Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Foreningen

Journalisterne i DJ blev grundlagt i 2014 som en reaktion på, at Dansk Journalistforbund fik flere og flere medlemmer, der ikke er journalister. Alle de andre faggrupper i forbundet havde deres egne foreninger, der forsøger at påvirke forbundets politik. Hvorfor så ikke også journalisterne?

Den første bestyrelse, der blev valgt i 2014.

Jørn Albertus Den første bestyrelse, der blev valgt i 2014.

Idéen blev luftet for første gang på Fagligt Forum i 2012, hvor der var en stigende frustration over, at journalistiske mærkesager blev trængt i baggrunden.

Den stemning blev grebet af de tre journalister Allan Boye Thulstrup, Cathrine Reinert og Rasmus Mark Pedersen, der fik lavet forskellige modeller for, hvordan foreningen kunne blive til virkelighed. Efter en tur gennem hovedbestyrelsen, så nikkede en større gruppe tillidsvalgte i forbundet ja til idéen på et stormøde i Fredericia den 23. februar 2014.

Det første logo, der blev designet af den første formand Rasmus Mark Pedersen (ikke grafiker!) i timerne efter den første generalforsamling.

Rasmus Mark Pedersen Det første logo, der blev designet af den første formand Rasmus Mark Pedersen (ikke grafiker!) i timerne efter den første generalforsamling.

Så var det bare at skrive vedtægter, finde et navn og holde en generalforsamling og den var Journalisterne en realitet. Den 24. april blev foreningen stiftet, og det efterfølgende år blev foreningen skrevet ind i Dansk Journalistforbunds love på linje med Pressefotografforbundet og Danske Bladtegnere.

Den første bestyrelse definerede foreningen som et rebelsk ungdomsparti, der skulle drive Dansk Journalistforbund i den rigtige retning. Desuden skulle journalistikken forklares og forsvares i den offentlige debat i langt højere grad end tidligere, så formanden skulle være aktiv i medierne.

Det førte til flere sager, hvor foreningen var på kollisionskurs med forbundet. Sammen med en besværlig opstart med alt det administrative og interne uenigheder i bestyrelsen, så fik Journalisterne langt fra den start, der var håbet på.

Den frembrusende facon kunne også ses på foreningens plakater. Her er foreningens maskot vagthunden tegnet af Karina Bjerregaard.

Rasmus Mark Pedersen Den frembrusende facon kunne også ses på foreningens plakater. Her er foreningens maskot vagthunden tegnet af Karina Bjerregaard.

Det tog bestyrelsen en konsekvens af i 2016, hvor det blev besluttet, at man nu skal rette fokus på at påvirke forbundets mediepolitik mest muligt. Dermed er der skruet ned på de offentlige udmeldinger, og foreningen arbejder i langt højere grad på de interne linjer i forbundet.

Det blev cementeret, da generalforsamlingen den 18. april 2016 besluttede at tilføje “i DJ” til enden af navnet Journalisterne for at signalere samhørigheden med hovedforbundet. Det næste år er blevet brugt for at professionalisere foreningen ved eksempelvis at ansætte en kommunikatør, der har til opgave at fortælle om foreningens initiativer.

Det første professionelle logo, hvor "i DJ" er kommet med. Kreeret af Lise Grønvald Nielsen.

Lise Grønvald Nielsen Det første professionelle logo, hvor "i DJ" er kommet med.

Nu har bestyrelsen defineret Journalisterne i DJs opgave til at være vogter af den journalistiske faglighed. Vi definerer problemerne, laver undersøgelser og foreslår løsninger. Vi samarbejder aktivt med DJ og får dermed indflydelse på den DJ’s politiske linje.

Dermed er Journalisterne i DJ stadig en ung forening, men den bygger på tankerne fra Dansk Journalistforbund og fortløbende foreningers over hundredeårige historie.