Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Fremtidens forbund

Med udgangspunkt i beslutningen fra delegeretmøde 2017 har en arbejdsgruppe nedsat af DJ's hovedbestyrelse udarbejdet en rapport med anbefalinger til, hvordan Dansk Journalistforbund kan struktureres i fremtiden.

Fremtidens Forbund

Erik Petri

Vil du være med til at diskutere og beslutte, hvordan DJ skal struktureres i fremtiden? Kom med til delegeretmødet 2019 i Kolding

Anbefalinger fra arbejdsgruppen


Hent arbejdsgruppens rapport som pdf

Medlemmer af arbejdsgruppen Fremtidens Forbund:

 • Erik Petri, selvstændig bladtegner
 • Troels Gadegaard Frølich, kommunikationskonsulent i HK
 • Helena Mandsbjerg, digital kommunikatør i Nykredit 
 • Lisbeth Kiel, selvstændig blogger 
 • Maria Becher Trier, journalist på Folkeskolen
 • Sebastian Risbøl Jacobsen, studerende RUC
 • Lars Lindskov, formand for Pressefotografforbundet 
 • Klaus Buster, journalist på DR
 • Tine Johansen, næstformand i DJ

Sekretærer for arbejdsgruppen:
Linda  Garlov (daværende direktør i DJ) og politisk konsulent Anna Langhorn


Kommissorium for Fremtidens Forbund

Delegeretmødet pålægger arbejdsgruppen følgende opgaver:

 • gentænke hele DJ's faglige og demokratiske organisation
 • analysere fordele og ulemper ved frivillighed i valg af specialgrupper, kredse og foreninger,
 • arbejde med at gøre det mere attraktivt at være tillidsvalgt, arbejdsmiljørepræsentant eller ambassadør
 • gennem dialog og forventningsafstemning skabe den bedste sammenhæng mellem centrale og decentrale aktiviteter
 • understøtte tilblivelsen af flere netværk og interessefællesskaber
 • udarbejde en rekrutterings-, fastholdelses- og organiseringsplan

Arbejdsgruppen pålægges desuden at:

 • indsamle viden og hente inspiration fra DJ’s organisation og fra andre, sammenlignelige organisationer.
 • gøre sig meget konkrete overvejelser om, hvordan DJ’s organisation og organisering er rustet til den fremtid, arbejdsgruppen ser for sig

Det fremgår af beslutningen på delegeretmødet, at arbejdsgruppen skal:

 • inddrage alle dele af DJ’s politiske/faglige organisation
 • tage Fagligt Forum i anvendelse, både til indsamling af viden og holdninger, og til at brede debatten om dette emne ud i god tid før delegeretmøde 2019
 • tage medlemmets udgangspunkt, ikke de eksisterende strukturers. Det betyder, at muligheden for at få indflydelse, blive inddraget i beslutninger og aktiviteter i DJ skal belyses ud fra det enkelte medlem
 • gøre sig tanker om kontingentstruktur og økonomi – ikke som det primære mål, men i form af afledte effekter af eventuelle forandringer bør diverse konsekvenser ridses op

Arbejdsgruppen fremlægger anbefalinger på baggrund af den skriftlige afrapportering til DJ’s Hovedbestyrelse inden delegeretmødet 2019.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk