Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Hjælpepakker til freelancere, selvstændige, syge, ledige og studerende 2021

OPDATERET 6. APRIL. Regeringen og Folketinget har genåbnet en række hjælpepakker for at støtte erhvervslivet oven på den opblussende pandemi. Der er nu åbnet for ansøgninger til hele perioden.

Få hjælp i DJ

DJ har dedikeret to konsulenter, Roshan Beier og Alexandra Klerk i rådgivningsafdelingen til at give råd og vejledning om hjælpepakker. Skriv til dem på mail eller ring på 33 42 80 00

Drejer din henvendelse sig om sygedagpenge, er det DJ's socialrådgiver, Camilla Beyer-Nielsen, du skal spørge efter.

Bemærk:

Det er vigtigt, at man er omhyggelig, når man ansøger om støtte fra hjælpepakkerne, da Folketinget i 2019 vedtog nogle strenge straffe for hjælpepakkesvig.

Slutafregning

I slutningen af maj åbner Erhvervsstyrelsen for, at virksomheder og selvstændige kan indberette til slutafregning af al kompensation, der er blevet udbetalt til dem siden sommeren 2020.

Hvis du har modtaget kompensation fra regeringens corona-hjælpepakker, skal du indsende dokumentation for, at du har været berettiget til hjælpen. Det kaldes slutafregning. Du vil modtage besked i din digitale postkasse, når der bliver åbnet for indberetningen i maj. Fristen for at indberette vil blive 30. september 2022.

Læs mere om slutafregning på Erhvervsstyrelsens hjemmeside

De genåbnede hjælpepakker gælder fra 1. december 2021 til 28. februar 2022. Du kan nu søge for hele perioden.

  • Faste omkostninger (Gælder udelukkende for virksomheder eller selvstændige med cvr.-nummer):
    Kompensationsordningen for faste omkostninger forlænges til den 28. februar 2022, og kravet til omsætningsnedgang sættes ned til mindst 30 pct. Det gælder fra 1. december 2021.
  • Kompensationsordningen til selvstændige, freelancere og kombinatører, herunder kunststøtteordningen, genåbnes med et krav til en omsætningsnedgang på mindst 30 pct. Ordningen kan søges fra den 1. december 2021 til og med 28. februar 2022.
  • Der er netop åbnet for ansøgninger til de genåbnede hjælpepakker for perioden 1. december 2021 til 28. februar 2022. Du kan ansøge på virk.dk
  • Har du tidligere fået et rentefrit lån gennem Folketingets låneordning for moms i forbindelse med Covid-19, kan du på skat.dk læse kravene til tilbagebetaling af lånet. Du har indtil 1. april 2022 til at tilbagebetale.

Læs hele aftaleteksten for de genåbnede hjælpepakker

Det er vanskeligt at give et forenklet overblik over hjælpepakkerne, for ordningerne er blevet justeret og ændret flere gange igennem de seneste måneder i takt med, at restriktionerne har ændret sig. Derfor tager vi forbehold for, at der kan være fejl og mangler i oversigten. 

Du bør altid holde dig ajour på den officielle hjemmeside, Virksomhedsguiden   

Vi anbefaler, at du altid tager kontakt til Erhvervsstyrelsens hotline om hjælpepakker på telefon 72 20 00 34. 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er omfattet af regeringens restriktioner, fx om du må holde åbent, tage i mod kunder, m.v., skal du kontakte Coronahotlinen telefon 70 20 02 33. 

Selvstændige  

Der kan opnås kompensation via ordningen for selvstændige, hvis man har et forventet omsætningstab på minimum 30 procent.  
Der kan kompenseres 90 procent af omsætningstabet, dog maks. 30.000 kr. pr. måned (33.000 kr. pr. måned, hvis man har minimum én ansat). Beløbet blev hævet fra maks. 23.000 kr. tilbage i februar måned. Har du modtaget støtte fra hjælpepakkerne med den tidligere beløbsgrænse, kan du søge om at få den nuværende forhøjede takst med tilbagevirkende kraft. 

Det er en forudsætning, at den selvstændige ved ansøgningen om kompensation forpligter sig på ”tro og love” til ikke at tage mere end 23.000 kr. ud af virksomheden om måneden i den periode, hvor den forhøjede kompensationssats modtages.

Det er en forudsætning for at kunne søge, at man i 2019 havde en omsætning på min. 96.000 kr. (B-indkomst). 

Moms: Selvstændige fik i 2020 mulighed for at udskyde momsindbetalingen til foråret 2021. Men på grund af de fortsatte restriktioner har regeringen og et bredt flertal i Folketinget netop besluttet at tilbyde virksomhederne en ny låneordning, der betyder, at momsbetalingen den 1. marts 2021 først skal tilbagebetales den 1. februar 2022. Læs mere om momsindbetaling

Freelancere med B-indkomst  

Der kan opnås kompensation via ordningen for freelancere med B-indkomst, hvis man har et forventet B-indkomsttab på minimum 30 procent.  
Der kan kompenseres 90 procent af B-indkomsttabet, dog maks. 23.000 kr. pr. måned.  

