikke mindst individuelle tilbud og hjælp, der kan styrke den enkelte. Og så kræver det, at vi er godt organiseret og trækker i samme retning.

I mine snart fire år som forbundsformand har jeg bidraget til at gøre DJ til en organisation, som andre lytter til.

Det skal du vide om Tine Johansen

  • Siden 2019 formand for Dansk Journalistforbund – Medier og Kommunikation og før det næstformand siden 2015.
  • Formand for a-kassen AJKS, Mediernes Pension og Ophavsretsfonden.
  • Uddannet journalist fra DJH i 2001.
  • Ansat på Urban 2001-2002, Ekstra Bladet 2002-2014 og DR 2014-2015.
  • Tillidsposter gennem arbejdslivet: Tillidsrepræsentant, stedfortræder, arbejdsmiljørepræsentant og praktikantvejleder.
  • Privat: Bor på Frederiksberg med Michael, som er akutsygeplejerske. Nyttehave-ejer.

Uddybning af opstilling

Uddybning af opstilling til Dansk Journalistforbunds formandskab 2023-2025 Tine Johansen