Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Andre foreninger

Det er kun os, der taler journalistikkens sag i Dansk Journalistforbund, men der findes et væld af andre, gode foreninger for journalister. Her er en (sikkert ikke komplet) liste over dem.

Danske Flyvejournalister

Danske Flyverjournalister er en klub, der har til formål at fremme det faglige og kollegiale sammenhold mellem medlemmerne og støtte luftfartens fremme og anseelse. Klubben blev stiftet i 1936 og uddeler hvert år to priser, Luftfartspokalen og Ellehammer Prisen. Klubben arrangerer seminarer, debatmøder og studieture om luftfart.

I dag optages journalistiske medarbejdere ved massemedierne, der har flyve- og luftfartsstof som en væsentlig del af deres arbejdsområde. Klubben rummer dertil pressechefer, kommunikationsmedarbejdere og lignende faggrupper. 

Find os her og får mere information Danvid

 

Danske Fødevare- og Landbrugsjournalister

Foreningen arbejder på at styrke medlemmernes viden og interesse for fødevare- og landbrugsprodukter.

Gennem møder, konferencer og studierejser søger man at styrke medlemmernes kontakter både nationalt og internationalt. Danske Fødevare- og Landbrugsjournalister er medlem af den upolitiske sammenslutning af fødevare- og landbrugsjournalister The International Federation of Agricultural Journalists (IFAJ).

Foreningen optager alle, der arbejder journalistisk og informationsmæssigt inden for landbrugs- og fødevareområdet. Medlemmerne består bl.a. af dagbladsjournalister, fagbladsjournalister, fotografer og informationschefer. 

http://www.agrijournalists.dk

Danske Rejsejournalister

Danske Rejsejournalister er en aktiv foreningen for journalister, der arbejder med rejseliv enten i form af reportager eller redaktionelt stof til internettet, trykte medier eller tv. Formålet er at fungere som faglig organisation for rejseskribenter, som bindeled til rejsebranchen og tage initiativ til faglige arrangementer såsom foredrag, diskussionsmøder, rejser, ekskursioner og virksomhedsbesøg.

Danske Rejsejournalister står bl.a. for uddelingen af prisen Årets Rejsejournalist. Foreningen har ca. 200 medlemmer sammensat af A-medlemmer, dvs. aktive journalister, skribenter, forfattere og fotografer, og B-medlemmer, dvs. personer med ansvar for kontakt til pressen i rejsebranchen. 

http://www.rejsejournalisterne.dk

Danske Sportsjournalister

Foreningens formål er at fremme og stimulere samarbejdet mellem danske sportsjournalister/-pressefotografer. Dertil varetages faglige og repræsentative opgaver med henblik på de bedst mulige betingelser for, at medlemmerne kan udføre deres arbejde nationalt og internationalt.

Foreningen optager alle, der arbejder med sport som stofområde, og er medlem af Dansk Journalistforbund, herunder Pressefotograf-Forbundet, der er underlagt DJ. Dertil kan ledere af sportsredaktioner, som grundet deres stilling ikke kan være medlem af DJ, ligeledes optages. Medlemmerne kan få udstedt et internationalt pressekort fra AIPS. 

http://www.danskesportsjournalister.dk

Danske Videnskabsjournalister

Foreningen arbejder for at fremme kommunikation og journalistik om videnskab. Formålet er at udveksle erfaringer blandt videnskabsjournalister både nationalt og internationalt. Danske Videnskabsjournalister er medlem af The European Union of Science Journalists´ Associations (EUSJA).

For at blive optaget i foreningen skal du bidrage med formidling af forskning eller videnskab og have relation til Danmark. Medlemmerne består af bl.a. af journalister, studerende, forskere og informationsmedarbejdere i private og offentlige virksomheder. 

https://www.danvid.dk/

Den Danske Publicistklub

Publicistklubben er Danmarks ældste og mest levende presseklub, som blev oprettet i 1880 under navnet ”Journalistforeningen i Kjøbenhavn”. Klubben har i dag til formål at styrke netværket mellem alle former for journalister og  kommunikationsfolk og give indsigt og forståelse for aktuelle og samfundsmæssige forhold.

Hvert år uddeler klubben Publicistprisen på 25.000 kr. til én eller flere nulevende publicister for en mangeårig, fremragende indsats. Publicistklubben er for folk med journalistik og kommunikation som nuværende eller tidligere erhverv. 

http://www.publicist.dk

Den Udenlandske Presseforening

Foreningens formål er at varetage medlemmernes journalistiske interesser som korrespondenter til blade, nyhedsbureauer, dagblade, radio- og tv stationer m.m. Dette arbejde består bl.a. i at repræsentere medlemmerne overfor myndigheder, organisationer, institutioner, ambassader m.m., arrangere møder med repræsentanter for regeringen, ministerier, erhvervs- og kulturliv og at styrke samarbejdet med den danske presse. Dertil udsteder foreningen pressekort til udenlandske journalister i Danmark.

