Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Hvem betaler for efteruddannelsen?

En stor udfordring for mange i forhold til at tage på efteruddannelse, er betalingen. Hvem skal egentlig betale for din efteruddannelse?

Er du fastansat?

Er du ansat på en DJ overenskomst?

Mange DJ medlemmer har ret til efteruddannelse i deres overenskomst. Hvis du er i tvivl, om det gælder dig, så kontakt din lokale tillidsrepræsentant eller tjek din overenskomst.

Er du ikke ansat på en DJ overenskomst?

Eller står der ikke noget om mulighed for efteruddannelse i din kontrakt, så har du stadig mulighed for arbejdsgiverbetalt efteruddannelse. 

Brug din MUSamtale

Har du en årlig medarbejderudviklingssamtale, så brug den til at fremlægge ønsker og planer om uddannelse for din leder. Det er altid bedst, hvis I sammen kan udarbejde argumenter for, hvilken retning du vil uddanne dig og hvilken slags uddannelse, du skal tage. Tag hul på opgaven med et udgangspunkt, der hedder, at du og din leder begge er interesserede i, at du er så dygtig som muligt. 

Tips til at forhandle efteruddannelse hjem:

  • Lad ikke dine ønsker komme som en overraskelse.
  • Vis, hvad virksomheden får ud af det.
  • Husk, at det er din opgave at vise, hvad virksomhedens udbytte bliver af at uddanne dig.
  • Peg på konkrete eksempler på arbejdsopgaver, der bliver udført bedre eller nye, der kan komme til.
  • Show it. Don’t tell it. 
  • Giv plads til indflydelse.
  • Stil op med to muligheder, så din chef kan få medindflydelse. 
  • Få uddannelse i stedet for højere løn. Efteruddannelse kan vise sig at være lettere at få igennem end en lønforhøjelse. 
  • Søg penge i Pressens Uddannelsesfond. Hvis du er ansat på en virksomhed, der er medlem af Pressens Uddannelsesfond, har du mulighed for at få støtte til kurser, individuelle efteruddannelsesprojekter eller forskningsprojekter. Støtten kan max. være 550.- kr. pr. dag, og skal mindst modsvares af et tilsvarende beløb bevilget af din virksomhed.  

Søg penge i Ophavsretsfonden

Hvis du har lavet indhold til et medie eller produktionsselskab, har du måske mulighed for at søge om midler til efteruddannelse via Ophavsretsfonden

Få overblik over efteruddannelse

DJ har lavet en oversigt med mange af de kursussteder, som DJ's medlemmer ofte benytter sig af. Der er flere udbydere, der tilbyder rabat til DJ-medlemmer. 

Book et møde med en DJ karriererådgiver

Hvis du kunne tænke dig sparring på dine mere langsigtede mål og planer, så kan du booke et møde med en af DJ's Karriererådgivere.

Er du freelancer/selvstændig?

Det er ikke mindre vigtigt at vedligeholde sine kompetencer som selvstændig. Men det kan være svært at finde tid til det, når hver time helst skal faktureres. Freelancerne er da også en af de medlemsgrupper i DJ, der gør mindst ud af deres uddannelse. Det er selvfølgelig ikke holdbart i længden, men 

De fleste freelancere finansierer selv deres efteruddannelse. Men der findes muligheder for at få økonomisk støtte.

Freelancegruppen i DJ

Som medlem (O-medlem) af DJs Freelancegruppe har du mulighed for at søge støtte til efteruddannelse i FreelanceGruppens Ophavsretsfond. Fonden fordeler ophavsretslige vederlag fra forvaltningsorganisationen CopyDan. Midlerne er delt i en kasse for trykt-område og en kasse for AV-området, og FreelanceGruppen har valgt at uddele ophavsretsmidler/Copydan-midler/efteruddannelsesmidler to gange om året. Der er ansøgningsrunder i april med svar i maj og i November med svar i december. Læs mere her

Søg penge i Pressens Uddannelsesfond

Du kan som freelancer melde din virksomhed ind i Pressens Uddannelsesfond og få støtte til uddannelse. Som medlem af Pressens Uddannelsesfond, har du mulighed for at få støtte til kurser, individuelle efteruddannelsesprojekter eller forskningsprojekter. Støtten kan max. være 550.- kr. pr. dag, og skal mindst modsvares af et tilsvarende beløb bevilget af din virksomhed. 
 

