Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Hjælpepakker til freelancere, selvstændige, syge, ledige og studerende 2021

OPDATERET 23. juni. Regeringen og Folketinget har siden den første nedlukning i marts 2020 lavet en række hjælpepakker, der skal støtte de virksomheder, lønmodtagere, freelancere, selvstændige, ledige, studerende med flere, som er blevet berørt af coronakrisen. Her er en kort gennemgang af de gældende ordninger.

Bemærk:

Det er vigtigt, at man er omhyggelig, når man ansøger om støtte fra hjælpepakkerne, da Folketinget i 2019 vedtog nogle strenge straffe for hjælpepakkesvig.

Slutafregning

Har du modtaget støtte?

Husk at lave slutafregning. Der er deadline 30. september

Læs mere om slutafregning her

Få hjælp i DJ

DJ har dedikeret to konsulenter, Roshan Beier og Alexandra Klerk i rådgivningsafdelingen til at give råd og vejledning om hjælpepakker. Skriv til dem på mail eller ring på 33 42 80 00

I november afholdt DJ en digital spørgetime om hjælpepakker. Du kan se eller gense webinaret her

De generelle kompensationsordninger fra foråret 2020 blev genindført i december, og de er med den seneste genåbningsplan nu gældende fra og med den 9. december 2020 og til og med den 30. juni 2021

  • Erhvervsstyrelsen har åbnet for ansøgninger for perioden 1. marts til 30. juni 2021 (Ansøgningsfrist: 31. august 2021)
  • Du kan stadig søge for perioden 9. december 2020 - 28. februar 2021 (Ansøgningsfrist: 31. juli 2021)

Læs mere og søg kompensation på virk.dk

Bemærk: Det betyder blandt andet, at der nu er lempet på kravet til, hvor direkte berørt af restriktioner, man skal være for at kunne få kompensation. Læs mere om dette herunder. 

Det er vanskeligt at give et forenklet overblik over hjælpepakkerne, for ordningerne er blevet justeret og ændret flere gange igennem de seneste måneder i takt med, at restriktionerne har ændret sig. Derfor tager vi forbehold for, at der kan være fejl og mangler i oversigten. 

Du bør altid holde dig ajour på den officielle hjemmeside, Virksomhedsguiden   

Vi anbefaler, at du altid tager kontakt til Erhvervsstyrelsens hotline om hjælpepakker på telefon 72 20 00 34. 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er omfattet af regeringens restriktioner, fx om du må holde åbent, tage i mod kunder, m.v., skal du kontakte Coronahotlinen telefon 70 20 02 33. 

BEMÆRK: Har du modtaget støtte - eller søger du om støtte - skal du senest 30. september aflevere slutafregning. 

Selvstændige  

Der kan opnås kompensation via ordningen for selvstændige, hvis man har et forventet omsætningstab på minimum 30 procent.  
Der kan kompenseres 90 procent af omsætningstabet, dog maks. 30.000 kr. pr. måned (33.000 kr. pr. måned, hvis man har minimum én ansat). Beløbet blev hævet fra maks. 23.000 kr. tilbage i februar måned. Har du modtaget støtte fra hjælpepakkerne med den tidligere beløbsgrænse, kan du søge om at få den nuværende forhøjede takst med tilbagevirkende kraft. (Der er netop åbnet for genansøgninger på Virk.dk). 

Det er en forudsætning, at den selvstændige ved ansøgningen om kompensation forpligter sig på ”tro og love” til ikke at tage mere end 23.000 kr. ud af virksomheden om måneden i den periode, hvor den forhøjede kompensationssats modtages.

Det er en forudsætning for at kunne søge, at man i 2019 havde en omsætning på min. 96.000 kr. (B-indkomst). 

