Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Hvad er rettighedsmidler?

Rettighedsmidler dækker over flere forskellige vederlag for brug af ophavsretligt beskyttet materiale. Den største del af DJ's rettighedsmidler kommer fra Copydan, som henter mange rettighedsmidler hjem via de såkaldte aftalelicenser. Herudover betaler en lang række af DJ's overenskomstparter rettighedsmidler til DJ eller DJ's medlemmer for videreudnyttelse.

Hvem betaler til Copydan?

En række institutioner, virksomheder og andre brugere betaler til Copydan for en del af deres anvendelse af ophavsretligt beskyttet materiale. Dette materiale kan fx være tekster, foto, TV eller illustrationer, der er blevet brugt i undervisningssammenhæng, af erhvervsvirksomheder eller i forbindelse med kabelretransmission af TV.

Aftalelicens og Copydan

Som ophavsmand til tekst, billeder eller andet ophavsretligt beskyttet materiale må du i et vist omfang acceptere brug af dit værk gennem de såkaldte aftalelicenser.

Det er til gengæld betalingen for brugen af aftalelicenserne, som indbringer den største del af de midler, som DJ hvert år er med til at hente hjem til dig og de øvrige rettighedshavere. Copydan er den organisation, der forvalter aftalelicenserne for blandt andet medlemmerne i DJ. Copydan er faktisk ikke en enkelt organisation, men seks forskellige foreninger som hver varetager forvaltningen af rettigheder inden for et bestemt område.

Besøg Copydans website for flere informationer.

Individuel fordeling

Copydan Billeder og Copydan Tekst & Node fordeler rettighedsmidler direkte til rettighedshaverne uden om DJ. I visse tilfælde, hvor rettighedshaveren ikke kan findes, får DJ de såkaldte ufordelbare midler. Disse midler bliver anvendt til gavn for enkelte rettighedshavere eller grupper af rettighedshavere.

Rettighedsmidler fra Copydan AV-foreningerne fordeles af DJ's ophavsretsfond. DJ fordeler midlerne på baggrund af registreringer og oplysninger angivet af ansøgerne.

DJ er som medlemsorganisation af Copydan omfattet af lov om kollektiv forvaltning af ophavsret. Det indebærer blandt andet, at DJ er forpligtet til en høj grad af gennemsigtighed for forbundets forvaltning og fordeling af rettighedsmidlerne.

Rettighedsmidler fra overenskomsterne

Mange af DJ's overenskomster indebærer, at arbejdsgiveren betaler en rundsum og royalty til DJ for videreudnyttelse. Disse rettighedsmidler bliver fordelt enten direkte af DJ eller af medarbejderforeningerne med bistand fra DJ.

En række af DJ's medlemmer får også rettighedsmidler direkte af deres arbejdsgiver eller kunde - typisk som royalty eller en individuel månedlig rundsum - for videreudnyttelse. Det kan enten følge af en overenskomst eller af en individuel aftale med arbejdsgiveren eller kunden. Disse rettighedsmidler bliver ikke fordelt af DJ.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk

Jonathan Bjerg Møller

FÅ HJÆLP I OPHAVSRETSSAGER

Er dine ophavsrettigheder blevet krænket, kan DJ hjælpe dig. Du kan dog også klare dig selv et langt stykke med vores trin-for-trin-guide.

Jamal Christensen // Montgomery

OPHAVSRET PÅ SOCIALE MEDIER

Hvordan undgår du at overtræde ophavsretsloven, når du er på sociale medier? Få gode råd fra DJ.

Lars Bech

SØG RETTIGHEDSMIDLER

DJ uddeler rettighedsmidler fra forskellige puljer. Find den rette pulje og læs mere om skatteregler og brug af rettighedsmidler.