Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Siden sidst

Få din sabbat udbetalt og sinderunde blandt fotograferne

Få din sabbat udbetalt

Vi har fået ny overenskomst og det betyder at al opsparet sabbat bliver til særlige fridage pr. 1. september 2023. Nu er der lavet en tillægsaftale til overenskomsten, som giver dig mulighed for at få udbetalt din optjente sabbat i stedet for at afholde den.
Den 31. august 2023 opgør DR antallet af sabbatdage for hver enkelt medarbejder. I midten af september vil DR oplyse dig om hvor mange sabbatdage du har ”på kontoen” og samtidig give dig en mulighed for at få dem udbetalt.
Det har været meget vigtigt for Journalistgruppen, at initiativet til at få udbetalt sabbatten skal komme fra medarbejderen. Du må altså ikke lade dig presse til at få udbetalt sabbatten. 
Hvis du vil have din sabbat udbetalt, så skal du have lavet en skriftlig aftale om det med din chef senest 31. oktober 2023. Udbetalingen af sabbat og sabbatydelsen fra DR vil ske senest i december.


Sabbatydelse fra Journalistgruppen
Journalistgruppen udbetaler sabbat som sædvanligt for sabbat afholdt inden 1. september 2023. For sabbatdage afholdt efter 1. september er udbetalingen sat på pause. Det betyder IKKE, at vi ikke mere udbetaler sabbat. Blot at vi er nødt til at få os et overblik over, hvor store sabbattilgodehavender der er og for ikke at risikere at udbetale nogle en ydelse to gange. 
Vi vender tilbage med ny information i efteråret.


Ny sinderunde
Fotograferne i DR Nyheders Nyhedsproduktion har været igennem en sinderunde og her fik tre fotografer at vide, at der ikke mere er arbejde til dem i DR.
Samlet forsvinder ni årsværk, og Journalistgruppen i DR har igennem et stykke tid arbejdet hårdt på at få nedbragt antallet af sindede ved at der forinden blev lavet en god håndfuld frivillige fratrædelsesaftaler.
Nu er Journalistgruppen i fuld gang med at forhandle vilkår for de sindede, så de også kommer ud ad døren på en god måde. 


Manglende inddragelse
DR er i gang med store ændringer af den måde, arbejdet bliver organiseret på eksempelvis i nyhedsområdet og ude i distrikterne. Det er store ændringer og Journalistgruppen i DR konstaterer, at det sker uden at inddrage medarbejderne i beslutningerne.
Det foregår ikke på den måde, som vi er blevet lovet af den øverste ledelse, og det går vi videre med og påpeger over for den øverste ledelse.


Repræsentantskabsmøde
28.-29. september drager alle tillidsfolk til repræsentantskabsmøde på Hotel Sixtus i Middelfart.
Her vil den manglende inddragelse af medarbejderne i beslutningerne og den manglende dialog med ledelsen blive et af emnerne for mødet.

Kommentarer