Moms: Selvstændige fik i 2020 mulighed for at udskyde momsindbetalingen til foråret 2021. Men på grund af de fortsatte restriktioner har regeringen og et bredt flertal i Folketinget netop besluttet at tilbyde virksomhederne en ny låneordning, der betyder, at momsbetalingen den 1. marts 2021 først skal tilbagebetales den 1. februar 2022. Læs mere om momsindbetaling

Freelancere med B-indkomst  

Der kan opnås kompensation via ordningen for freelancere med B-indkomst, hvis man har et forventet B-indkomsttab på minimum 30 procent.  
Der kan kompenseres 90 procent af B-indkomsttabet, dog maks. 23.000 kr. pr. måned.  

Også her er det et krav for at søge, at man havde en minimumsomsætning i 2019 på 96.000 kr. 

Freelancere med både A- og B-indkomst (kombinatører)  

Der kan opnås kompensation via ordningen for freelancere med både A- og B-indkomst, hvis man har et forventet A- og B-indkomsttab på minimum 30 procent.  

Der kan kompenseres 90 procent af A- og B-indkomsttabet, dog maks. 20.000 kr. pr. måned.  

Det er fortsat nogle strikse forudsætninger for at kunne søge denne ordning. Blandt andet skal man i 2019 have haft min. 2.500 kr. pr. måned i B-indkomst og max. 25.000 kr. i gennemsnit om måneden må være A-indkomst. 

Faste omkostninger  

Virksomheder har adgang til den generelle kompensationsordning for faste omkostninger, hvis de har en omsætningsnedgang på minimum 30 procent i restriktionsperioden ift. en referenceperiode, der i udgangspunktet udgør den tilsvarende periode sidste år.  

Virksomheder, der er tvangslukket og ingen omsætning har i restriktionsperioden, kan få dækket 100 procent af deres faste omkostninger.  

Læs mere om de forskellige kompensationsordninger for faste omkostninger for forskellige perioder 

Berørt af restriktioner?

I efterårets hjælpepakker var det en forudsætning for kompensation, at man var konkret og direkte berørt af restriktionerne. 
Med genindførelsen af de generelle hjælpepakker fra i foråret er vi tilbage ved, at man blot skal kunne vise, at man er berørt af den generelle nedlukning.  

Erhvervsstyrelsen har således oplyst, at man kan angive, at man er berørt af ”National nedlukning” undervejs i ansøgningen om kompensation. 

Referenceperioden

Mange af DJ’s freelancere og selvstændige har også under normale omstændigheder meget svingende indtægter. I forbindelse med ansøgning om kompensation kan det derfor være vanskeligt at dokumentere en tilpas indtægt i den pågældende referenceperiode.  
DJ anbefaler, at man alligevel ansøger om kompensationen, og at man supplerer ansøgningen med en udførlig redegørelse for, at indkomsten igennem perioden er meget svingende. 

Hos DJ’s rådgivere kan du få yderligere vejledning om dette. 

Kompensation eller dagpenge?

Hvis man som freelancer eller selvstændig er medlem af en a-kasse, er man i et yderligere dilemma: Hjælpepakkerne giver muligvis et højere beløb end arbejdsløshedsdagpengene.  
På den anden side stopper hjælpepakkerne formentlig inden for en overskuelig periode.  
Og kompensationen skal betales tilbage, hvis indtægtsnedgangen alligevel ikke blev så stor. 

Kontakt din A-kasse og DJ’s rådgivning om dette. 

Ledige 

Er du ledig, kan du læse mere om dine muligheder på AJKS' hjemmeside. 

Sygedagpenge 

Justeringen af hjælpepakkerne gavner også sygedagpengemodtagere. 
Politikerne bag aftalen er enige om at forlænge retten til sygedagpenge med tre måneder, således at ingen sygedagpengemodtagere overgår til jobafklaringsforløb til og med den 30. april 2021. 

Elever og studerende 

Hjælpepakken for elever og studerende er forlænget. 
Det er desværre ikke en egentlig økonomisk kompensation, men det giver øgede lånemuligheder:  
Studerende og elever på ungdomsuddannelser har ret til at optage ekstra SU-lån for op til 6.388 kr. pr. måned ud over de gældende muligheder for stipendie- og SU-lån. 

Det svarer til, at der fortsat kan optages 2 måneders ekstra SU-lån pr. måned. 

Læs mere om muligheden for at få ekstra SU   

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk