Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Juridisk rådgivning

Hvad bør du få i løn? Har du ret til barselsorlov? Er du blevet fyret? Hvad sker der, hvis du bliver syg? DJ hjælper dig med juridiske rådgivning i din ansættelse eller dit freelancerliv.

Du kan altid henvende dig til vores faglige konsulenter, både når du står med en ansættelses- eller praktikkontrakt i hånden, du lige vil have et par fagkyndige øjne på, inden du skriver under. Eller du kan henvende dig hos os når du skal forhandle løn eller freelancerhonorarer, og har brug for hjælp til at blive klædt godt på inden. Vi fører også din sag hvis du er uberettiget opsagt, bortvist eller opdager, at dit arbejde er blevet brugt uden tilladelse. Og hvad gør du, når du bliver syg eller skal på barsel? Vi hjælper dig med at finde hoved og hale i rettigheder og pligter i forbindelse med sygdom og barsel.

DJ har en hel række fagligt kompetente konsulenter og advokater, der tilsammen danner en videnbank inden for medieret arbejdsmarkedsforhold, som du ikke finder andre steder. Find en medarbejder her.

Hvornår kan du få juridisk rådgivning?

Du kan få hjælp fra din første dag som medlem af DJ. Dog kan vi ikke føre sager, der er opstået før din indmeldelse .

Få alle medlemsfordelene

Juridisk rådgivning er blot en af vores mange medlemsfordele. Melder du dig ind i DJ får du også adgang til professionel og personlig karriererådgivning - med udgangspunkt i din situation samt masser af kontante fordele.

juridisk afdeling

Bob Katzenelson

DJ skaffede fotograf 32.000kr.

Freelancefotograf Stig Stasig havde taget en række portrætfotos af daværende finansminister Bjarne Corydon for Finansministeriet og opdagede gennem Google-søgninger, at hans portrætter uden hans viden var blevet brugt af en medievirksomhed, beskåret og sat ind i helt andre sammenhænge end de oprindelige fotos.

DJ's ophavsretsafdeling sendte et krav om en erstatning for brud på ophavsretten på 32.000 kr. Et beløb, medievirksomheden betalte med det samme uden kommentarer. 

Jakob Nielsen

BLIV MEDLEM

Få karriererådgivning, unikke kurser og juridisk hjælp gennem dit professionelle liv i medie- og kommunikationsbranchen.

BLOGGERE: VI HAR BRUG FOR, AT NOGEN TALER VORES SAG

Camilla Stemann, betyrelsesmedlem i Forbundet for Influenter og Bloggere:

"Vi mangler nogen, der kan tale vores sag. For vores identitet og image er svækket. Jeg siger ofte selv, at jeg er skribent – ikke blogger – når jeg er til middagsselskab. Det er ærgerligt, der ikke er den ligestilling imellem fagene.

Vi har brug for, at der er nogen, der forsvarer faget og giver det en blåstempling – og det håber vi at vi ved at organisere os kan få,” siger Camilla Stemann.