Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Hvorfor har jeg fået det beløb, jeg har fået?

Er du utilfreds med det beløb, du har modtaget i rettighedsmidler fra DJ, eller at din ansøgning blevet afvist, er du velkommen til at kontakte DJ.

DJ har i langt de fleste tilfælde en god og grundig forklaring på, hvorfor DJ har fordelt netop det beløb til dig.

De typiske forklaringer på, hvorfor du har modtaget det pågældende beløb, kan du finde nedenfor i vores FAQ.

Du har ikke medvirket i produktionen til så mange udsendelser i det relevante år

DJ fordeler rettighedsmidlerne til dig på baggrund af antallet af programmer, som du har bidraget til ophavsretligt. Har du medvirket i få programmer, får du få rettighedsmidler.

Dine programmer er ikke blevet genudsendt (så meget)

Du får rettighedsmidler, hver gang dine programmer bliver genudsendt. Det kan svinge fra år til år – og selvfølgelig fra program til program – hvor mange gange et program bliver genudsendt.

Du har lavet programmer eller har haft funktioner med lav vægt

DJ vægter visse programtyper højere end andre. På samme måde vægter visse funktioner højere end andre. Vægtningerne er udarbejdet ud fra en juridiske bedømmelse af de forskellige programtypers og funktioners ophavsretlige og markedsmæssige værdi. Både jurister og erfarne personer fra TV-produktionsbranchen har bidraget til fastsættelsen af disse vægtninger. Vægtningerne er naturligvis gennemsnitsbetragtninger. Vægtningerne kan derfor i konkrete tilfælde virke lidt urimelige, mens de andre tilfælde er lidt for gunstige. Skulle vi manuelt bedømme hver eneste funktion på hvert eneste program, ville dine rettighedsmidler blive brugt op af udgifter til administration.

Vægtningerne er blevet ændret

Det individuelle og automatiserede fordelingssystem er endnu nyt. Vi justerer derfor stadig år for år en smule på enkelte kriterier for vægtning for at gøre fordelingen så retfærdig som mulig. Korrektionerne er dog færre for hvert år.

Dine udsendelser er sendt på TV-kanaler med lav vægt

DJ lægger også vægt på, hvilken TV-kanal et program er blevet sendt på. Vægtningen af TV-kanalen er baseret på tilslutningstal og seer-andel.

DJ har et lille beløb til fordeling

De vederlag, som Copydan Verdens TV får fra deres kunder, kan variere fra år til år. Som følge heraf svinger også de rettighedsmidler, som DJ og de øvrige organisationer modtager.

Du har tidligere fejlagtigt modtaget et for højt beløb

DJ baserer visse fordelinger på registreringer fra kunder eller registreringsvirksomheder. DJ gennemgår datamaterialet for fejl. Datamaterialet består dog af tusindvis af udsendelser, så der vil være fejl, som vi ikke opdager. En fejl bliver måske først rettet efter et par år. Visse rettighedshavere kan derfor opleve, at de efter fejlen er rettet, får færre rettighedsmidler.

DJ har flere ansøgere end tidligere

DJ har pligt til at fordele rettighedsmidler både til medlemmer af DJ og til ikke-medlemmer. Er der et år flere ansøgere end det foregående år, vil der være flere rettighedshavere til at dele den samme pulje rettighedsmidler.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk