Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Guide til Budgetberegneren

Etableringsbudget

Generelt

Er du nystartet freelancer/selvstændig, hjælper etableringsbudgettet dig med at skabe et overblik over dine udgifter i forbindelse med opstart af din virksomhed.

Udfyld de felter, der er relevante for dig og din situation Har du brug for flere eller færre felter, så brug knapperne "indsæt række" og "slet række" øverst på siden. Du kan desuden omdøbe felterne.

Husk at sætte dig ind i reglerne for afskrivning ved større køb, samt hvilke muligheder du har for at trække udgifter fra i din virksomhed.

Kontakt en revisor, hvis du har brug for yderligere viden på området.
Husk, du skal ikke nødvendigvis udfylde samtlige felter men kun dem, der er relevante for din virksomhed.

Driftsbudget

Omsætning

Omsætningen er det, du tjener penge på som freelancer eller selvstændig. Her kan du skrive ind, hvordan du forventer, din omsætning bliver.

Du kan omdøbe navnet på felterne, så de passer til din situation samt slette/tilføje rækker efter behov.

De angivne linjenavne er eksempler.

Faste omkostninger

Når du noterer dine omkostninger, så husk, at større indkøb (over 13.900 kr. i 2019) ikke kan trækkes fra på én gang, men skal afskrives. Vær desuden opmærksom på, at der findes forskellige regler og grænser for, hvilke udgifter du kan trække fra.

Læs mere hos Skat eller kontakt en revisor, hvis du har brug for yderligere viden om eller assistance til dine fradragsmuligheder.

Lønudgifter

Her kan du skrive udgiften til løn ind, hvis du har medarbejdere. Du kan også bruge feltet til at notere din egen løn for at se, om dit budget hænger sammen med den løn du gerne vil have.

Afskrivninger

Læs mere om, hvordan du afskriver indkøb, der overskrider småudgiftsgrænsen (13.500 kr. i 2018 og 13.800 kr. i 2019) hos Skat.

Find din timepris

Generelt

Find ud af, hvor meget dine timer skal koste. Brug beregneren til at sikre, at der er sammenhæng mellem dine indtægter og dine udgifter. Den kan også hjælpe med at skabe overblik over, hvor stor en andel af dine timer, du reelt kan fakturere.

 

Det er vigtigt at huske, at du sjældent kan fakturere samtlige arbejdstimer i dit virke som freelancer/selvstændig. Derfor skal du finde ud af, hvor mange timer du reelt kan fakturere, så du kan opnå en fornuftig timepris for dit arbejde. Ved at hyre dig ind som freelancer/selvstændig sparer virksomhederne betydelige udgifter til en tilsvarende fastansat - udgifter, du ofte selv skal have dækket af i din forretning. Derfor bør din timepris være betydeligt højere, end hvis du omregner lønnen til en tilsvarende fastansat til timepriser.

Du er altid velkommen til at kontakte DJ til en snak om, hvorfor man koster mere i timen som freelancer/selvstændig end som fastansat, så du har argumenterne klar, om nødvendigt.

Vær opmærksom på, at prisen for din optimale timeløn er vejledende ud fra de informationer, du indtaster i skemaet, og vil være baseret på et gennemsnit i din forretning. Det er derefter op til dig at vurdere, om du evt. vil give rabat ved større/længerevarende samarbejder, hvor du ikke skal bruge den samme tid på eksempelvis salg, markedsføring og idéudvikling.

Ferie

Ifølge ferieloven har man ret til 5 ugers ferie om året. Nogle har også 6 eller flere ugers ferie. Vær opmærksom på, om du allerede har sat penge af til ferie i dit budget, så du ikke regner ferien med to gange

Søgnehelligdage

Søgnehelligdage er en helligdag, der falder på en dag, som normalt er en arbejdsdag. Det er fx påskedagene, pinse, juledagene mm. Antallet kan variere fra år til år afhængig af, om nogle dage falder på en hverdag eller en weekenddag, men der er typisk 9-11 søgnehelligdage på et år.

Efteruddannelse

Som freelancer/selvstændig er det særligt vigtigt at huske efteruddannelsen. Mange ansatte i DJ er sikret en uge årligt gennem overenskomster.

