Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Freelancestrategi

DJ’s strategi for freelancere og selvstændige

Der har igennem lang tid været en udvikling i gang i store dele af verden, som de seneste år er blevet meget tydelig, og som også sætter sine spor på det danske arbejdsmarked: En stadig stigende del af arbejdsstyrken har ikke en traditionel fast ansættelse i en virksomhed.

Flere og flere er beskæftiget som freelancere, soloselvstændige, tidsbegrænset ansatte, projektansatte eller i en kombination af disse. Og på fremtidens arbejdsmarked må vi forvente, at denne andel bliver endnu større. Der er nogle åbenbare fordele ved denne udvikling.

For samfundet og for virksomhederne giver den en øget dynamik og fleksibilitet. Og for den enkelte kan et arbejdsliv som freelancer og selvstændig give en større frihed og mulighed for at arbejde med netop de opgaver, man selv ønsker.

Der er imidlertid også en lang række alvorlige ulemper ved udviklingen. For mange er det slet ikke et frit valg at arbejde på denne måde. De kan være tvunget til det for at bibeholde en tilknytning til deres fag.

De kan have svært ved at tjene en rimelig løn, fordi priserne er presset i bund. Og de har ikke det sikkerhedsnet af rettigheder, som gælder for det øvrige arbejdsmarked. For de traditionelle fagforeninger har udviklingen forstyrret det hidtidige billede af arbejdsmarkedet. Mange er fortsat i tvivl om, hvordan man skal gribe det an og organisere medlemmer på området.

Samtidig har man været afskåret fra at kunne benytte de velkendte værktøjer med kollektive aftaler og minimumspriser mv. DJ og DJ’s medlemmer har kendt til og arbejdet med denne udvikling i årtier.

Blandt DJ’s medlemmer udgør freelancere, selvstændige og andre, som ikke har en traditionel fast ansættelse, op imod 25 procent. Det er et højt tal i forhold til resten af det danske arbejdsmarked. Og denne andel er stigende.

Derfor har DJ et særligt ansvar for at præge udviklingen, så rammevilkårene for freelancere og selvstændige bliver så gunstige som muligt.

Samtidig skal DJ være den stærke fagforening, der giver det enkelte medlem kompetencer til at drive en god forretning, og som giver alle medlemmer et fagligt og solidarisk fællesskab.

DJ’s strategi for freelancere og selvstændige har tre pejlemærker:
 

1. Forbedring af regler og rettigheder på arbejdsmarkedet, så de styrker freelancere og selvstændige.

2. Bedre arbejdsvilkår via aftaler, sammenhold og organisering.

3. Hjælp til opkvalificering, uddannelse og forretningsudvikling

DJ’s strategi for freelancere og selvstændige indeholder følgende indsatsområder:
 

1. Forbedring af regler og rettigheder på arbejdsmarkedet, så de styrker freelancere og selvstændige DJ vil arbejde for:

 • at sikre, at den fleksibilitet som freelancere og selvstændige, bidrager med, modsvares af samme sociale sikkerhedsnet, som fastansatte har, i form af eksempelvis mulighed for dagpenge, sygedagpenge, adgang til efteruddannelse og løn under sygdom.
 • at forbedre de fysiske og psykiske arbejdsforhold for de løst tilknyttede.
 • at være en tydelig stemme i debatten om forholdene for freelancere og selvstændige, og søge at oplyse og påvirke de politiske løsninger til gavn for dem.
 • at skabe og styrke de alliancer med andre organisationer og interessenter, som kan hjælpe i arbejdet med at sikre bedre rammevilkår for medlemmerne.

2. Bedre arbejdsvilkår via aftaler, sammenhold og organisering DJ vil arbejde for:

 • at indgå og udbrede aftaler på områder, hvor DJ allerede har overenskomst med fastansatte
 • at udvikle nye aftaler og indgå og udbrede aftaler og overenskomster på nye områder, hvor DJ ikke har overenskomst med fastansatte – herunder digitale platforme, der formidler arbejdsopgaver.
 • at styrke sammenholdet og organiseringen blandt freelancere og selvstændige, der ikke kan aftaledækkes.
 • at styrke organiseringen af freelancere og selvstændige og dermed sikre en stærkere forhandlingsposition for både den enkelte og for DJ.
 • at styrke samarbejdet og solidariteten mellem de løsere tilknyttede freelancere og selvstændige og de fastansatte medlemmer i virksomhederne – blandt andet ved at udbrede kendskabet til vilkår, som freelancere og selvstændige arbejder under.
 • at styrke organiseringen af freelancere igennem faglige klubber - at afsætte ressourcer til at understøtte specialgrupperne i deres arbejde for organisering af freelancere og selvstændige
 • at styrke samarbejdet mellem fastansattes TR’er og freelanceklubberne, herunder inkludere freelancere i TR-uddannelsen
 • at organisere i produktionsmiljøet, kontorfællesskaber, tegnestuefællesskaber og andre steder, hvor freelancere og selvstændige har deres gang
 • at indgå lokale aftaler om en konkret rekrutteringsindsats på uddannelserne

3. Hjælp til opkvalificering, uddannelse og forretningsudvikling DJ vil arbejde for:

 • at uddanne freelancere og selvstændige i at drive og udvikle deres forretning gennem rådgivning, kurser, kolleganetværk og faglige klubber.
 • at rådgive og støtte freelancere og selvstændige i at lave solide aftaler om udnyttelsen af deres ophavsrettigheder.
 • at freelancere og selvstændige i højere grad vedligeholder og udvikler deres kompetencer.
 • at udvikle og sikre de rette medlemstilbud til freelancere og selvstændige.
 • at sikre en stadig information til freelancere og selvstændige om prissætning, aftaler, vejledende vilkår mv.

Vedtaget på DJ’s delegeretmøde april 2023