Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Hjælp fra DJ

Som fagligt aktiv i DJ kan du altid søge råd og sparring hos sekretariatet. Her er et overblik over, hvad DJ også kan hjælpe med.

Få en dirigent

DJ kan sørge for en dirigent til jeres generalforsamling

Det er en dirigents opgave at hjælpe generalforsamlingen ordentligt igennem dagsordenen i overensstemmelse med vedtægterne. 

Hvis I som bestyrelse ønsker at benytte en DJ-repræsentant som dirigent, assisterer vi gerne. Jeres udsendte DJ-dirigent vil som udgangspunkt være en af DJ's konsulenter.  

Når vi vælger dirigent til jer blandt konsulenterne, lægger vi vægt på erfaring, forhåndskendskab til jeres bestyrelse og jeres arbejdsområde samt vores aktuelle ressourcer.  

Send en anmodning om dirigent i god tid inden jeres generalforsamling, så I har den fornødne tid til at planlægge et godt forløb sammen med jeres DJ-konsulent. Kontaktperson: Håkon Stolberg 

Annoncering i Journalisten

Annoncering af generalforsamlinger i fagbladet Journalisten

Alle kredse og grupper har mulighed for annoncere generalforsamlinger i det trykte eksemplar af Journalisten. Send blot dato og sted til Steffen Lund i kommunikationsafdelingen. Generalforsamlinger annonceres så i en samlet annonce for alle kredse, grupper og foreninger. Har I yderligere ønsker om at annoncere i den trykte udgave af Journalisten, så er jeres kontakt også Steffen Lund.

Gratis annoncer i Journalistens nyhedsbrev

Alle kredse og grupper har pr. kalenderår mulighed for tre annoncer i Journalistens nyhedsbreve. Annoncepladsen kan bruges frit og bookes via  Steffen Lund i kommunikationsafdelingen. 

Yderligere annoncering kan tilkøbes med 20% rabat af kredse og grupper. 

Du finder information om deadlines og annoncespecifikationer på Journalistens hjemmeside

Mikkel Inumineq i kommunikationsafdelingen kan eventuelt hjælpe med at udforme annoncer og besvare spørgsmål til DJ's designmanual.

Hjemmeside

Gratis hjemmeside  

DJ stiller en hjemmeside til rådighed for grupper, foreninger og kredse. Hjemmesiden ligger under www.journalistforbund.dk, og vores CMS er Drupal.   

I driver selv jeres hjemmeside, men vi hjælper gerne med oplæring, opsætning og sparring på indhold.  

Oplæring i systemet tager cirka et par timer og foregår som regel på Gammel Strand inden for normal arbejdstid.   

Vores CMS er en standardløsning. Vil I gerne udvikle andre eller flere funktioner til jeres hjemmeside, kan det lade sig gøre gennem vores eksterne udviklere. I står selv for betaling af udviklingsomkostningerne, men vi hjælper gerne med at styre udviklingsprojektet og med kontakten til udviklere. 

Send en mail til Pia Maria Bechsgaard, når du har hjemmesiderelaterede spørgsmål, eller du gerne vil have oplæring i håndtering af jeres hjemmeside.

Nyhedsbrev 

Som gruppe, forening og kreds har I også gratis adgang til vores nyhedsbrevssystem, Apsis  

I står selv for at udsende jeres nyhedsbrev, men vi hjælper med oplæring i systemet og med kontakten til Apsis. I er velkomne til at tage fat i kommunikationsafdelingen, når I har brug for viden om opsætning, effektmåling og indhold i jeres nyhedsbrev. 

Der er et standarddesign indbygget i systemet. For cirka 800 kr. kan I få udviklet en skabelon med et mere moderne grafisk udtryk, som også er optimeret til mobilvisning. Det er en 1:1 kopi af den skabelon, DJ bruger til sit hovednyhedsbrev. Ønsker I sådan en skabelon, kan den bestilles ved at skrive til Pia Maria Bechsgaard i DJ's kommunikationsafdeling. 

DJ's designmanual

Designmanualen sørger for ensretning og sammenhæng i vores medlemskommunikation. Vigtig viden, hvis du eksempelvis skal udforme annoncer eller på anden måde kommunikere med DJ som afsender. 

Find DJ's designmanual på denne side. Hvis du har spørgsmål til designmanualen, kan du kontakte Mikkel Inumineq i kommunikationsafdelingen. Han kan også hjælpe med at udforme annoncer og andet materiale. 

Bestyrelseskursus

Dette er et gratis kursus målrettet bestyrelser af en medarbejderforening, kreds, specialgruppe eller anden formelt anerkendt bestyrelse i DJ's struktur. 

Den gode bestyrelse 

Formålet med kurset er at skærpe den fælles bevidsthed i bestyrelsen om jeres funktion.  

På kurset sætter vi fokus på deltagernes egne forventninger til et godt bestyrelsesarbejde og skaber et solidt grundlag for den videre udvikling og strukturering af bestyrelsesarbejdet.  

Varighed: Oftest ca. 3-4 timer andre gange længere – rammer og indhold aftales nærmere. 

Form: Kurset har form som et seminar for den siddende bestyrelse, og derfor er det en forudsætning, at bestyrelsen deltager samlet. Det er også muligt at gennemføre kurset for flere bestyrelser samtidigt. 

Pris: Kurset er gratis. Vi bidrager med en kvalificeret underviser og kan også stille mødelokale til rådighed. I står for mødeforplejning og eventuelle transportudgifter m.v. 

Kontakt  Håkon Stolberg for at aftale et bestyrelseskursus.

Book et mødelokale

Som fagligt aktiv har du adgang til at booke lokaler til bestyrelsesmøder og medlemsaktiviteter. Enten i forbundshuset på Gammel Strand i København eller i lokalerne på Åboulevarden 31 i Aarhus.

Vi har mødelokaler i København og Aarhus, som I kan benytte til faglige aktiviteter.  
Læs mere her om muligheder, størrelser, adresser og hvordan, I booker. 

Rabat hos Comwell Hotels 

DJ har en rabataftale med Comwell, der også gælder grupper og kredse. 
Kontakt vedrørende møder og konferencer: konference@comwell.com og telefon: 70274274 

Spørgsmål til DJ vedrørende aftalen kan rettes til Marianne Vasbo i DJ's sekretariat. 

Ekstranettet

Som fagligt aktiv har du adgang til DJ's ekstranet. Her finder du mødematerialer for hovedbestyrelsen og diverse udvalg. Din bestyrelse kan gemme og dele dokumenter på ekstranettet.

På ekstranettet kan du også finde dugfriske medlemslister og blanket til kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.

Du logger ind med dit medlemsnummer efterfulgt af @dj-x.dk. Hvis du har problemer i forbindelse med at logge ind, kan Gitte Hanson hjælpe.

Medlemstal

Aktuelle medlemslister kan findes på ekstranettet (se ovenfor). DJ's sekretariat hjælper gerne med bestyrelsens behov i forhold til medlemsdata. Kontakt Martin Krak ved spørgsmål eller ønsker til særtræk.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk