Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Sikker mail lanceres - august 2018

Alle medlemmer af Journalisterne i DJ kan nu få en gratis, krypteret @journalist.dk-mail.

Beslutning om at uddele Årets kilde - juli 2018

På årets Fagfestival vil vi sætte fokus på det gode kildearbejde. Tre kilder bliver inviteret til Odense og bliver interviewet sammen med de journalister, der har fortalt kildens historie. Uddelingen sker i samarbejde med forbundet.

Fokus på praktikanter og seksuelle krænkelser - august 2018

Som opfølgning  på forbundets undersøgelse af seksuelle krænkelser i forbundet, så sætter vi opmærksomhed på, hvad der er ordentlig opførsel overfor branchens mange praktikanter.

Troværdighed på Folkemødet - juni 2018

Vi arrangerede en debat om forskellige fagligheders troværdighed på Folkemødet på Bornhom.

Fokus på SoMe-fortællinger - juni 2018

I samarbejde med DJ, DONA og DMJX så have vi besøg af den prisvindende New York Times-journalist Erin Brown i Politikens Hus. Hun fortalte om, hvordan man også kan fortælle alvorlige historier på Snapchat og Instagram.

Måling af journalister - forår 2018

Med baggrund i den nu færdiggjorte undersøgelse af, hvordan målinger påvirker journalistikken, så fører bestyrelsen en trepunktsplan ud i livet: Vi kommunikerer resultaterne, vi udvikler en politik og vi fortæller medlemmernes historier.

Beslutning om specialgruppe - maj 2018

Bestyrelsen tog beslutningen at lave foreningen om til en specialgruppe og lagde en plan frem til generalforsamlingen om, hvordan det skal lade sig gøre. 

Den første Journalistikkens Dag afholdes - januar 2018

For første gang bliver Journalistikkens Dag afholdt med oplæg og debatter, der fortæller om fremtidens journalistik.

Overvejelse om specialgruppe - november 2017

Vi fik information om, hvad det vil indebære at være en specialgruppe. I første omgang så vil vi forsøge at blive ved med at være en specialforening, men sammen med de andre foreninger forsøge at opnå nogle af specialgruppernes rettigheder.

Roadtrip med Ulrik Haagerup - efterår 2017

Som opfølgning på Sig Fra-kampagnen tilbød vi alle kredse i forbundet at lave et medlemsarrangement med Ulrik Haagerup, der fortalte, hvorfor han har sagt fra og er blevet eksponent for en ny type journalistik - den konstruktive.

Støtte til retssikkerhedskampagne - september 2017

Bestyrelsen beslutter at støtte et forslag i mediepolitisk udvalg om at lave en kampagne om, hvad forskellige politikere mener om retspolitiske emner.

Udlandsjournalistik for studerende - august 2017

Bestyrelsen undersøgte interessen for at lave et kursus i at lave bedre udenrigsjournalistik for studerende.

Fokus på andre journalisters forhold - sommer 2017

I et forsøg på at få mere fokus på udenlandske journalisters problemer besluttede bestyrelsen, at der jævnligt skulle lægges aktuelle pressehistorier fra udlandet på vores Facebook-side.

Presseetiske retningslinjer skal udleveres - juni 2017

Selvom det for længe siden var blevet besluttet at sende de presseetiske retningslinjer til alle medlemmer, der fik et pressekort, så skete det ikke. Derfor lagde foreningen pres på forbundet for at få det til at ske.

Journalistikkens Dag besluttes - juni 2017

Bestyrelsen vil hylde journalistikken dagen efter Cavlingprisen er blevet uddelt. Derfor inviterer vi til debatarrangement, der bliver afsluttet af vores generalforsamling.

Støtte til kandidater formaliseres - maj 2017

Efter kritik af støtte til blot en kandidat valgte bestyrelsen at stille et forslag til næste generalforsamling om at støtte alle medlemmer, der siger, at de vil bære Journalisterne i DJs holdninger med videre i hovedbestyrelsen.

Sig fra-kampagnen føres ud i livet - forår og sommer 2017

På vores hjemmeside, vores Facebook-side og i vores nyhedsbrev bliver Sig Fra-kampagnen foldet ud med medlemshistorier gode råd og tv-interview med chefredaktører.

Fokus på journalisters tryghed - april 2017

Foreningen får vedtaget et punkt til Dansk Journalistforbunds handlingsprogram, om at der skal sættes fokus på tryghed i ansættelse for journalister.

Medlemsundersøgelse om måling af journalistik - april 2017

Vi undersøger, hvordan medlemmerne bliver påvirket af krav om klik, lyttertal og så videre.

Sikker mail på journalist.dk? - marts 2017

Bestyrelsen beslutter at tilbyde en sikker mailadresse til alle medlemmer. Samtidigt besluttes det at spørge forbundet, om vi må bruge @journalist.dk som adresse til alle vores medlemmer.

Politisk indflydelse skal fastholdes - marts 2017

Bestyrelsen beslutter, at det er vigtigt for at få Journalisterne i DJs mærkesager igennem at have en person i hovedbestyrelsen af forbundet. Derfor bliver det besluttet at støtte formandens kandidatur til hovedbestyrelsen.

Deltagelse i kredses generalforsamlinger - vinter 2017

Formanden er rundt til de kredse, der gerne vil have en opdatering om, hvordan det går i Journalisterne i DJ.

Sig fra-kampagne udarbejdes - efterår og vinter 2017

Bestyrelsen har fået lavet en storstilet kampagne om at sige fra, hvis man som journalist føler, at man ikke kan stå inde for sit arbejde.

Holdning til sponseret indhold - december 2018

Vi er med til at formulere forbundets holdning til sponseret indhold. Desuden bliver det på vores foranledning besluttet, at det aldrig må kaldes journalistik.

En kommunikatør ansættes - oktober 2016

For at forbedre kommunikationen og have et mere stabilt flow i nyhedsbreve, så beslutter bestyrelsen at ansætte en kommunikatør.

Nyt logo sendes i udbud - september 2016

Som følge af det nye navn bliver det besluttet at få et helt nyt logo. Et oplæg bliver skrevet og tilbud bliver indhentet.

Kritik af pressenævnets kendelser - juni 2016

Flere medlemmer har bemærket, at Pressenævnets kendelser har været en kende mærkelige. Vi overvejer, om det er en sag, vi skal gå videre med til forbundets repræsentanter i Pressenævnet.

Forsvar for pressekortet - juni 2016

I forbindelse med et møde i mediepolitisk udvalg står foreningen fast på, at pressekortet kun bør gives til journalister. I den forbindelse er det et skridt på vejen at få slået fast, at modtagere af pressekortet skal vedkende sig de presseetiske retningslinjer.

Et samarbejde med DJ Kommunikation afvises - maj 2016

DJ Kommunikation foreslår i bedste mening et samarbejde om forskellige arrangementer. Det bliver afvist, da foreningen er mere optaget af at få ført den nye strategi ud i livet, og i den står, at vi netop ikke skal have fokus på at lave arrangementer.

Nyt navn - forår 2016

På generalforsamlingen blev det nye navn Journalisterne i DJ og den nye treårsstrategi vedtaget.

Ny strategi udvikles - vinter 2016

Op mod generalforsamlingen forsøger foreningen at skabe en mere samarbejdende strategi med forbundet. Samtidigt overvejes det at skifte navn til Journalisterne i DJ for at understrege den linje.

Spørgsmål om DJs holdning til lobbyismedokumentar - januar 2016

DJs kommunikationskonsulent tog på twitter afstand fra en dokumentar, der satte kritisk fokus på lobbyisters arbejde. Vi markerede, at det var ærgerligt, at reaktionen fra forbundet var til gavn for lobbyisterne og ikke journalisterne.

Kraftig afstand til falske kilder - december 2015

I forbindelse med sagen om opfundne kilder af Michael Qureshi så markerer vi klart, at vi tager afstand fra metoderne. Vi vælger også at ekskludere ham, hvilket bliver trukket tilbage, da der ikke var enighed i bestyrelsen om den del af beslutningen.

Protest mod DMJX’ strategi - december 2015

I samarbejde med forbundet markerede vi en utilfredshed med, at DMJX’ nye strategi fokuserer meget lidt på journalistik og alt for meget på kommunikation.

Åben økonomi - oktober 2015

Det bliver besluttet, at alle medlemmer skal have direkte adgang til at kunne se bilag og bevægelser på vores konto, så der er total åbenhed om, hvad vi bruger pengene på.

Årets spændetrøje - oktober 2015

I samarbejde med Syddansk Universitet forsøger vi at finde ud af, om det er muligt at finde den værste kommunikationsafdeling i Danmark, så vi kan uddele årets spændetrøje.

Plakatkampagne - oktober 2015

En række plakater blev fremstillet for at sætte fokus på virket som journalist og som promovering for foreningen.

Studentermedhjælper bliver ansat - september 2015

Vi har ansat en studentermedhjælper til at aflaste vores kasserer og til at hjælpe med referater af bestyrelsesmøder.

Protest mod anholdelse af fotojournalist - september 2015

Samme aften, som en fotograf fra Politiken er blevet anholdt, skriver Journalisterne et brev til Syd- og Sønderjyllands Politi for at gøre opmærksom på det urimelige i hændelsen.

Oprettelse af klagetelefon - september 2015

Vi oprettede et telefonnummer, som alle journalister kunne ringe på for at få hjælp til et journalistisk problem. En telefonsvarerbesked gik ind i mailboksen hos udvalgte, erfarne journalister, som derefter ringede op, hvis der var brug for hjælp.

Planlægning af offentlighedskampagne - sommer 2015

Vi planlagde at lave en kampagneside op mod det kommende folketingsvalg, hvor hver enkelt politiker kunne tage stilling til, hvad de mener om en eventuel ændring af offentlighedsloven.

Spørgeskemaundersøgelse om journalistikkens tilstand - forår 2015

Vi har undersøgt, hvilke problemer journalistikken står i. Et arbejde, der blev brugt til inspiration for, hvilke problemer vi skulle tage os af.

Vi bliver en specialforening - april 2015

Delegeretmødet i Dansk Journalistforbund vedtog at skrive os ind i vedtægterne og dermed gøre os til en specialforening. 

Støtte til Åbenhedstinget - marts 2015

Efter Åbenhedstinget mistede sin bevilling fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, så valgte bestyrelsen at give en symbolsk støtte på 5.000 kroner for at gøre opmærksom på det store arbejde, Åbenhedstinget gjorde for at udfordre grænserne for aktindsigt.

Definition af journalistik - februar 2015

Vi havde sat en arbejdsgruppe bestående af Jette Sachs, Mogens Rubinstein, Christina Agger og Nina Vibe Petersen til at definere, hvad vi forstår ved journalistik. Den definition bruger vi stadig den dag i dag.

Påvirke valgregler i forbundet - februar 2015

Vores formand fik plads i en arbejdsgruppe, der skulle tage stilling til valgregler for hovedbestyrelse og formandskab.

Påvirket forbundets mediepolitik - vinter 2015

I forbindelse med en revision af forbundets mediepolitik besluttede vi en række principper, som skulle indarbejdes:

- Støtte til selvstændig produktion
- Overholde presseetiske regler
- Armslængdeprincippet
- Platformsneutralt
- Dansk repræsentation og dansk beskatning
- Adskillelse af distribution og indhold.
- Publicisme skal nævnes.
- Journalisters arbejdsforhold - offentlighed, åbenhed.
- Opdrage folk til at gennemskue, hvad de læser.
- Tilkendegive hvorfor man får mediestøtte

Langt de fleste kom med.

Deltagelse i demonstration - januar 2015

Efter de frygtelige hændelser på det franske satiremagasin Charlie Hebdo arrangerede Journalisterne en demonstration foran den Franske ambassade i København.

Selvstændig bladbestyrelse for Journalisten - januar 2015

Vi støtter et forslag fra O-gruppen om, at Journalisten skal have en selvstændig bestyrelse, der ikke er hovedbestyrelsen.

Dialog med retsreporterne - januar 2015

Flere medlemmer har oplevet problemer med, hvordan vi blev betjent i landets retssale. Derfor indgik vi i dialog med retsreporternes forening om, hvordan vi kunne adressere problemerne.

Gener for journalistikken - november 2014

På Fagfestivalen var bestyrelsen til stede og indsamlede eksempler på gener for journalistikken.

Offentlighedsloven på dagsordenen - november 2014

Vi foreslår at spørge alle folketingspolitikere op mod det kommende valg om, hvad de synes om offentlighedsloven. Dette bliver senere overtaget og udført af Dansk Journalistforbund.

Markering på Fagfestival - november 2014

Flere fra bestyrelsen deltog i årets Fagfestival og gjorde opmærksom på, foreningens eksistens.

Etik på nettet - oktober 2014

Foreningen planlagde et arrangement, der skulle sætte fokus på, hvordan vi holder den etiske fane højt samtidigt med at tempoet i vores fag bliver skruet i vejret.

Stillingtagen til eventuel fusion - september 2014

Dansk Journalistforbund stod overfor en mulig fusion med Kommunikation og Sprog. Journalisterne i DJs bagland var splittet, så beslutningen blev, at “vi vil kæmpe for, at journalistikken får de bedst mulige forhold i den fremtidige konstruktion – og at hvis de journalistiske friheder knægtes, bliver fusionen uden os.”

Mission og vision kom på plads - september 2014

En ambitiøs mission om at være journalistikkens stemme Dansk Journalistforbund blev vedtaget, og en plan for markeringer over det næste år blev vedtaget.

Plads i mediepolitisk udvalg - august 2014

Journalisterne advokerede for at få en plads i mediepolitisk udvalg i Journalistforbundet, hvor beslutninger om forbundets holdninger til mediepolitiske emner bliver taget.

Storstilet rekrutteringsindsats - sommeren 2014

Bestyrelsen ringede rundt til samtlige tillidsfolk for at høre om deres holdning til Journalisterne. Mange ville på efterårets generalforsamlinger tage stilling til, om de skulle melde sig kollektivt ind i Journalisterne.

Norsk fokus på journalister og kommunikatører - juni 2014

Foreningens formand udtalte sig til norsk radio, der havde et længere segment om, hvorvidt kommunikatører bør ses som medspillere eller modspillere af journalister.

Udtalelse om arbejdsforhold - maj 2014

Formanden udtalte sig til Radio24syv om journalisters arbejdsforhold.

Udviklet visioner for foreningen - maj 2014

Bestyrelsen besluttede blandt andet, at foreningen skulle være en stærk stemme i mediedebatten for at sætte fokus på journalistikkens vilkår i dag.

Kamp for mærkningsordning - april 2014

Foreningen talte i et indlæg i Politiken varmt for en mærkningsordning af journalistik, sådan at mediebrugerne kunne se, at udgiveren havde til sinde at leve op til bestemte standarder.

Foreningen blev en realitet - april 2014

Efter to års forarbejde blev foreningen en realitet i forbindelse med forbundets faglige forum.