PU tilskud til kurser udbudt af Mediernes efteruddannelse 

DJ har en aftale med Pressens Uddannelsesfond om, at alle freelancere i DJ får PU-tilskud, når de deltager i kurser, der er udbudt på mediernesefteruddannelse.dk. Det er en forudsætning for støtte, at tilmeldingen er foregået på portalen mediernesefteruddannelse.dk. Støtten kan ikke udbetales, hvis tilmeldingen er foregået uden om denne. Hvert kursus har på forhånd fået tildelt et fast støttebeløb. På portalen vil PU-støtten tydeligt fremgå af det enkelte kursus. Du betaler selv i første omgang den fulde kursuspris til kursusudbyderen. PU skal have en bekræftelse på, at du er medlem af DJ og freelancer. 

Tilskud til Mediernes Efteruddannelse

Søg penge i Ophavsretsfonden

Hvis du har lavet indhold til et medie eller produktionsselskab, har du måske mulighed for at søge om midler til efteruddannelse via Ophavsretsfonden

Kan uddannelse trækkes fra i skat?

Det er bestemt ikke alt, der kan lade sig gøre i skattesystemet. Men der er muligheder. DJ har lavet et overblik dine fradragsmuligheder 

Få overblik over efteruddannelse

DJ har lavet en oversigt med mange af de kursussteder, som DJ's medlemmer ofte benytter sig af. Der er flere udbydere, der tilbyder rabat til DJ-medlemmer. 

Book et møde med en DJ-karriererådgiver

Hvis du kunne tænke dig sparring på dine mere langsigtede mål og planer, så kan du booke et møde med en af DJ's karriererådgivere.

Er du ledig?

I perioder med ledighed er det oplagt, at du supplerer din jobsøgning med kurser/efteruddannelse, hvis du har tid til det. Der er oveni købet et par gode muligheder for at få økonomiske hjælp. 

Vælg ud fra dine interesser – ikke jobmarkedets behov

Når du vælger kurser/efteruddannelse, skal du passe på med at stirre dig blind på kravene i stillingsopslag. Du må meget gerne lade dig inspirere, men vær opmærksom på, at du sjældent ændrer din faglige profil radikalt på kort tid. Så selvom markedet skriger på dygtige tv-klippere, så husk, at du næppe kan uddanne dig til et tilstrækkeligt højt niveau på kort tid. 
Du skal i stedet stædigt holde fokus på dig selv og dine egne ønsker for din karriere. Du får nemlig altid mest gavn af efteruddannelse, der ligger inden for dit eget interessefelt.

Du kan søge om støtte til 1 kursus om året på max kr. 8.000, der er udbudt på portalen mediernesefteruddannelse.dk.
DJ har i samarbejde med Pressens Uddannelsesfond en særlig pulje, der skal give ledige medlemmer bedre mulighed for efteruddannelse.
Fra januar 2015 har ME mediernesefteruddannelse.dk aftale med 18 forskellige aktører, der tilsammen udbyder 148 kurser.

På sitet kan du finde kursusforløb og beskrivelser af de 148 kurser. Kurserne er sammensat, så de bedst muligt tilgodeser de forskellige faggrupper. Her kan du se de virksomheder, som udbyder kurser under Mediernes Efteruddannelse med PU-støtte. 

Først DJ så ME

Som ledig skal du søge om støtte til efteruddannelse hos DJ, inden du tilmelder dig kursus under Mediernes Efteruddannelse (ME) eller anden udbyder.

Du kan søge om støtte til styrkelse af kompetencer, der er relevante for dine beskæftigelsesmuligheder – først og fremmest i medie- og kommunikationsbranchen – f.eks. journalistik, kommunikation, design, fotografi, video, web, sociale medier, skrivekurser og lignende – samt kurser, der giver viden og redskaber, der øger dine muligheder i branchen. Vi kan desværre ikke støtte deltagelse i konferencer, festivaler eller kurser i udlandet.

