Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Hvad kan du bruge en tillidsrepræsentant til?

Din tillidsrepræsentant er en helt afgørende mulighed for hjælp og viden, før du indgår en ansættelseskontrakt, freelanceaftale eller andre bindende aftaler. Så kan du nemlig handle på baggrund af hele den lokale erfaringsopsamling fra alle, der før dig har stået helt alene i samme forhandlingssituation.

Arbejdsgivere elsker individuelle aftaler. For så er styrkeforholdet afgjort på forhånd, når der sidder en trænet leder og forhandler på den ene side af bordet med al information tilgængelig og magten til at fyre eller hyre dig, mens du er helt alene i ringhjørnet uden samme viden og erfaring. Med en tillidsrepræsentant i (bag)hånden får du balance i forhandlingen.

Når du er ansat er tillidsrepræsentanten samtidig dit redskab til at få indflydelse på løn- og arbejdsvilkårene i virksomheden, fordi tillidsrepræsentanten kan tale på vegne af alle medarbejderne, og derfor bliver hørt og taget alvorlig i langt højere grad end individuelle meningstilkendegivelser.

Tillidsrepræsentantens opgave er også at være din forsvarsadvokat, hvis du udsættes for urimelig behandling. Medarbejdernes sammenhold bag en tillidsrepræsentant virker også præventivt overfor urimelig behandling af den enkelte, fordi man samtidig lægger sig ud med kollektivet, ligesom arbejdsgiveren ved, at tillidsrepræsentanten har DJ’s konsulenter og jurister i ryggen.

Det danske arbejdsmarkeds ”grundlov” blev efter voldsomme kampe mellem virksomhedsejere og ansatte aftalt i 1899 i det såkaldte ”september-forlig”. Her anerkendte fagbevægelsen arbejdsgivernes ret til at bestemme ved ”at lede og fordele arbejdet”, mens arbejdsgiverne omvendt anerkendte arbejdernes ret til at ”organisere sig” i fagforeninger og vælge fælles repræsentanter til at forhandle kollektivt med arbejdsgiverne.

Derfor kan du være heldig at blive ansat på en virksomhed, hvor de ansatte før dig har organiseret sig og fået oprettet en fælles overenskomst med retten til at vælge en fælles tillidsrepræsentant (TR). Det betyder helt grundlæggende, at ”du er ikke alene – der er nogen der hjælper dig”.

  • TR er dit tale-rør til ledelsen, så et problem kan løses som generelt (der er flere der har det som dig), i stedet for at ledelsen kan gøre dig til problemet, fordi du var den eneste der turde sige fra.
  • TR er dit lytte-rør til ledelsen, så du kan få informationer om i hvilken retning virksomheden og dit job bevæger sig, så du kan forberede dig på fremtiden.
  • TR er din ambassadør og diplomat, der på dine og dine kollegers vegne kan forhandle kompromisser på plads med ledelsen og indgå samarbejde med andre personalegrupper.
  • TR er din private forsvarsadvokat, der ubetinget bakker dig op over for ledelsen – uanset om du faktisk er kommet til at kvaje dig.
  • TR er din vidensdatabase som kender din overenskomst i detaljer og holder ledelsen fast på at overholde den.
  • TR er din professionelle lokale forhandler, der på dine vegne laver lokale aftaler om kollektive velfærdsforhold og lokale lønforhandlinger, og som kan fortælle dig præcist hvordan din løn ligger i forhold til sammenligneligt ansatte kolleger, når du selv skal forhandle din løn.
  • TR er dit bindeled til DJ, der kan guide dig videre til al den hjælp og støtte, DJ kan byde på.
  • TR er din coach, der kan skaffe dig professionel hjælp, når du er kommet i private problemer eller ønsker at skifte spor i din karriere.
     
Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk