Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Gruppeforsikring

En gruppeforsikring dækker først og fremmest dig og dine nærmeste ind ved tab af erhvervsevne, kritisk sygdom og død.
DJ’s gruppeforsikring er obligatorisk for de fleste medlemmer ansat på DJ overenskomster med pensionsopsparing via jobbet. Andre medlemmer, herunder freelancere, bør alligevel overveje at tegne forsikringen, der hjælper dig og dine nærmeste, hvis uheldet er ude.

En gruppeforsikring er en pakke af forskellige typer af forsikringsdækninger. DJ og DMA har via Mediernes Pension indgået aftale med et forsikringsselskab om en pakke, som alle medlemmer kan lade sig omfatte af. Princippet i forsikringen er, at fællesskabet bærer de svageste.

Er du ansat på en af DJ's overenskomster hvor pension er en del af lønnen, er gruppeforsikring obligatorisk. Er du ansat på individuel kontrakt, freelancer eller ansat uden pension, kan du selv tilvælge gruppeforsikringen. Forsikringspræmien betaler du under alle omstændigheder selv via din pensionsindbetaling eller anden aftale med selskabet.

Hvis du har gruppeforsikringen som følge af din ansættelse, og denne stopper grundet egen eller opsigelse fra arbejdsgiver, så skal du være opmærksom på at få videreført dækningerne. Det skal du kontakte PFA om. 

Er du stoppet i jobbet, og derefter ledig, syg eller på barsel og samlet tjener mindre end 19.083 kr. pr. måned og har fået bevilget kontingentnedsættelse i DJkan du søge om betalingsfrihed forsikringspræmien. Du kan søge betalingsfrihed ved henvendelse til PFA, men først når du er bevilliget kontingentnedsættelse.

Gruppeforsikringen består af 3 obligatoriske og 4 valgfri forsikringsdækninger, som du frit kan vælge mellem - eller vælge fra og til. Den månedlige pris er derfor afhængig af, hvilke forsikringsdækninger du vælger – standarddækningen i den obligatoriske pakke koster månedligt 356 kr. – for freelancere 331 kr.

De 3 obligatoriske forsikringsdækninger er: (gælder til folkepensionsalder – nuværende omfattede til 67 år)

  • Tab af erhvervsevne. Er din erhvervsevne nedsat med mindst 50 % og har du et indtægtstab på mindst 10 % kan du få udbetalt en årlig sum. Summen afhænger af, hvordan du er forsikret. Standarddækningen er kr. 175.000 kr. årligt.
  • Livsforsikring. I tilfælde af død udbetales et engangsbeløb. Beløbets størrelse afhænger af, hvordan du forsikres. Standarddækningen er kr.  450.000 kr. Beløbet udbetales til dine pårørende.
  • Kritisk sygdom. Bliver du ramt af kritisk sygdom udbetales en skattefri sum, der skal lette en svær tid. Summen kan aftales ved tegning af forsikringen. Standarddækningen er på kr. 100.000 kr.

De 4 valgfri forsikringsdækninger er:

  • Invaliditetssum med et skattefrit engangsbeløb på op til 100.000 kr., hvis du får tilkendt varig invalidepension (ved nedsat erhvervsevne med 50 % eller mere). Forsikringen bortfalder ved det 60. år
  • Kritisk sygdom for dine børn - en engangsudbetaling op til 200.000 kr., hvis dine børn under 21 år får stillet én af de dækningsberettigede diagnoser
  • Ved dit dødsfald en børnepension på op til 48.000 kr. årligt - maksimalt indtil barnet er 24 år
  • Helbredssikring til dig og din partner, som bl.a. dækker udgifter til undersøgelser, behandlinger og operationer foretaget på private klinikker og hospitaler.

Valgmulighederne og de tilhørende priser. Bemærk: Der er forskel i priserne for ansatte og freelancere, da der ikke skal afregnes AM-bidrag for freelancere.

Du skal selv henvende dig til PFA Pension for at blive tilmeldt eller hvis du vil ændre dækningerne (husk at angive navn og cpr-nummer), eller hente skema til ændringer.

På pensionsportalen kan du i øvrigt finde alle oplysninger om gruppeforsikringen og pension.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk