Gå til hovedindhold
Bliv medlem
Høringssvar banner

Høringssvar

Oversigt over høringssvar

- som DJ har indsendt til lovforslag, bekendtgørelser, betænkninger m.m.


 

HØRINGSSVAR

At afgive et høringssvar er én af flere måder, som DJ benytter til at påvirke de politiske beslutninger i staten, regionerne og kommunerne. 

DJ prioriterer især områder som arbejdsmarked og beskæftigelse, kommunikation og medier, presse- og ytringsfrihed, uddannelse og åbenhed.

Kontakt
Politisk konsulent
Hans Jørgen Dybro

✉ dyb@journalistforbundet.dk
☏ 33 42 80 00

DJ's Formål

Jonas Ahlstrøm

DJ'S FORMÅL

Forbundets formål er at varetage medlemmernes faglige interesser. Forbundet arbejder desuden for at forbedre fagenes vilkår og for et mere åbent og oplyst demokratisk samfund.


 

Benita Marcussen

DJ'S MISSION

DJ sikrer medlemmerne de bedste løn- og arbejdsvilkår.

DJ arbejder for, at medier og kommunikation spiller en afgørende rolle for dialog og åbenhed i samfundet.

Tine Johansen, Kred. Flemming Leitorp

DJ'S VISION

DJ vil være bedst til at varetage det enkelte medlems professionelle interesser inden for fællesskabets rammer.