Også her er det et krav for at søge, at man havde en minimumsomsætning i 2019 på 96.000 kr. 

Freelancere med både A- og B-indkomst (kombinatører)  

Der kan opnås kompensation via ordningen for freelancere med både A- og B-indkomst, hvis man har et forventet A- og B-indkomsttab på minimum 30 procent.  

Der kan kompenseres 90 procent af A- og B-indkomsttabet, dog maks. 20.000 kr. pr. måned.  

Det er fortsat nogle strikse forudsætninger for at kunne søge denne ordning. Blandt andet skal man i 2019 have haft min. 2.500 kr. pr. måned i B-indkomst og max. 25.000 kr. i gennemsnit om måneden må være A-indkomst. 

Faste omkostninger  

Virksomheder har adgang til den generelle kompensationsordning for faste omkostninger, hvis de har en omsætningsnedgang på minimum 30 procent i restriktionsperioden ift. en referenceperiode, der i udgangspunktet udgør den tilsvarende periode sidste år.  

Virksomheder, der er tvangslukket og ingen omsætning har i restriktionsperioden, kan få dækket 100 procent af deres faste omkostninger.  

Læs mere om de forskellige kompensationsordninger for faste omkostninger for forskellige perioder 

Referenceperioden

Mange af DJ’s freelancere og selvstændige har også under normale omstændigheder meget svingende indtægter. I forbindelse med ansøgning om kompensation kan det derfor være vanskeligt at dokumentere en tilpas indtægt i den pågældende referenceperiode.  
DJ anbefaler, at man alligevel ansøger om kompensationen, og at man supplerer ansøgningen med en udførlig redegørelse for, at indkomsten igennem perioden er meget svingende. 

Hos DJ’s rådgivere kan du få yderligere vejledning om dette. 

Sygedagpenge 

Der er genindført midlertidig udvidet ret til arbejdsgiverrefusion og sygedagpenge til selvstændige: Den midlertidig lov trådte i kraft 16. december 2021. Der er tale om virkningsdato med tilbagevirkende kraft fra den 23. november 2021 og gælder til og med den 28. februar 2022.

For dig som lønmodtager:

Er du er nødt til at sygemelde dig fordi du selv er smittet med Corona, eller du er nær kontakt til en person smittet med covid-19, og du derfor er i isolation i overensstemmelse med de danske sundhedsmyndigheders anbefalinger herom, så har din arbejdsgiver ret til at få refusion fra din bopælskommune i de første 30 kalenderdage af sygefraværet.

Det er en betingelse, at du i øvrigt opfylder sygdagpengelovens betingelser.

Vær ekstra opmærksom på at der kan kun udbetales refusion i det omfang, den smittede lønmodtager ikke arbejder hjemmefra.

Har du brug for yderligere rådgivning er det sygedagpengeafdelingen i jobcentret i den kommune, du bor i, der har vejledningspligten, og dem, der vil kunne oplyse dig om, hvorvidt din arbejdsgiver vil være berettiget til sygedagpengerefusion.

For dig som selvstændig:

Det indebærer, at har du været syg med Corona fra efter den 23. november 2021, kan du som selvstændig ansøge kommunen om sygedagpenge for din sygeperiode. Det er sygedagpengeafdelingen i jobcentret i den kommune, du bor i, der har vejledningspligten, og dem, der vil kunne oplyse dig om, hvorvidt du er berettiget til sygedagpenge eller ej i forhold til din indkomst.

En selvstændig erhvervsdrivendes anmeldelse af fraværet til kommunen skal efter sygedagpengelovens § 43 a, stk. 2, som udgangspunkt ske senest 3 uger efter første fraværsdag.

Barselsdagpenge ved hjemsendte børn
Hvis dit barn (til og med 13 år) har været hjemsendt som følge af covid-19 (barnet selv er smittet eller nær kontakt til en smittet), og du har måttet tage fri for at passe barnet, kan du, hvis du har en arbejdsfunktion, som ikke er mulig at løse med hjemmearbejde, søge om barselsdagpenge i op til 10 dage. Ordningen gælder i perioden 23. november 2021 til og med 28. februar 2022.

Denne ordning gælder ikke, hvis dit barn er sendt hjem på linje med mange andre børn pga. den politiske udmelding. 

Læs mere og se, hvordan du ansøger på borger.dk

Kompensation eller dagpenge?

Hvis man som freelancer eller selvstændig er medlem af en a-kasse, er man i et yderligere dilemma: Hjælpepakkerne giver muligvis et højere beløb end arbejdsløshedsdagpengene.  
På den anden side stopper hjælpepakkerne formentlig inden for en overskuelig periode.  
Og kompensationen skal betales tilbage, hvis indtægtsnedgangen alligevel ikke blev så stor. 

Kontakt din A-kasse og DJ’s rådgivning om dette. 

Ledige 

Er du ledig, kan du læse mere om dine muligheder på AJKS' hjemmeside. 

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk