Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Hvordan har du det-runden

​​​​​​​Mange steder starter læringsdagene med en runde, hvor praktikanterne kan fortælle stort og småt som konkrete oplevelser, konflikter, private begivenheder eller faglige udfordringer.

På arbejdspladser med en praktikant har vejlederen måske den type samtale på det ugentlige eller månedlige møde.

Praktikantvejlederen understreger, at alt er tilladt at sige, at det er et fortroligt rum, og at praktikanterne skal respektere hinanden og fortroligheden. Praktikantvejlederen gør det også klart, at han eller hun gerne vil prøve at hjælpe med at løse de eventuelle problemer, som praktikanten har. Hvis det altid ”bare” bliver en løs snak, og hvis det altid er op til praktikanten selv at løse problemerne uanset deres karakter, bliver runden eller den ærlige snak mindre meningsfuld.

En praktikantvejleder oplevede fx, at han i løbet af en runde fangede, at en praktikant var på vej til at blive alvorligt stresset. Praktikantvejlederen fik justeret arbejdsopgaverne og sendt praktikanten til en fagperson, der kunne give praktikanten nogle værktøjer til at håndtere arbejdspresset, så hun blev mindre stresset. På den måde kan man undgå en sygemelding, som påvirker organisationen, praktikanten og alle andre på arbejdspladsen negativt. Og man kan ændre arbejdsforhold, som kan være svære for nogle at magte.

En måde er sørge for at runden bliver konkret, respektfuld og løsningsorienteret er at spørge praktikanten direkte, hvad han eller hun selv gerne vil sætte som mål/løsning:

”Hvad skal der til for, at det her problem er løst for dig?”

Er problemet meget stort og/eller personligt, kan praktikantvejlederen altid tage en eller flere opfølgende snakke med praktikanten om det. Nogle gange er løsningen en god dialog på stedet, andre gange kræver det mere som fx ændrede eller færre arbejdsopgaver eller et andet kontor.

Runden kan give anledning til mange gode konkrete snakke om fx:

  • Konfliktløsning
  • Samarbejde
  • Tidsstyring
  • Arbejdspres og stress
  • Forskellige måder at kommunikere på i forskellige situationer
  • Interviewteknik og kildehåndtering
  • Etik

Som praktikantvejleder kan du overveje:

  • Hvordan skaber jeg det fortrolige rum og opbygger fortrolighed? Hvordan lægger jeg en ramme, som gør, at praktikanterne tør åbne op? Hvordan får jeg praktikanterne til indbyrdes at respektere og acceptere hinandens forskelligheder?
  • Er der grunde til, at jeg som praktikantvejleder ikke kan skabe det fortrolige rum med praktikanten? Det kan fx være tilfældet, hvis praktikantvejlederen også har en lederstilling, eller hvis praktikantvejleder og praktikant kender hinanden for godt eller slet ikke svinger sammen. Så kan det være en god idé med en ekstra vejleder, som praktikanten også kan gå til. Er du i tvivl, så lav et reality-tjek ved at få en anden til at tage en time med praktikanterne, hvor de får lov til at fortælle om deres forhold til dig som praktikantvejleder.
  • Hvordan og hvornår følger jeg op på den konkrete problemer, som praktikanten har, så praktikanten oplever, at det har en positiv effekt at fortælle om problemer? Hvis du går videre til ledelsen med et problem, så sørg for, at praktikanten er indforstået med det, og sørg for at orientere praktikanten løbende undervejs, så vedkommende ikke skal spekulere for meget over, hvad der egentlig sker.