Sygdom

Når du er syg, kan du ikke arbejde, og derfor skal du tjene mere resten af tiden. Prøv at tælle tilbage, hvor meget du har været syg de seneste år. Kniber det med hukommelsen, er funktionæransatte gennemsnitligt syge 2,7% af deres arbejdstid, hvilket svarer til godt 7 dage, ifølge statistik fra DA i 2016). Har du børn - især mindre børn - så husk også at medregne deres potentielle sygedage, som kan få indflydelse på dit arbejde.

Administration

Som freelancer/selvstændig arbejder du oftest ikke udelukkende med dit fag, men skal også løse en række opgaver, der ligger udenom fagligheden. Husk at sætte tid af løbende til administration, bogføring, fakturering mm.

Salgsarbejdet

Dit salgsarbejde er afgørende som freelancer/selvstændig, og derfor er det vigtigt, at du sætter god tid af til at etablere og vedligeholde kunderelationer.

Markedsføring

Fx opdatering af hjemmeside eller Linkedin profil, tilstedeværelse på relevante sociale medier, kaffemøder mm.

Tomgang

De timer, som går med småting, der ikke falder ind under ovenstående punkter. Den såkaldte "kaffemaskinetid".

Samlet antal arbejdstimer

Det antal timers arbejde, du påregner at kunne fakturere dine kunder for.

Ikke fakturerbare timer

Timer, der er vigtige for driften af din forretning, men som ikke kan faktureres til en konkret opgave.

Ønsket årsløn

Her kan du sætte ind, hvor meget du ønsker/planlægger at tjene i din forretning. Er du i tvivl om, hvor du kan/bør ligge, er du velkommen til at kontakte DJ og få vejledning. Du kan også udforske DJ's lønstatistik via linket. Er du momspligtig og har udfyldt dine udgifter inklusiv moms, skal du huske at lægge moms på beløbet i dette felt også.

Udgifter firma

Hvor store udgifter har du i virksomheden, som også skal dækkes. Tjek dit budget. Er der regnet løn med i dit budget, skal du indtaste "0" i feltet "ønsket årsløn".

Optimal timepris

Resultatet i dette felt er den timeløn, du som minimum skal opnå, for at dit budget hænger sammen ud fra de informationer, du har oplyst. Brug det som rettesnor, når du byder ind på opgaver, så din økonomi hænger sammen.

Tilbud og fast pris

Generelt

Ofte bliver man som freelancer/selvstændig præsenteret for en fast pris for en opgave. I de tilfælde kan du benytte dette værktøj til at regne ud, hvor mange timer du har til at løse opgaven, når man trækker eventuelle udgifter fra og regner ud med afsæt i din optimale timepris.

Du kan enten selv skrive en timepris ud, eller du kan bruge timeprisen fra fanen "Find din timepris", som automatisk overføres til dette skema, når du har regnet den ud.

Moms

Sørg for at tage højde for, om prisen er beregnet inklusiv eller eksklusiv moms.

Transport, fortæring, overnatning, materialer

Er der omkostninger til eventueltransport/fortæring/overnatning forbundet med opgaven, og betaler kunden dem i så fald ved siden af, eller skal de tages ud af den samlede pris?

Får du brug for at indkøbe særlige materialer til at løse opgaven?

Frikøb

Skal opgaven købes fri, så kunden kan bruge den præcis, som vedkommende ønsker - eksempelvis hvis der er tale om billeder til arkivbrug, kan det være værd at regne en frikøbsfaktor med i prisen - altså, hvilken værdi ville materialet have for dig, hvis kunden ikke kunne bruge det uden begrænsninger.

Underleverandører

Kan du løse opgaven selv, eller skal du hyre andre ind til at hjælpe dig, som også skal aflønnes ud af den samlede pris.

Privatbudget

Generelt

Privatbudgettet giver dig mulighed for - hvis du ikke allerede har udarbejdet et tilsvarende - at danne et overblik over dine udgifter og indtægter i dit privatliv.

Privatbudgettet kan være et nyttigt værktøj i forhold til at afklare, hvor lille/stor en indtjening du reelt set behøver at opnå, før din tilværelse som freelancer/selvstændig kan hænge sammen. Et godt overblik over privatbudgettet kan være med til at formindske den økonomiske stressfaktor, fordi du har overblikket over, hvornår du er i mål hver måned/år. Ligesom på de øvrige faner er teksten i rækkerne vejledende og kan tilpasses til din konkrete situation. 

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk