Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Siden sidst

Nyt fra bestyrelsesmødet i april 2022

For mange freelancere i DR

Antallet af freelancere i DR er højt – for højt mener Journalistgruppen i DR. Derfor arbejder vi målrettet på at sættes fokus på de mange løstansatte i DR.

Først og fremmest registrerer vi antallet af de mange løse på især TBA-kontrakter og vilkårsaftaler. Og så stiller tillidsfolkene ude i afdelingerne spørgsmål til ledelsen, der hvor de løse ansættelser ikke giver mening. Måler at at få flere af de løstansatte over på en fastlønskontrakt.

Det er et langt sejt træk, men nu er der også resultater at spore i forskellige afdelinger, hvor løse bliver til faste. Og vi fortsætter presset på ledelsen.

 

MUS

I 2021 var alle faste medarbejdere til MUS-samtale. Konceptet for MUS-samtalen er blevet drøftet, der er potentielle ændringer på vej, som i højere grad sætter fokus på medarbejdernes kompetencer. Ikke alt er godt – og måske bør vi have et helt nyt koncept.

 

Penge til Safety-fonden

Krigen i Ukranie aktualiserer arbejdet i DJ’s Safety-fond, som støtter udsatte journalister og andre mediefolk i hele verden.

Safety-fondens midler kommer udelukkende fra indsamlinger blandt DJ’s medlemmer, kredse, grupper og foreninger. Midlerne skal hjælpe mediefolk, som er truet på grund af deres journalistiske arbejde.

Vi har givet 75.000 kroner til Safetyfonden for indeværende år og også 75.000 kroner for året 2020, som af uransagelige corona-årsager ikke blev trukket på vores konto.

 

Arbejdspres

Arbejdspresset i DR er højt - meget højt. Under corona har mange arbejdet en vis legemsdel ud af bukserne og nu er krigen i Ukraine ligeledes en stor arbejdsbyrde for mange. Over for ledelsen markerer vi, at vi fortsat har en 37 timers arbejdsuge, vi har ret til pauser og vagtændringer skal varsles.

 

Repræsentantskabsmøde i maj

Lige før den store sommerfest i DR, så mødes alle DJ-tillidsfolkene til repræsentantskabsmøde i Middelfart.

På mødet vil vi drøfte det store arbejdspres i DR, men også tillidsfolkenes arbejdsvilkår og de kommende overenskomstforhandlinger i foråret 2023, hvor inflationen vil sætte stort fokus på lønstigninger.

Kommentarer