For at blive medlem af foreningen skal man være udenlandsk journalist med virke som korrespondent indenfor mediebranchen. 

http://www.foreignpress.dk

DONA

Formålet med foreningen er at fremme kendskabet til journalistik, som den skabes og udvikles til internetmedier i Danmark. Dette gøres bl.a. med uddannelse, seminarer, møder, kurser og lignende. Dertil yder foreningens medlemmer hinanden faglig bistand og hjælp i relation til online-journalistik.

DONA er en forening for alle, der arbejder med onlinemedier. Ved at deltage på maillisten kan man debattere med over 1200 webkommunikatører, stille spørgsmål og give nyttige tips. Som betalende medlem får man rabat ved en række kurser, konferencer og møder. 

http://dona.dk/

Esbjerg Journalistklub

Esbjerg Journalistklub har siden 1917 samlet sine medlemmer, til faglige og selskabelige arrangementer.

Der afholdes typisk fire-seks arrangementer om året fordelt på journalist-faglige emner, virksomhedsbesøg og sociale sammenkomster. Klubben uddeler Esbjerg Journalistklubs Pris, der bliver tildelt til en person eller gruppe, som har turdet gå imod strømmen.

Klubbens medlemmer består af journalister, pressefotografer, tegnere, layoutere og andre redaktionelle medarbejdere, som bor I Esbjerg området og/eller er beskæftiget i en virksomhed med hovedsæde eller filial i Esbjerg kommune. 

http://www.journalistklubben.dk/

Filmmedarbejderforeningen

Filmmedarbejderforeningen er en forening for de danske dagblades fast tilknyttede filmanmeldere og filmskribenter. Foreningen har i dag omkring 40 medlemmer. Siden 1948 har Filmmedarbejderforeningen uddelt de årlige Bodilstatuetter og ligeledes stået for afholdelsen af den tilhørende Bodilfest.

Filmmedarbejdernes Bodil er en af Europas ældste filmpriser. 

http://www.bodilprisen.dk/filmmedarbejderforeningen

Folketingets Presseloge

Folketingets Presseloge blev stiftet i 1918, og er en forening for de journalister og mediemedarbejdere, der er akkrediteret Folketinget, og som har deres daglige virke på eller tilknytning til Christiansborg. Logen varetager medlemmernes interesser og udgør bindeleddet mellem medlemmerne og Folketingets Præsidium og administration.

Medlemmer kommer fra et bredt udsnit af pressen, deriblandt landsdækkende, regionale og gratisomdelte dagblade, radio- og TV-stationer, nyhedsbureauer og fagblade. Medlemmerne i Folketingets Presseloge er dem, der har søgt og fået privilegeret adgang til Folketinget, som udstedes af Folketingets Præsidium én gang om året op til Folketingsårets start i oktober.

http://www.ft.dk/Aktuelt/Presse/Presselogen.aspx

Foreningen af Arbejdsmarkedsjournalister

Foreningens formål er at sætte fokus på arbejdsmarkedet – både journalistisk og kommunikativt. Foreningen arrangerer ministermøder, kurser, debatter, spændende foredrag og en årlig nytårskur, hvor der er rig mulighed for at mødes på tværs af skel.

Foreningen af Arbejdsmarkedsjournalister består af journalister og kommunikationsansatte med særlig interesse for arbejdsmarkedet.  Foreningen er for alle, både folk med stor erfaring, nyuddannede og dem under uddannelse. 

LinkedInFacebook eller arbejdsmarked@gmail.com

Foreningen af Danske Vinjournalister

Foreningen kalder sig også Laugmagistrene af 19.12.1955 og er verdens ældste forening af vinjournalister. LAUGETS formål er at udvide og rendyrke Laugmagistrenes kendskab til vin og spiritus.

Medlemskab er betinget af skribent- eller anden virksomhed, som på en ikke-merkantil basis formidler viden om vin og spiritus til offentligheden. Ved ophør af denne virksomhed ophører medlemsskabet af LAUGET.

Fremtrædende udenlandske vinskribenter kan optages i LAUGET. 

http://laugsmagistrene.dk

Foreningen af Energi- og Miljøjournalister

Foreningen af Energi- og Miljøjournalister (FEM) er en sammensmeltning af de to tidligere foreninger, Danske Miljøjournalister og Energijournalisterne, E-1995.

Formålet er at fremme medlemmernes viden om og interesse for energi- og miljøpolitiske forhold. Foreningen ønsker at fremme et højt fagligt niveau, bl.a. gennem kurser og møder. 

