Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Hvem betaler for efteruddannelsen?

En stor udfordring for mange i forhold til at tage på efteruddannelse, er betalingen. Hvem skal egentlig betale for din efteruddannelse?

Er du fastansat?

Er du ansat på en DJ overenskomst?

Mange DJ medlemmer har ret til efteruddannelse i deres overenskomst. Hvis du er i tvivl, om det gælder dig, så kontakt din lokale tillidsrepræsentant eller tjek din overenskomst.

Er du ikke ansat på en DJ overenskomst?

Eller står der ikke noget om mulighed for efteruddannelse i din kontrakt, så har du stadig mulighed for arbejdsgiverbetalt efteruddannelse. 

Brug din MUSamtale

Har du en årlig medarbejderudviklingssamtale, så brug den til at fremlægge ønsker og planer om uddannelse for din leder. Det er altid bedst, hvis I sammen kan udarbejde argumenter for, hvilken retning du vil uddanne dig og hvilken slags uddannelse, du skal tage. Tag hul på opgaven med et udgangspunkt, der hedder, at du og din leder begge er interesserede i, at du er så dygtig som muligt. 

Tips til at forhandle efteruddannelse hjem:

 • Lad ikke dine ønsker komme som en overraskelse.
 • Vis, hvad virksomheden får ud af det.
 • Husk, at det er din opgave at vise, hvad virksomhedens udbytte bliver af at uddanne dig.
 • Peg på konkrete eksempler på arbejdsopgaver, der bliver udført bedre eller nye, der kan komme til.
 • Show it. Don’t tell it. 
 • Giv plads til indflydelse.
 • Stil op med to muligheder, så din chef kan få medindflydelse. 
 • Få uddannelse i stedet for højere løn. Efteruddannelse kan vise sig at være lettere at få igennem end en lønforhøjelse. 

Søg penge i Pressens Uddannelsesfond 

Hvis du er ansat på en virksomhed, der er medlem af Pressens Uddannelsesfond og som betaler medlemsbidrag for dig, har du mulighed for at få støtte til kurser, individuelle efteruddannelsesprojekter f.eks. masteruddannelse eller en diplomuddannelse. Kontakt din TR og/eller PU, uddannelsesvejleder Else Bjørn (tlf. 23846040) for yderligere spørgsmål.  

Søg penge i Ophavsretsfonden

Hvis du har lavet indhold til et medie eller produktionsselskab, har du måske mulighed for at søge om midler til efteruddannelse via Ophavsretsfonden

Få overblik over efteruddannelse

DJ har lavet en oversigt med mange af de kursussteder, som DJ's medlemmer ofte benytter sig af. Der er flere udbydere, der tilbyder rabat til DJ-medlemmer. 

Book et møde med en DJ karriererådgiver

Hvis du kunne tænke dig sparring på dine mere langsigtede mål og planer, så kan du booke et karrieremøde med en af DJ's Karriererådgivere.

Er du freelancer/selvstændig?

Det er ikke mindre vigtigt at vedligeholde sine kompetencer som selvstændig. Men det kan være svært at finde tid til det, når hver time helst skal faktureres. Freelancerne er da også en af de medlemsgrupper i DJ, der gør mindst ud af deres uddannelse. Det er selvfølgelig ikke holdbart i længden.

De fleste freelancere finansierer selv deres efteruddannelse. Men der findes muligheder for at få økonomisk støtte.

Hvert år uddeler DJ Ophavsret sin andel af Copydan-midlerne. Har du medvirket til produktionen af et TV-program i en rettighedsbærende funktion, så kan du få andel i Copydan-midler.

Læs mere om hvordan du får del i rettighedsmidlerne.

Produktion af radio og skrivende på dagblade har også mulighed for at få andel i rettighedsmidler. Se link ovenfor.

Rettighedsmidler kan bruges skattefrit til efteruddannelse/studieture. Du kan læse mere om mulighederne for skattefritagelse.

Pressens Uddannelsesfond

Du kan som freelancer eller selvstændig melde din virksomhed ind i Pressens Uddannelsesfond (PU) og få støtte til kurser eller længerevarende uddannelser (individuel bevilling) f.eks. en master uddannelse, en diplom-uddannelse eller anden relevant faglig efteruddannelse, som giver mening. Regler for støtte

Når man melder sig ind i PU er det for 3 år i alt kr. 9.600 (2017) Det kan godt svare sig, hvis du skal have flere uddannelsesforløb inden for de kommende år.

Ansøgninger behandles som hovedregel administrativt i PU, dog skal visse større efteruddannelsesprojekter behandles af PU’s bestyrelse. Til gængæld er der ingen begrænsning på, hvor mange projekter du kan søge støtte til.

Kontakt PU, uddannelsesvejleder Else Bjørn (tlf. 23846040) for yderligere spørgsmål.

Mediernes efteruddannelse

DJ har en aftale med Pressens Uddannelsesfond om, at du som freelancer eller selvstændig og medlem af DJ får økonomisk støtte, når du deltager i kurserne på Mediernes Efteruddannelses portal. Det er en forudsætning for støtte, at tilmeldingen er foregået på Mediernes Efteruddannelses portal. Støtten kan ikke udbetales, hvis tilmeldingen er foregået uden om denne. Det konkrete støttebeløb fremgår af det enkelte kursus. Du betaler i første omgang selv den fulde kursuspris til kursusudbyderen. For at få PU støtten tilbage, skal du have en bekræftelse på, at du er medlem af DJ og freelancer.

