Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Gruppeforsikring

Dansk Journalistforbund - Medier & Kommunikation har via Mediernes Pension indgået aftale med PFA om en gruppeforsikring for forbundets medlemmer. Gruppeforsikringen består af tre obligatoriske og flere valgfrie forsikringsdækninger.

Hos PensionsInfo kan du få en samlet oversigt over alle pensionsordninger tilknyttet dig. PensionsInfo indeholder oplysninger om næsten alle private pensionsordninger. 

Man får også oplysninger om pensionen ved død, invaliditet og ved pensionering, under forudsætning af, at man fortsætter indbetaling af nuværende bidrag.

Adgang til PensionsInfo sker digitalt via NemID/MitID eller Netbank.

 

De obligatoriske elementer er tab af erhvervsevne, kritisk sygdom og dødsfaldsdækning (livsforsikring). De valgfrie elementer er eksempelvis invalidedækning, børneforsikring, helbredssikring (sundhedsforsikring).  

Er du ansat på en af DJ's overenskomster hvor pension er en del af lønnen, er gruppeforsikring obligatorisk. Er du ansat på individuel kontrakt, freelancer eller ansat uden pension, kan du selv tilvælge gruppeforsikringen. Forsikringspræmien betaler du under alle omstændigheder selv via din pensionsindbetaling eller anden aftale med selskabet.

Det er en solidarisk ordning. Når du frem til pensionsalderen, uden at du får brug for din forsikring, har du bidraget til, at din forsikringspræmie hjælper kolleger, der ikke har været så heldige. Rammes du derimod af sygdom, sikrer gruppeforsikringen dig vilkår, du skulle have betalt væsentligt mere for, hvis du skulle have forsikret dig individuelt.

Ledige medlemmer er fortsat sikret, idet gruppeforsikringsordningen betaler det første års præmie. Herefter betales præmien af DJ.

Du kan som udgangspunkt ikke optages, hvis du allerede er syg, er i flexjob eller berettiget til førtidspension.

Mere om gruppeforsikringen

Gruppeforsikringens enkelte elementer er mere uddybende beskrevet på Mediernes Pensions side hos PFA. Her finder du oplysninger om dækning og priser, tilvalgsforsikringer som fx helbredssikring og børnepension, samt PFA Early Care, hvor PFA i samråd med relevante eksperter hjælper en sygemeldt medarbejder tilbage på job eller hjælper til at forebygge sygemelding. Her finder du også svar på almindelige spørgsmål om ordningen.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk