Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Handlingsprogram

DJ har på delegeretmødet vedtaget et handlingsprogram frem mod næste delegeretmøde.

Inden for rammerne af DJs mission og vision udtrykker det mål for de indsatsområder som i perioden skal vies særlig opmærksomhed.

Fandt du den information du søgte
Tilføj email hvis du ønsker svar retur.

Jonas Ahlstrøm

DJ'S FORMÅL

DJ's formål er at varetager medlemmernes faglige interesser og fremmer faget over for arbejdsgiverne, lovgivningsmagten og myndighederne.

Benita Marcussen

DJ'S MISSION

DJ sikrer medlemmerne de bedste løn- og arbejdsvilkår.

DJ arbejder for, at medier og kommunikation spiller en afgørende rolle for dialog og åbenhed i samfundet.

Flemming Leitorp

DJ'S VISION

DJ vil være bedst til at varetage det enkelte medlems professionelle interesser inden for fællesskabets rammer.