Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Generalforsamling

Den årlige generalforsamling i Journalistgruppen finder sted den 25. november

Torsdag den 25. november 2021 kl. 16.30 afvikles generalforsamlingen fra DR Byen med fysisk møde i Zig Zag 3015. Distrikter er med via Lifesize

Journalistgruppen inviterer på mad enten ude i distrikterne eller i DR Byen efter endt generalforsamling.

Dagsorden:

• Valg af dirigent

• Valg af stemmetællere

• Bestyrelsens beretning

• Regnskab (revideret) og budget, herunder fastsættelse af kontingent.

• Arbejdsprogram for det kommende foreningsår

• Indkomne forslag

• Valg til bestyrelsen

• Valg til Ophavsretsfondens bestyrelse

• Eventuelt

Bestyrelsen skal senest 2 uger før generalforsamlingen have modtaget de forslag, som

ønskes behandlet på generalforsamlingen.

Forslag sendes til journalistgruppen@dr.dk senest den 11. november 2021.

Endelig dagsorden foreligger en uge før generalforsamlingen.

Ude i distrikterne melder du dig til hos din TR – i DR Byen er der tilmelding senest 15.

november – det er af hensyn til bestilling af mad ?

Kommentarer