Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Generalforsamling 2023

Årets generalforsamling finder sted torsdag 23. november 2023 kl. 16.30

Afvikles fra DR Byen med fysisk møde i Zig Zag lokale 3015. Distrikterne har fysiske møder ude lokalt og deltager i generalforsamlingen i DR Byen via Lifesize.

Journalistgruppen inviterer på mad og drikke 😊

 

Dagsorden:

•                    Valg af dirigent

•                    Valg af stemmetællere

•                    Bestyrelsens beretning

•                    Regnskab (revideret) og budget, herunder fastsættelse af kontingent.

•                    Arbejdsprogram for det kommende foreningsår

•                    Indkomne forslag

•                    Valg til bestyrelsen

•                    Eventuelt

Bestyrelsen skal senest 2 uger før generalforsamlingen have modtaget de forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen.

Forslag sendes til journalistgruppen@dr.dk senest den 9. november 2023.

Endelig dagsorden foreligger en uge før generalforsamlingen.

Du kan bare møde op, men vil du være sikker på at få noget at spise og drikke, så meld dig til.

Ude i distrikterne melder du dig til hos din TR – i DR Byen er der tilmelding på mailen journalistgruppen@dr.dk gerne senest mandag den 20. november 2023.

Man kan kun medvirke på Lifesize fra de lokale møder i distrikterne.

Mer info følger!

Kommentarer