Skat

Du har i visse tilfælde fradragsret for udgifter i forbindelse med uddannelse. Læs om dine fradragsmuligheder for uddannelse.

Book et møde med en DJ-karriererådgiver

Hvis du kunne tænke dig sparring på dine mere langsigtede mål og planer, så kan du booke et karrieremøde med en af DJ's karriererådgivere.

Er du ledig?

I perioder med ledighed er det oplagt, at du supplerer din jobsøgning med kurser/efteruddannelse, hvis du har tid til det. Der er oveni købet et par gode muligheder for at få økonomisk hjælp. 

Vælg ud fra dine interesser – ikke jobmarkedets behov

Når du vælger kurser/efteruddannelse, skal du passe på med at stirre dig blind på kravene i stillingsopslag. Du må meget gerne lade dig inspirere, men vær opmærksom på, at du sjældent ændrer din faglige profil radikalt på kort tid. Så selvom markedet skriger på dygtige tv-klippere, så husk, at du næppe kan uddanne dig til et tilstrækkeligt højt niveau på kort tid. 
Du skal i stedet stædigt holde fokus på dig selv og dine egne ønsker for din karriere. Du får nemlig altid mest gavn af efteruddannelse, der ligger inden for dit eget interessefelt.

Du kan søge om støtte til styrkelse af kompetencer, der er relevante for dine beskæftigelsesmuligheder – først og fremmest i medie- og kommunikationsbranchen – f.eks. journalistik, kommunikation, design, fotografi, video, web, sociale medier, skrivekurser og lignende – samt kurser, der giver viden og redskaber, der øger dine muligheder i branchen.

 • Du skal være medlem af DJ og ledig. Hvis du ikke er medlem af AJKS, skal DJ have dokumentation for, at du ledig.
 • Nyuddannede kan ikke få støtte til efteruddannelse i de første 1½ år efter endt uddannelse.
 • Bevilling af støtte til et kursus – op til kr. 8.000 incl. moms - sker efter en konkret vurdering i DJ Karriere og Trivsel. Der kan kun opnås støtte en gang årligt. Billigere kurser vægter højere end dyrere.
 • Du skal fortælle om, du har undersøgt om dit Jobcenter vil bevilge dig kurset.
 • Vi kan desværre ikke støtte deltagelse i konferencer, festivaler eller kurser i udlandet.

Ansøgningsskema til ledige uden dagpengeret. Er du ledig og uden dagpengeret, skal du bruge denne formular til at søge om støtte. 

Ansøgning om støtte til efteruddannelse skal så vidt muligt indsendes en måned før kurset finder sted. Der går nemlig 14 dage, før vi kan give dig svar på din ansøgning.

Støtten gives under betingelse af, at du indsender en kort evaluering til DJ Karriere & Trivsel senest en måned efter kurset.

DJ har i samarbejde med Pressens Uddannelsesfond en særlig pulje, der skal give ledige medlemmer bedre mulighed for efteruddannelse.

Mediernes Efteruddannelse kan du finde kursusforløb og beskrivelser af mere end 100 kurser. Kurserne er sammensat, så de bedst muligt tilgodeser de forskellige faggrupper. Se de virksomheder, som udbyder kurser under Mediernes Efteruddannelse med PU-støtte

Du kan søge om støtte til 1 kursus om året på max kr. 8.000, der er udbudt på Mediernes Efteruddannelse.

Som ledig skal du søge om støtte til efteruddannelse hos DJ, inden du tilmelder dig kursus under Mediernes Efteruddannelse (ME) eller anden udbyder.

Søg støtte til et kursus under Mediernes Efteruddannelse 2018
Der er endnu ikke taget stilling til puljen vedrørende 2019

Søg støtte til et kursus hos andre udbydere 2018
Der er endnu ikke taget stilling til puljen vedrørende 2019

Søg penge i Ophavsretsfonden

Hvis du har lavet indhold til et medie eller produktionsselskab, har du måske mulighed for at søge om midler til efteruddannelse via Ophavsretsfonden. Læs mere om dine muligheder for at søge midler til efteruddannelse 

Uddannelse på dagpenge

Du kan i udgangspunktet kun uddanne dig på dagpenge, hvis du har fået det godkendt af dit Jobcenter eller Anden Aktør. Læs mere om muligheder og begrænsninger hos AJKS.

Uddannelse gennem jobcenteret / anden aktør

Det kan være svært at få jobcenter eller anden aktør til at bevillige uddannelse. Men det sker faktisk. Der er flere eksempler på, at ledige DJ-medlemmer har fået betalt store dyre kurser i systemet. 

I princippet må de sige ja til næsten alt. Så det er op til dig at overbevise systemet om, at det ville give god mening at bruge skattekroner på at efteruddanne dig. Og argumentet skal være, at det giver job. 

Du skal gøre jobkonsulentens arbejde. Det er det første, du skal erkende. 
Find stillingsopslag, der efterspørger de kvalifikationer, du gerne vil tilegne dig på kurset
Interview 2-3 chefer og få dem til at sige, at det bestemt er kvalifikationer, de lægger vægt på, når de leder efter medarbejdere
Giv plads til indflydelse. Det kan være en god ide at stille med flere kursusmuligheder, så jobkonsulenten kan få medindflydelse. Det kan fx være smart at finde en dyr og en billig mulighed.

Læs mere om muligheder og begrænsninger for uddannelse på dagpenge hos AJKS.

 

Fandt du den information du søgte
Tilføj email hvis du ønsker svar retur.