Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Generalforsamlin i Journalisterne 2016, Indkaldelse

Skal Journalisterne fortsat hedde Journalisterne? Eller skal vi skifte navn til Journalisterne i DJ for at præcisere, at vi er en specialgruppe i Dansk Journalistforbund?
Det er et af de spørgsmål, der skal debatteres, når Journalisterne holder generalforsamling, der hermed indkaldes til

18. april 2016 kl. 14.00 på First Hotel i Sydhavnen i København – på adressen Molestien 11, 2450 Kbh. SV

Dato og tidspunkt ligger i forlængelse af årets Fagligt Forum i DJ, som slutter med frokost kl. 13.00

Efter frokosten – kl. 14.00 – holder vi generalforsamling i Journalisterne.

 

Dagsorden vil være ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Godkendelse af regnskab
 4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer. 
 5. Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest en uge før generalforsamlingen.
 6.  
 7. A: Forslag fra bestyrelsen: Foreningens navn ændres fra ”Journalisterne” til ”Journalisterne i DJ”. Det indebærer, at titlen på vedtægterne ændres fra ”Vedtægter for Journalisterne” til ”Vedtægter for Journalisterne i DJ”, samt at første sætning i vedtægternes § 1, stk. 1. ændres fra ”Foreningens navn er ”Journalisterne” ” til ”Foreningens navn er ”Journalisterne i DJ" ”
 8.  
 9. Begrundelse: Bestyrelsen ønsker at minimere den risiko for forvirring, som navnet Journalisterne tilsyneladende kan give, og samtidig med tilføjelsen ” i DJ ” pointere, at foreningen er en del af Dansk Journalistforbund
 10. Godkendelse af budget og kontingentfastsættelse
 11. Valg af formand
 12. Valg af næstformand
 13. Valg af øvrig bestyrelse
 14. Valg af suppleanter
 15. Valg af revisor og revisorsuppleant
 16. Eventuelt

Vi undersøger i øjeblikket mulighederne for at kunne følge og eventuelt deltage i generalforsamlingen via nettet, men kan ikke love noget på nuværende tidspunkt. Så hvis du vil være sikker på at gøre din indflydelse gældende i Journalisterne, gælder det Sydhavnen 18. april.

Kommentarer