Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Inkasso - få hjælp fra DJ til inkasso

Det er en del af din ”retshjælpsforsikring” som medlem af DJ, at forbundet kan hjælpe dig med at inddrive ubetalte fakturer fra dine kunder. Det kan både være situationer, hvor du har leveret en opgave, men ikke har modtaget betaling, eller det kan være, hvis der efterfølgende er opstået anden tvist omkring størrelsen af dit tilgodehavende.

Bevisbyrden hviler på dig

Er du medlem af DJ, kan vi hjælpe dig med at inddrive ubetalte fakturer fra dine kunder. Kontakt os på nysag@journalistforbundet.dk.

I forhold til dokumentation af kravet og lokalisering af skyldner er det dit ansvar at fremskaffe den nødvendige dokumentation for kravet og at finde en postadresse på skyldner. Videre skal du sende en kort redegørelse for sagens faktum. Det er dit ansvar, at oplyse sagen så vi kan gå videre med den. Hvis dette ikke sker, kan vi desværre ikke hjælpe dig.

Det er dig, der har bevisbyrden og skal kunne dokumentere, at kunden skylder dig det, du påstår. Det er derfor vigtigt, at du gemmer mailkorrespondancer, kontrakter eller andre dokumenter, der bekræfter aftaleforholdet - ellers risikerer du, at vi ikke kan hjælpe dig.

En aftale er en aftale, men en ellers gyldig mundtlig aftale kan være svær at bevise, og hvis der intet skriftligt ”bevismateriale” findes, og sagen derfor står på ”påstand mod påstand” – så kommer tvivlen modparten til gode. I sådanne tilfælde kan vi desværre ikke hjælpe dig med at inddrive dit tilgodehavende.

Derfor et det vigtigt, at du altid kan dokumentere, hvad du har aftalt. Det er naturligvis bedst at have to underskrifter på en kontrakt, der beskriver aftalens indhold, men det er næsten lige så fint, hvis du har gemt din brevveksling med modparten, hvoraf aftalen og dens indhold fremgår.

Hvis du har indgået en mundtlig aftale, så bekræft jeres aftale skriftligt efterfølgende. Det kan du sagtens gøre på en konstruktiv måde.
Du kan eksempelvis skrive en mail til din nye samarbejdspartner:

”Kære NN. Tak for samtalen i går. Jeg glæder mig til samarbejdet. For en ordens skyld repeterer jeg lige, hvad vi blev enige om, så der ikke opstår misforståelser”.

Og her skriver du så, hvad du mener, I er blevet enige om, hvad prisen var for det, samt hvornår og hvordan der skal ske betaling.

Hvis tvisten opstår

Hvis der opstår en tvist om dit tilgodehavende, skal du altid prøve ”med det gode”, før DJ kan overtage sagen. 

Du skal således selv forsøge at få dit tilgodehavende udbetalt ved eksempelvis at henvende dig til modparten skriftligt og rykke for den manglende betaling. Dette er nødvendigt for at udelukke, at der ikke blot er tale om et undskyldelig fejl. Modparten skal have mulighed for at erkende en fejl, undskylde og betale dig dit tilgodehavende, førend konflikten optrappes, og et evt. fremtidigt samarbejde ødelægges.

Reagerer modparten ikke på din henvendelse, eller afviser vedkommende at skylde dig noget, beder vi dig skrive til modparten, at såfremt du ikke har fået dit tilgodehavende senest en fastsat dato, vil du ”uden yderligere varsel overgive sagen til Dansk Journalistforbund med henblik på retslig inkasso”.

Hvis sagen skal videreføres

Hvis modparten stadig hverken betaler eller reagerer, vil DJ gennemgå sagen sammen med dig for at vurdere, om den bør videreføres. Vi vil tage en snak med dig om ”bevisets stilling” og finde ud af, om det efter omstændighederne ville være bedre at finde en forligsmæssig løsning end at indbringe sagen for domstolene.

Hvis vi vurderer, at sagen bør overgå til domstolene, må du påregne, at det kommer til at tage noget tid. Der kan således gå op til et år, før den nødvendige skriftveksling er tilendebragt, og retten har fundet en ledig dato i kalenderen. Herefter er der tillige mulighed for, at sagen ankes, hvilket gør processen endnu længere. Sager med en hovedstol under 1.500 kr. føres ikke for domstolene, og sager til en værdi under 20.000 kr. kan som hovedregel, ifølge retsplejeloven, ikke ankes til Landsretterne.

Du skal ikke betale sagens omkostninger. Forbundet finansierer alle udgifter forbundet med forsøget på at få dine penge hjem. Det er dog et klart krav, at du medvirker til at oplyse sagen både mundligt og skriftligt, samt at du giver møde i DJ, når der er brug for det i forbindelse med sagen. Videre skal du naturligvis møde op på dagen, hvor sagen eventuelt behandles i retten.

Hvis en erkendt eller idømt skyld ikke betales

Hvis en skyldner er dømt eller har erkendt at skylde dig et beløb, men ikke betaler, kan DJ hjælpe dig med at inddrive dit tilgodehavende via fogedretten. DJ deltager dog som hovedregel ikke i politifremstillinger eller i tvangsfuldbyrdelsen af foretagende udlæg. Samtidig skal det bemærkes, at DJ ikke kan hjælpe med sager, hvor skyldner befinder sig i udlandet. 

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk

Jenz Koudahl

EN SAMLING GODE RÅD
- til selvstændige og freelancere 

Kom godt i gang som freelancer og selvstændig – eller få gode råd til at optimere din eksisterende forretning.