Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Hvad gør DJ for tillidsrepræsentanter?

DJ tilbyder alle tillidsrepræsentanter relevante kurser, 24/7-coaching, retshjælp, mediation, målrettet lønstatistik, netværk, overenskomstforhandling og specialisthjælp.

TR-kurser

DJ tilbyder nyvalgte tillidsrepræsentanter og stedfortrædende tillidsrepræsentanter en kursusrække hen over et kalenderår om tillidsrepræsentantens opgaver, ansvar og udfordringer. Kurserne er også med til at få dig ind i netværket med andre TR. Kurserne tilbydes udelukkende til TR og deres stedfortrædere: 

 • Der er en overvældende interesse for at deltage i vores TR-kursusforløb, derfor er det lykkedes at få plads til et forløb mere.

 • Se vores TR-kursusforløb målrettet tillidsrepræsentanter for 2025.

 • Se vores TR-kursusforløb målrettet tillidsrepræsentanter i 2024.

 • Hvis der er for lang tid til først kommende TR-kursus, bliver du hurtigst muligt efter dit valg indkaldt til et møde, hvor en forhandlingskonsulent gennemgår din overenskomst og evt. løbende sager på dit område og klæder dig på til at komme bedst muligt fra start og undgå de faldgruber, nyvalgte kan risikere at falde i. 

 • TR-kursusrækken starter med et tredages værktøjskursus, hvor vi kigger nærmere på TR’s roller, samarbejde, overenskomster, lovgivning, freelance, lønberegning, strejker mv. 

 • Herefter kommer et tredages forhandlingskursus, hvor professionelle forhandlingskonsulenter træner dine forhandlingsevner i praksis. 

 • Et endags-kursus i samarbejde, konflikthåndtering og den svære samtale under ledelse af DJ’s arbejdsmiljøkonsulent. 

 • Endnu et endags-kursus, hvor vi går dybere ned i relevante love, du vil kunne støde på i dit virke som TR. 

 • Kursusrækken afsluttes med en dags serviceeftersyn, hvor kursusindholdet i høj grad defineres af TR’s egne ønsker. 

 • Grundkursusrækken kan suppleres med opfølgningskurser og kurser for den trænede TR eller den ”faglige leder”, som oprettes, når der viser sig behov for at samle et kursushold.

Livline-coaching

En krise, som tillidsrepræsentanten skal tage sig af, opstår ikke nødvendigvis mellem 9 og 16 på hverdage. Derfor kan du som TR ringe året rundt hele døgnet til en forhandlingskonsulent og få akutte råd og hjælp. På store overenskomster eller arbejdspladser vil du typisk få en fast konsulent, der kender din virksomhed, overenskomst og forhistorie. Kommer du som tillidsrepræsentant ud i en større fyringsrunde, kan konsulenten rykke ud på arbejdspladsen og hjælpe til, så forløb og aftaler kommer bedst muligt på plads. 

Storebror- og retshjælp

Når arbejdsgiveren nægter at indrømme, at handlinger strider mod overenskomsten, eller påstår, at den skal tolkes helt anderledes, end du mener, kan TR meddele arbejdsgiveren, at der ikke er anden mulighed end at ”overdrage sagen til DJ”. Det får somme tider forhandlingsviljen op i arbejdsgiveren igen. Overdrages sagen, er det DJ’s konsulenter og advokater, der tager sig af at forfølge en fortolkningsstrid eller brud på overenskomsten. 

Individuelle sager og mediation

Tilsvarende gælder alle DJ-kollegerne, hvis de for eksempel er blevet snydt for løn, feriepenge eller fyret usagligt, og du ikke kan skaffe enighed lokalt om at rette op på forholdet: Send sagen og medlemmet videre til DJ’s professionelle hjælp. DJ kan også tilbyde mediation, hvis der er konflikter på arbejdspladsen, der ikke kan eller bør løses med juridiske værktøjer. 

Lønstatistik

DJ udfærdiger en fuldstændig statistik over DJ-kollegernes lønforhold på arbejdspladsen, og vi hjælper vore tillidsrepræsentanter med al form for dokumentationsmateriale til lokale forhandlinger. 

Overenskomstforhandlinger

I langt de fleste overenskomster er det enten DJ, der forhandler og underskriver overenskomsten, eller det sker i et ligeværdigt samarbejde mellem forbund og medarbejderforening. Det er derfor DJ’s professionelle forhandlingskonsulent, der forestår forhandlingerne, selv om TR er uundværlig med sit lokale kendskab i den forbindelse. 

Specialisthjælp i DJ

 • DJ’s arbejdsmiljøkonsulent står klar, når problemerne handler om stress, trivsel og fysisk eller psykisk arbejdsmiljø. 

 • DJ’s socialrådgiver står klar, hvis et medlem skal hjælpes gennem det offentliges labyrint af sociale foranstaltninger. 

 • DJ’s ophavsretseksperter står klar, hvis der forekommer krænkelser af ophavsretten, eller der skal forhandles lokale videreudnyttelsesaftaler. 

 • DJ’s karrierekonsulenter står klar, når en eller flere medarbejdere – frivilligt eller ufrivilligt – må skifte spor i deres karriere. 

 • DJ’s pensions- og forsikringseksperter står klar, når pensions- og gruppelivsordning skal forklares for medlemmerne. 

 • DJ’s kursusarrangører står klar med input til faglig udvikling gennem løbende fyraftensmøder, gennem DJ BIZ for udvikling af selvstændig virksomhed, samt med hjælp til egne kurser for grupper og foreninger. 

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk