Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Nyhedsbrev april 2024

Læs om trivselsmåling, freelancesituationen, lønforhandlinger og forberedelse af OK 25.

Trivselsmåling

Den nyeste trivselsmåling er rød i flere områder på vigtige parametre. Den afslører et højt arbejdspres og så viser den, at tilliden til den øverste ledelse er dalet.

Begge dele er noget vi skal gøre ved, og de lokale tillidsrepræsentanter er i gang med arbejdet på lokalt niveau ligesom Journalistgruppen er i dialog med ledelsen om flere af forholdene.

 

Freelancesituationen

Journalistgruppen mener fortsat, at for mange er tilknyttet DR på fast basis uden at være fastansatte. Det er på mange måder en uheldig situation også set i lyset af, at en artikel i fagbladet Journalisten for nylig har afdækket at især løst ansatte/freelancere er udsatte for at få stress.

Journalistgruppekontoret og de lokale TR’ere fortsætter arbejdet med at få identificeret de enkelte tilfælde med det formål at få fastansat dem, som i praksis har et fast arbejde i DR.

 

Lønforhandlinger

Ifølge overenskomsten for årene 2023-2025 så er der lønforhandlinger pr 1. juni 2024.

Det betyder at der pr denne dato er en pulje penge til forhandling blandt alle fastansatte medarbejdere. I praksis så kommer forhandlinger først til at finde sted efter sommerferien. Men reguleringen af lønnen bliver med tilbagevirkende kraft pr. 1. juni 2024.

Vi har åben lønpolitik, det betyder at du kan gå til din TR og spørge til lønforholdene i din afdeling som en del af din forberedelse til lønforhandlingen med din chef.

 

Forberedelse af OK-25

Vores nuværende overenskomst udløber 1. juni 2025, og vi er allerede i gang med at forberede de kommende forhandlinger. Denne gang bliver hovedtemaet ikke sabbat og det burde åbne op for, at der kan forhandles helt andre ting i overenskomsten.

På det kommende repræsentantskabsmøde 23.-24. maj 2024 vil vi gå i gang med det første forberedende arbejde.

Kommentarer