Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Journalistfagets fremtid

Fagenes Fremtid er et projekt bestående af en ekspertgruppe, der har undersøgt udsigter, udfordringer og muligheder for journalistik, kommunikation og de visuelle fag. På denne side kan du:

  • Se projektleder for Fagenes Fremtid, Søren Schultz Jørgensen, give ekspertgruppens fem bud på, hvordan journalister bedst ruster sig til fremtiden.
  • Læse ekspertgruppens 10 anbefalinger til aktører i journalistbranchen.

Læs den fulde rapport (PDF)

Danske journalister bør ifølge ekspertgruppen:

  1. involvere sig i udviklingen af nye forretningsmodeller
  2. styrke journalistikkens kerneværdi for at øge dens troværdighed
  3. øge journalistikkens relevans ved at rykke tættere på borgerne
  4. skærpe deres teknologiske kompetencer
  5. ruste sig til et fleksibelt arbejdsmarked

Video: Rasmus Degnbol

Anbefalinger 

Anbefalinger retter sig mod virksomheder, institutioner og organisationer, som er med til at lægge rammerne for det journalistiske fags udvikling og muligheder i fremtiden.

1. Forudsætning for mediestøtte
Kulturministeren og Folketingets politikere bør indføre redaktionelle regnskaber som en forudsætning for mediestøtte.

2. DJ bør etablere fagligt forum for journalister
Dansk Journalistforbund bør tage initiativ til at etablere et markant fagligt forum for danske journalister.

3. Skærpede retningslinjer for pressekort
Dansk Journalistforbund, Danske Medier og Fællesudvalget for Danske Presseorganisationer bør skærpe retningslinjerne for pressekortet.

4. Løfte til nyuddannede
Landets journalistuddannelser og Dansk Journalistforbund bør indføre et løfte for nyuddannede journalister.

5. Mere fokus på journalistisk input og kvalitet
Landets medievirksomheder bør fokusere mere på journalistikkens inputside og kvalitet og mindre på dens output og kvantitet.

6. Gentænk efteruddannelsessystemet
Dansk Journalistforbund, Danske Mediers Arbejdsgiverforening og journalistuddannelserne bør gentænke det journalistiske efteruddannelsessystem.

7. Styrk diversiteten
Landets journalistuddannelser, medievirksomheder og Kulturministeriet bør styrke diversiteten blandt journalister.

8. Mere borgerinvolvering
Landets journalistuddannelser og medievirksomheder bør eksperimentere mere med den borgerinvolverende journalistik.

9. DJ skal styrke sin rolle ift. freelancere og selvstændige
Dansk Journalistforbund må styrke og gentænke sin rolle over for løst ansatte og selvstændige.

10. Forbered de studerende på et fleksible arbejdsmarked
Journalistuddannelserne må i højere grad ruste de studerende til at begå sig på egen hånd på det fleksible arbejdsmarked.

Rasmus Degnbol

TENDENSER I FAGENES FREMTID

Ekspertgruppen for 'Fagenes Fremtid' har peget på 11 tendenser, der påvirker alle medie- og kommunikationsbranchens faggrupper i fremtiden.

RAPPORTER OM FAGENES FREMTID

Projektet Fagenes Fremtid havde til opgave at klarlægge hovedtendenser, der påvirker medie- og kommunikationsbranche, og hvilke udfordringer og mulighed det giver - både for fagprofessionelle og aktører. 
 
Resultatet af ekspertgruppens arbejde er samlet i fire rapporter;
11 tendenser, journalistfagets fremtiden, kommunikationsfagenes fremtid og de visuelle fags fremtid.

Jacob Nielsen

EKSPERTGRUPPE FOR FAGENES FREMTID

Ekspertgruppen bestod af 11 personer, med forskellige faglige profiler og erfaringer fra medie- og kommunikationsbranchen.