Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Generalforsamling 24. november 2022

Endelig dagsorden

Plakat

Generalforsamling i Journalistgruppen i DR

Torsdag den 24. november 2022 kl. 16.30

Afvikles fra DR Byen med fysisk møde i Zig Zag 3015. Distrikter er med via Lifesize.

Journalistgruppen inviterer på mad og drikke ?

Endelig dagsorden:

•                        Valg af dirigent

•                        Valg af stemmetællere

•                        Bestyrelsens beretning

•                        Regnskab (revideret) og budget, herunder fastsættelse af kontingent. Se bilag.

•                        Arbejdsprogram for det kommende foreningsår. Se bilag

•                        Indkomne forslag

Bestyrelsen foreslår en vedtægtsændring, om at TR fremover vælges for to år.

Ellers ingen indkomne forslag.

•                        Valg til bestyrelsen

På valg:

Asbjørn Date – genopstiller

Mikael Steensen - genopstiller

Sarah Friis Elkjær – genopstiller

Hanne Ried Larsen har valgt at træde ud af bestyrelsen – bestyrelsen indstiller nuværende suppleant Cecilie Elmose Warnich

 

Desuden skal der vælges tre suppleanter.

Bestyrelsen indstiller nuværende suppleanter Rene Nielsen og Signe Rosendal og som ny suppleant Søren Flytkjær.

 

Der skal vælges to revisorer.

Bestyrelsen foreslår genvalg til Lars Møller Hansen og Tore Leifer.

Bestyrelsen indstiller Steen Kramhøft som ny revisorsuppleant.

 

•                        Eventuelt

 

Du kan bare møde op, men af hensyn til serveringen så bliver vi glade for en tilmelding ?

Ude i distrikterne melder du dig til hos din TR.

I DR Byen er der tilmelding på mailen journalistgruppen@dr.dk og helst senest mandag den 21. november 2022 af hensyn til bestillingen af tapas.

 

Kommentarer