Retningslinjer

Du skal være medlem af DJ og ledig. Hvis du ikke er medlem af AJKS, skal DJ have dokumentation for, at du ledig.
Nyuddannede kan ikke få støtte til efteruddannelse i de første 1½ år efter endt uddannelse.
Bevilling af støtte til et kursus – op til kr. 8.000 - sker efter en konkret vurdering i DJ Karriere og Trivsel. Der kan kun opnås støtte en gang årligt. Du skal fortælle om, du har undersøgt om dit Jobcenter vil bevilge dig kurset.

1. Her kan du søge støtte til et kursus under Mediernes Efteruddannelse 2017

2. Her kan du søge støtte til et kursus hos andre udbydere 2017

3. Ansøgningsskema til ledige uden dagpengeret. Er du ledig og uden dagpengeret, skal du bruge Ansøgningskema til ledige uden dagpengeret.

Søg mindst en måned før kursusstart

Ansøgningen skal så vidt muligt indsendes en måned før kurset finder sted. Der går nemlig 14 dage, før vi kan give dig svar på din ansøgning.

Du skal fortælle os, hvad du fik ud af det

Støtten gives under betingelse af at du indsender en kort evaluering til DJ Karriere & Trivsel djkt@journalistforbundet.dk senest en måned efter kurset.

Søg penge i Ophavsretsfonden

Hvis du har lavet indhold til et medie eller produktionsselskab, har du måske mulighed for at søge om midler til efteruddannelse via Ophavsretfonden. Læs mere om dine muligheder her 

6 ugers selvvalgt kursus

Som dagpengemodtager har du mulighed for at tage seks ugers uddannelse helt gratis. Reglerne på det her område ændrer sig hyppigt, så orientér dig om muligheder og begrænsninger omkring 6 ugers selvvalgt uddannelse på AJKS.dk

Find det rigtige 6 ugers kursus

Der er meget at vælge i mellem. Husk, at selv seks ugers uddannelse ikke kommer til ændre din faglige profil markant. Så gå fx efter redskabsfag, hvor du lærer at bruge nye konkrete værktøjer. Eller tag et kursus, hvor du får et indblik i en faglighed, du godt kunne tænke dig at komme i retning – fx kommunikationsbranchen.

Du kan finde et overblik over 6 ugers kurserne her: 

www.kurserforledige.com

DMJX har et stort og flot udbud af 6 ugers kurser

Uddannelse på dagpenge

Du kan i udgangspunktet kun uddanne dig på dagpenge, hvis du har fået det godkendt af dit Jobcenter eller Anden Aktør. Læs mere om muligheder og begrænsninger hos AJKS.

Uddannelse gennem jobcenteret / anden aktør

Det kan være svært at få jobcenter eller anden aktør til at bevillige uddannelse. Men det sker faktisk. Der er flere eksempler på, at ledige DJ-medlemmer har fået betalt store dyre kurser i systemet. 

I princippet må de sige ja til næsten alt. Så det er op til dig at overbevise systemet om, at det ville give god mening at bruge skattekroner på at efteruddanne dig. Og argumentet skal være, at det giver job. 

Overbevis dit Jobcenter / anden aktør

Du skal gøre jobkonsulentens arbejde. Det er det første, du skal erkende. 
Find stillingsopslag, der efterspørger de kvalifikationer, du gerne vil tilegne dig på kurset
Interview 2-3 chefer og få dem til at sige, at det bestemt er kvalifikationer, de lægger vægt på, når de leder efter medarbejdere
Giv plads til indflydelse. Det kan være en god ide at stille med flere kursusmuligheder, så jobkonsulenten kan få medindflydelse. Det kan fx være smart at finde en dyr og en billig mulighed.

Læs mere om muligheder og begrænsninger for uddannelse på dagpenge hos AJKS.

Udfyld formular:

Fandt du den information du søgte