Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Dagsorden generalforsamling 23. november 2023

Endelig dagsorden for mødet er nu klar

Generalforsamling i Journalistgruppen i DR

Torsdag den 23. november 2023 kl. 16.30

Afvikles fra DR Byen med fysisk møde i Zig Zag 3015. Distrikter er med via Lifesize.

Endelig dagsorden:

•                        Valg af dirigent

 

•                        Valg af stemmetællere

 

•                        Bestyrelsens beretning

 

•                        Regnskab (revideret) og budget, herunder fastsættelse af kontingent. 

 

•                        Arbejdsprogram for det kommende forenings-år. 

 

•                        Indkomne forslag

Der er ingen indkomne forslag.

 

•                        Valg til bestyrelsen

På valg:

Formand: Henrik Friis Vilmar – genopstiller

Bestyrelsen:

Michael Olesen - genopstiller

Heidi Vadmand Hjørne – genopstiller

Peter Frandsen Siggaard – genopstiller

Lone Krüger Bodholdt – genopstiller

Rikke Skov Kristensen – genopstiller

Thomas Winkel Ravn - genopstiller

Suppleanter:

Bestyrelsen indstiller Mette Simonsen og Kim Nybom Mikkelsen

Revisorer:

Bestyrelsen genindstiller Lars Møller Hansen og Steen Kramhøft

Bestyrelsen indstiller Rene Nielsen som ny revisorsuppleant.

 

  •                    Valg til ophavsretsfonden bestyrelse (hvert andet år)

Bestyrelsen foreslår genvalg til Mikael Steensen for en toårig periode

 

•                        Eventuelt

Journalistgruppen inviterer på mad og drikke. Du kan bare møde op, men af hensyn til serveringen så bliver vi glade for en tilmelding 😊

Ude i distrikterne melder du dig til hos din TR.

I DR Byen er der tilmelding på mailen journalistgruppen@dr.dk og helst senest mandag den 20. november 2023 af hensyn til bestilling af mad.

 

Kommentarer