Foreningen optager medlemmer, der beskæftiger sig professionelt med formidling af viden om energi og miljø.

http://www.fem-2004.dk

Foreningen af Grønlandsjournalister

Foreningen blev stiftet i 1983 af en kreds af journalister, fotografer og mediemedarbejdere, der havde arbejdet med Grønland i såvel grønlandske som danske medier. Formålet er at samle denne gruppe mediemedarbejdere, støtte og videreudvikle samarbejdet mellem Grønland og Danmark og oplyse om Grønland og arktiske forhold.

Det sker bl.a. ved møder med grønlandske og danske parlamentarikere, repræsentanter fra erhvervslivet i Grønland, kunstnere og videnskabsfolk med tilknytning til Grønland og de arktiske områder.

Foreningen optager journalister/fotografer og mediemedarbejdere, der beskæftiger sig med Grønland, Nordatlanten og arktiske områder som led i deres profession. 

http://www.arctic-journalists.com

Foreningen for Undersøgende Journalistik

Foreningen arbejder for at fremme den undersøgende, dybdeborende og kritiske journalistik i danske medier, bl.a. ved at arrangere møder, seminarer, undervisning og kurser med relevante emner. 

Dertil bidrages der til øget kontakt, samarbejde og erfaringsudveksling mellem medlemmerne og med tilsvarende foreninger i udlandet. Foreningen arbejder ligeledes for at øge adgangen til offentlige institutioners dokumenter og data.

FUJ dækker både den skrevne presse, radio og TV i alle led - journalister, researchere, fotografer, redaktionssekretærer og redaktører. Som FUJ-medlem behøver man ikke aktivt at drive undersøgende journalistik, men medlemmerne støtter arbejdet med at fremme denne genre.

http://www.fuj.dk

Københavnske Journalisters Veteranklub

Veteranklubben er tilknyttet Dansk Journalistforbunds Kreds 1. Klubben giver sine medlemmer mulighed for at bevare kontakten til deres fag, øge deres indsigt i kultur- og samfundsrelaterede aktuelle forhold og følge udviklingen på de journalistiske arbejdspladser. Der arrangeres foredrag, virksomhedsbesøg, udflugter og rejser med informativt indhold. Alt foregår i en kammeratlig atmosfære, som er af stor social værdi.

Københavnske Journalisters Veteranklub optager medlemmer, der er pensionerede medlemmer af Kreds 1, medlemmer som er gået på efterløn samt aktive medlemmer, der er fyldt 60 år.

http://www.journalistveteraner.dk

Motorjournalisternes Klub Danmark

Motorjournalisternes Klub Danmark (MKD) er en kollegial forening for journalister og andre, der på professionelt plan beskæftiger sig med journalistik omkring biler, lastvogne, motorcykler og anden vejbåren trafik. Formålet er at være samordnende organ for medlemmernes fælles interesser. MKD har ca. 50 medlemmer fordelt ved landets dag- og fagblade. Foreningen står for uddelingen af Årets Bil i Danmark og senest også Årets Varebil i Danmark.

Det kræves bl.a. at motorjournalistik er ansøgerens væsentligste arbejdsområde, og at han eller hun ikke er ansat af motorbranchen. Der optages fortrinsvist medlemmer af Dansk Journalistforbund eller andre pressekort-udstedende organisationer.

http://www.mkd.dk/

Nairobi-klubben, Foreningen af U-landsjournalister

Nairobi-klubben er et fagligt forum for medie- og fagfolk, der arbejder med formidling af udviklingsbistand, globale udviklingsspørgsmål, udenrigs- og u-landsstof i dansk eller international sammenhæng, eller som har det som interessefelt. Udviklingstemaet bliver sat på dagsordenen via møder, seminarer, rejser, debatter og samarbejde med andre organisationer.

En gang om året uddeler foreningen Nairobiprisen til en person, gruppe eller organisation, der har bragt fattige landes vilkår frem i danske medier. Medie- og fagfolk, der har udviklingstemaet som interessefelt, kan blive medlem af Nairobi-klubben. 

http://www.nairobi-klubben.dk

Politi- og Retsreporternes Forening

PRF er en interesseforening for alle DJ-medlemmer, der har rets- og krimistoffet som deres primære arbejdsområde. Foreningen planlægger faglige arrangementer for medlemmerne og afholder møder med de vigtigste kilder på området. Desuden deltager vi i debatten om pressens arbejde med politi og retsvæsen og sidder med i forbundets mediepolitiske udvalg.

PRF har primært medlemmer på de landsdækkende medier, men også medarbejdere på en række aviser i provinsen er nu blevet medlemmer.

Foreningen kan kontaktes på retsreporterne@gmail.com