Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Hjælp fra PFA til sygemeldte og stressede medlemmer

DJ har indgået en aftale med PFA om ekstra hjælp til sygemeldte eller stressede medlemmer, der kan styrke trivslen og forhåbentligt forebygge et langvarigt sygdomsforløb.

PFA Sundhedslinje

PFA Sundhedslinje er en hotline, hvor du kan få råd, vejledning og støtte, når livet udfordrer dig. Sundhedslinjen er for alle DJ-medlemmer og du kan ringe til Sundhedslinjen i forbindelse med:

  • Alkohol- og stofmisbrug
  • Livskriser og mistrivsel
  • Kost og vægttab
  • Rygestop
  • Fysisk aktivitet – træningsplan

Sundhedslinjen har telefonnummer 70 26 99 70

Direkte hjælp fra DJ:

I DJ Individuel Rådgivning tilbyder vi coaching, hvis du i forbindelse med din arbejdssituation er presset, stresset, trist, angst. Du kan få et forløb på tre samtaler med en af vores konsulenter.

Alle indsatser i EarlyCare er individuelt skræddersyet og tilrettelagt med udgangspunkt i et helhedssyn på netop din situation og årsagen til din sygemelding. Så er du omfattet af en gruppelivsforsikring med erhvervsevnetab, tilbyder PFA EarlyCare professionel hjælp.

PFA EarlyCare inkluderer

  • Indledende afklaring af din helbredssituation, der kommer hele vejen rundt om din fysiske tilstand og din mentale sundhed.
  • Målrettede og skræddersyede tilbud til dig, der er sygemeldt i en 14-dages periode eller længere tid på grund af enten en fysisk tilstand (fx hjerte-/kar-problemer, cancer, kroniske smerter, smerter i bevægeapparatet, hjernerystelse) eller en psykisk tilstand (fx stress, angst, depression).
  • Støtte lige meget om sygdommen er opstået i forbindelse med arbejdet eller i din fritid.
  • Forløb, der er tilpasset dit liv og din situation.

Der er som udgangspunkt ingen tidsbegrænsning på et EarlyCare-forløb, og det gennemføres i tæt samarbejde mellem dig og din rådgiver, som følger dig i hele forløbet, indtil du kan arbejde igen.  

Hvad er PFA EarlyCare i praksis

Via EarlyCare kan du, alt efter, hvad du fejler, få bevilliget behandling og hjælp. Det er ikke givet på forhånd, hvordan netop dit behandlingsforløb skal sammensættes, fordi det netop beror på et samarbejde og en tæt dialog.

EarlyCare arbejder sammen med en lang række specialister og er også åbne for at drøfte en henvisning til en behandler, som du allerede har særligt gode erfaringer med.

Syg i længere tid

Tilbuddene er også til dig, som har været syg i mere end 14 dage. Det eneste krav er, at du ønsker at komme tilbage i arbejde. Adgangskravet til tilbuddene i EarlyCare er, at du har en sygemelding, der er på minimum 14 dage. Der er intet tidspunkt i din sygemelding, hvor det er for sent at ringe.

Et frivilligt tilbud

Kontakter du PFA EarlyCare for at høre om dine muligheder, og ønsker du efterfølgende ikke at tage imod tilbuddet, eller afbryder du et forløb i EarlyCare, har det ingen konsekvenser for behandlingen af en eventuel senere forsikringssag om tabt erhvervsevne.

Gratis og for alle med en PFA Gruppelivsordning

For at kunne benytte EarlyCare, skal man være omfattet af en forsikring for tab af erhvervsevne. Vores gruppeforsikring indeholder sådan en dækning. Hvis du derfor er omfattet af gruppeforsikringen, har du automatisk ret til at benytte EarlyCare.

Du skal ikke selv have penge op af lommen, for PFA betaler for din behandling. I nogle tilfælde kan en behandling dog være skattepligtig. Det bliver du informeret om, når du taler med en healthguide fra EarlyCare-teamet, og det sker naturligvis inden man eventuelt igangsætter en behandling, der er skattepligtig for dig.

PFA sender et brev til dig med alle oplysninger til brug for indberetningen – men du er selv ansvarlig for at indberette til SKAT. 

Ring direkte til EarlyCare på tlf. 70 80 75 05.

Læs om DJ’s gruppeforsikring for freelancere og selvstændige

 Læs mere og tegn gruppeforsikring gennem Mediernes Pension

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk