Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Generalforsamling

Indkaldelse:

Generalforsamling i Journalistgruppen i DR

Torsdag den 24. november 2022 kl. 16.30

Afvikles fra DR Byen med fysisk møde i Zig Zag 3015. Distrikter er med via Lifesize.

Journalistgruppen inviterer på mad og drikke ?

 

Dagsorden:

•                    Valg af dirigent

•                    Valg af stemmetællere

•                    Bestyrelsens beretning

•                    Regnskab (revideret) og budget, herunder fastsættelse af kontingent.

•                    Arbejdsprogram for det kommende foreningsår

•                    Indkomne forslag

•                    Valg til bestyrelsen

•                    Eventuelt

Bestyrelsen skal senest 2 uger før generalforsamlingen have modtaget de forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen.

Forslag sendes til journalistgruppen@dr.dk senest den 10. november 2022.

Endelig dagsorden foreligger en uge før generalforsamlingen.

 

Du kan bare møde op, men af hensyn til serveringen – og dermed vores økonomi - så bliver vi glade for en tilmelding ?

Ude i distrikterne melder du dig til hos din TR – i DR Byen er der tilmelding på mailen journalistgruppen@dr.dk senest mandag den 21. november 2022.

Mer info følger!

Kommentarer