Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Siden sidst marts 2023

Løstansatte

Journalistgruppen skærper endnu engang indsatsen mod det vi mener er uretmæssigt løstansatte. Ví er meget bekymrede over det store antal løstansatte og Journalistgruppen vil i samarbejde med TR’erne nu i endnu højere grad stille spørgsmålstegn til ledelsen omkring legitimiteten af de enkelte kontrakter.

Sabbatydelse

Siden 2019 har sabbatydelsen udbetalt af Journalistgruppen været ekstraordinær høj. Det har den været, fordi der var mange penge i kassen.

Pengene i sabbatfonden er blandt andet ophavsretsmidler, som fremover tildeles på en anden måde.  Derfor skal du forberede dig på, at fra senest 2025 så vil sabbatydelsen være af en anden og mindre størrelse. Men så har den også været ekstraordinær høj i seks år, så alle har fået en udbetaling til den høje takst.

Sindedag

I februar var der sindedag i Medieproduktionen. Vi fik at vide, at syv af vores kolleger stod til afskedigelse, og det tal blev senere til fem. Blandt andet takket være et godt tillidsmandsarbejde i Århus, så endte det med at to kolleger blev sindet til afskedigelse og en til en væsentlig vilkårsændring med nye skæve mødetidspunkter.

Kreditering

Vi har fået en henvendelse omkring kreditering af vores arbejde. I store træk så er problemet at når Livreredaktionen producerer, så er der ingen rulletekster sådan som der er når 18.30, 21, Horisont, 21 Søndag eller Event sender.

Det er et problem i forhold til anerkendelse af arbejdet, men der er også et økonomisk aspekt i forhold til ophavsretsmidler, som kollegaer får svært ved at kræve deres ret til. Det rammer især freelancere, som der er rigtig mange af på netop liveredaktionen. 

Journalistgruppen vil i første omgang forsøge at få løst problemet i dialog med ledelsen.

Kommentarer