Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Siden sidst

TR'ere valgt for to år og ny bestyrelse for Journalistgruppen

Ny bestyrelse

Journalistgruppen har fået ny bestyrelse efter generalforsamlingen 24. november.

Cecilie Elmose Warnich fra DR Fyn indtræder i stedet for Hanne Ried Larsen fra DR Midt Vest, som har sagt sin stilling op i DR.

Bestyrelsen har også fået to nye suppleanter nemlig Thomas Winkel Ravn fra DR Produktion og Søren Flytkjær fra DR Nordjylland. De to afløser Cecilie Elmos Warnich og Rene Nielsen fra DR Nyheder.

Valg til DR’s bestyrelse

Der skal vælges en ny bestyrelse, og Journalistgruppen indstiller Jens Ringberg fra DR Nyheder som nyt medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem.

I dag er det Hanne Ried Larsen, der sidder i bestyrelsen, men da hun forlader DR og i øvrigt har siddet de to perioder man kan sidde i bestyrelsen, så opfordrer Journalistgruppen medlemmerne til at stemme på Jens Ringberg.

Som suppleant for Jens Ringberg indstiller Journalistgruppen Mikael Steensen, næstformand for Journalistgruppen.

TR’ere valgt for to år

Ved generalforsamlingen trådte en vedtægtsændring i kraft, som betyder at TR’ere fremover er valgt for to år. Begrundelsen er at TR-uddannelsen tager så lang tid, at det er hensigtsmæssigt, at man kan fortsætte i mere end ét år. Desuden er håbet, at TR-valg hvert andet år vil styrke deltagelsen i valgene.

OK-krav

Ved det sidste repræsentantskabsmøde blev der arbejdet videre med vores krav til en ny overenskomst, som skal træde i kraft 1. juni 2023.

Der arbejdes med tre hovedkrav:

  • Reallønsstigning
  • Tryghed i ansættelsen
  • Mere frihed

Samarbejdet

Processen omkring sinderunden i oktober har været udfordrende for samarbejdet med topledelsen i DR. Vi kan nøgternt konstatere, at der er plads til forbedring, og det arbejde er vi i gang med, ligesom vi også prioriterer samarbejde med de øvrige organisationer i huset op til de kommende overenskomstforhandlinger. Her kan vi heldigvis konstatere at samarbejdet er i en bedre gænge.

Kommentarer