Gå til hovedindhold

Høringssvar

Her er de høringssvar, som DJ har indsendt til lovforslag, bekendtgørelser, betænkninger mm.

At afgive et høringssvar er én af flere måder, som DJ benytter til at påvirke de politiske beslutninger i staten, regionerne og kommunerne. DJ prioriterer især områder som arbejdsmarked og beskæftigelse, kommunikation og medier, presse- og ytringsfrihed, uddannelse og åbenhed.

2017

Høringssvar vedr. udkast  til bekendtgørelse om FM 6
 
Høringssvar vedr. udkast  til bekendtgørelse om mediestøtte

Høringssvar vedr. ændring  af revisionsbestemmelse (logningsbekendtgørelsen mv.)

Høringssvar vedr. forslag om indførelse af offentlighedsloven i Grønland for sager om grønlandske anliggender

Høringssvar vedr. erfaringer med offentlighedsloven

2016

Høringssvar vedr. udkast til ændring af uddannelsesbekendtgørelsen - præcisering af regler om projektorienteret forløb (9. november 2016)

Høringssvar vedr. lovforslag om offentlighedsloven (28. oktober 2016)

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i tv- og medie-tilrettelse (20. oktober 2016)

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i fotojournalistik (20. oktober 2016)

Høringssvar vedr. øget respekt for det offentlige rum, offentlige myndigheder og personer (7. oktober 2016)

Høringssvar vedr. bekendtgørelse om forbud mod indrejse eller ophold i visse konfliktområder (21. september 2016)

Høringssvar vedr. evaluering af værditestordningen (29. august 2016)

Høringssvar vedr. markedsføringsloven (22. august 2016)

Høringssvar vedr. offentligt ansattes ytringsfrihed (19 august 2016)

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om registrering af køretøjer (22. juni 2016)

Høringssvar vedr. Public service-redegørelser 2015 (31. maj 2016)

Høringssvar vedr. lovforslag om væbnede konflikter i udlandet/indrejseforbud (26. april 2016)

Høringssvar  vedr. 360 graders-undersøgelse om digital radio mv. (29. januar 2016)

Høringssvar vedrørende udkast til radio- og fjernsynsloven mfl. (4. januar 2016)

2015

Høringssvar vedrørende udkast til revideret bekendtgørelse om regnskabsmæssig adskillelse mellem public service-virksomhed og anden virksomhed (15. december 2015)

Høringssvar om mediestøtteordningen (2. november 2015)

Høringssvar vedrørende betænkning nr. 1553/2015 om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger (4. juni 2015)

Høringssvar vedrørende forandringer  af rammevilkår og udviklingstendenser inden for medieområdet (13. maj 2015)

Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om forsøg med produktion og distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv på internettet (17. april 2015)
 

Fandt du den information du søgte