Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Endelig dagsorden

Journalistgruppen afholder generalforsamling 25. november 2021 kl. 16.30

Generalforsamling i Journalistgruppen i DR

Torsdag den 25. november 2021 kl. 16.30

Afvikles fra DR Byen og alle distrikter

 

Endelig dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Regnskab (revideret) og budget
  5. Valg i henhold til § 3 i vedtægterne

Valg af formand: Henrik Friis Vilmar er på valg og genopstiller

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Heidi Vadmand Hjørne er på valg og genopstiller

Hanne Ried er på valg og genopstiller

Lone Bodholdt Krüger er på valg og genopstiller

Rikke Skov Kristensen er på valg og genopstiller

Michael Olesen er på valg og genopstiller

Peter Frandsen Siggaard er på valg og genopstiller

Jørgen Hansen er ikke på valg men ønsker at stoppe – Jesper Raab stiller op

Mikael Steensen er ikke på valg

Asbjørn Date er ikke på valg

Sarah Friis Elkjær er ikke på valg

Valg af suppleanter:

Rene Nielsen er på valg og genopstiller

Signe Rosendal er på valg og genopstiller

Jesper Raab er på valg og genopstiller, hvis ikke han bliver valgt til bestyrelsen

Cecilie Elmose Warnich stiller op som suppleant, hvis Jesper Raab vælges til bestyrelsen

Valg af Interne revisorer:

Lars Møller Hansen er på valg og genopstiller

Tore Leifer er på valg og genopstiller

Suppleant Morten Mørch er på valg og genopstiller

 

  1. Valg af repræsentant til Ophavsretsfonden bestyrelse

Steen Kramhøft er på valg og genopstiller ikke

Michael Steensen stiller op

  1. Arbejdsprogram for det kommende foreningsår
  2. Indkomne forslag – der er ikke kommet nogen forslag inden tidsfristens udløb
  3. Eventuelt

Kommentarer