Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Hvad gør DJ for tillidsrepræsentanter?

DJ tilbyder tillidsrepræsentanterne TR-kurser, 24/7-coaching, retshjælp, mediation, målrettet lønstatistik, netværk, overenskomstforhandling og specialisthjælp.

TR-kurser

Først og fremmest tilbyder DJ nyvalgte tillidsrepræsentanter, stedfortrædende tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter en kursusrække hen over et kalenderår om tillidsrepræsentantens opgaver, ansvar og udfordringer. Kurserne er også med til at få dig ind i netværket med andre TR. Kurserne tilbydes udelukkende til TR og deres stedfortrædere:

 • Hvis der er for lang tid til først kommende TR-kursus, bliver du hurtigst muligt efter dit valg indkaldt til et møde, hvor en forhandlingskonsulent gennemgår din overenskomst og evt. løbende sager på dit område og klæder dig på til at komme bedst muligt fra start og undgå de faldgruber, nyvalgte kan risikere at falde i.
 • TR-kursusrækken starter med et 3-dages værktøjskursus, hvor vi kigger nærmere på TR’s roller, samarbejde, overenskomster, lovgivning, freelance, lønberegning, strejker mv.
 • Herefter kommer et 3-dages forhandlingskursus, hvor professionelle forhandlingskonsulenter træner dine forhandlingsevner i praksis.
 • Et 1-dags-kursus i samarbejde, konflikthåndtering og den svære samtale under ledelse af DJ’s arbejdsmiljøkonsulenter.
 • Kursusrækken afsluttes med et 1-dags serviceeftersyn, hvor kursusindholdet i høj grad defineres af TR’s egne ønsker.
 • Grundkursusrækken kan evt. suppleres med opfølgningskurser, og kurser for den trænede TR eller den ”faglige leder”, når der er behov til at samle et kursushold.
 • Se kursusmuligheder for tillidsrepræsentanter i 2021.

Livline-coaching

TR kan – døgnet og året rundt – ringe til en forhandlingskonsulent og få akutte råd og hjælp. En krise, en TR skal tage sig af, opstår jo ikke nødvendigvis mellem 9 og 16 på hverdage. På store overenskomster eller arbejdspladser vil TR typisk få en fast konsulent, der kender dennes virksomhed, overenskomst og forhistorie. Kommer TR ud i en større fyringsrunde, kan konsulenten rykke ud på arbejdspladsen og hjælpe til, så forløb og aftaler kommer bedst muligt på plads.

Storebror- og retshjælp

Når arbejdsgiveren nægter at indrømme, at hans handlinger strider mod overenskomsten eller han påstår den skal tolkes helt anderledes end du mener, kan TR meddele ham, at der så ikke er anden mulighed end at ”overdrage sagen til DJ”. Det får somme tider forhandlingsviljen op i arbejdsgiveren igen. Overdrages sagen, er det DJ’s konsulenter og advokater, der tager sig af at forfølge en fortolkningsstrid eller brud på overenskomsten.

Individuelle sager og mediation

Tilsvarende gælder alle DJ-kollegerne, hvis de eksempelvis er blevet snydt for løn, feriepenge eller fyret usagligt, og TR ikke kan skaffe enighed lokalt om at rette op på forholdet: Send sagen og medlemmet videre til DJ’s professionelle hjælp. DJ kan også tilbyde mediation, hvis der er konflikter på arbejdspladsen, der ikke bør løses med juridiske værktøjer.

Lønstatistik

DJ udfærdiger en fuldstændig statistik over DJ-kollegernes lønforhold på arbejdspladsen, og DJ hjælper TR med al form for dokumentationsmateriale til lokale forhandlinger.

Netværk og DJ-indflydelse

En gang årligt indkaldes alle TR til et tillidsrepræsentantstævne, hvor aktuelle problemstillinger for DJ’s tillidsfolk drøftes, og TR tilbydes ”speedviden” som tilskud/opdatering af TR-uddannelsen. TR vil samtidig som formand for medarbejderforeningen være medarbejdernes repræsentant

Overenskomstforhandlinger

I langt de fleste overenskomster er det enten DJ der forhandler og underskriver overenskomsten, eller det sker i et ligeværdigt samarbejde mellem forbund og medarbejderforening. Det er derfor DJ’s professionelle forhandlingskonsulent, der forestår forhandlingerne, selv om TR er uundværlig med sit lokale kendskab i den forbindelse.

Specialisthjælp

 • DJ’s arbejdsmiljøkonsulent står klar, når problemerne handler om stress, trivsel og fysisk eller psykisk arbejdsmiljø.
 • DJ’s socialrådgiver står klar, hvis et medlem skal hjælpes genne det offentliges labyrint af sociale foranstaltninger.
 • DJ’s ophavsretseksperter står klar, hvis der forekommer krænkelser af ophavsretten eller der skal forhandles lokale videreudnyttelsesaftaler.
 • DJ’s karrierekonsulenter står klar, når en eller flere medarbejdere – frivilligt eller ufrivilligt – må skifte spor i deres karriere.
 • DJ’s pensions- og forsikringseksperter står klar, når pensions- og gruppelivsordning skal forklares for medlemmerne.
 • DJ’s kursusarrangører står klar med input til faglig udvikling gennem den store FagFestival hvert andet år, løbende fyraftensmøder, DJ Akademi for kommunikation eller DJ BIZ for udvikling af selvstændig virksomhed, samt hjælp til grupper og foreninger i DJ til egne kurser.
Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk