Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Freelanceres overdragelse af ophavsrettigheder

Lav altid en skriftlig aftale med dine kunder om brug af dine værker. Det er DJ's vigtigste anbefaling om overdragelse af ophavsrettigheder til alle freelancere.

DJ's anbefaler altid en skriftlig aftale

DJ anbefaler, at du altid indgår en skriftlig aftale om overdragelse af rettigheder

DJ har udarbejdet en række forskellige tekstforslag til, hvordan du kan formulere dine skriftlige aftaler om overdragelse af rettigheder. Tekstforslagene er udarbejdet eksklusivt til DJ's medlemmer.

Lav en aftale

DJ anbefaler, at du som freelancer altid indgår en skriftlig aftale med din kunde om, hvad kunden må bruge dit værk til. Med en skriftlig aftale kan du langt bedre styre, hvad kunden bruger dit værk til, og du kan undgå uoverensstemmelser med kunden. Bliver du og din kunde først uenige, er det ikke sikkert, at du ender med at få ret. Og får du ret, mister du i mange tilfælde din kunde.

Aftalens indhold

Det er vigtigt, at du som freelancer kun overdrager de ophavsrettigheder til dit værk, som du bliver bedt om af din kunde. Der er ingen grund til at afgive flere rettigheder til dit værk, end kunden er interesseret i at få og betale for. De rettigheder, som kunden ikke i første omgang er interesseret i at købe, kan måske være penge værd på et senere tidspunkt eller for en anden kunde.

Kræver kunden, at du overdrager samtlige rettigheder til dit værk, bør du sikre dig, at prisen også afspejler dette. DJ anbefaler også, at du forsøger at gøre sådanne aftaler tidsbegrænsede.

DJ er altid klar til at hjælpe dig med indholdet af din aftale.

En e-mail kan være nok

Den bedste dokumentation for en aftale vil være en skriftlig kontrakt, som du og din kunde har underskrevet.

Hvis det skal gå stærkt, kan en e-mail, hvor du beder kunden bekræfte omfanget af overdragelsen af ophavsrettighederne — fx sammen med prisen — være et fornuftigt alternativ til den underskrevne kontrakt.

Brug DJ's tekstforslag

DJ har udarbejdet en række forskellige tekstforslag til, hvordan du kan formulere dine skriftlige aftaler om overdragelse af rettigheder. Tekstforslagene er udarbejdet eksklusivt til DJ's medlemmer.

Vidste du at...?

DJ har indgået kollektive aftaler med flere medier vedrørende freelancearbejde.
Disse aftaler indeholder ofte retningslinjer for udnyttelsen af dine værker. Visse af retningslinjerne finder ikke anvendelse, hvis du og kunden har aftalt andet. For andre aftaler gælder det, at retningslinjerne altid skal følges, og at du og kunden ikke kan indgå en anden aftale.
 

Ingen eller uklar aftale

Har I ikke aftalt noget, eller er aftalen uklar, kan det være svært at fastlægge overdragelsens omfang. I disse tilfælde vil man navnlig lægge vægt på betalingens størrelse og sædvaner mellem parterne og i branchen generelt.

Som hovedregel anses du dog kun for at have overdraget rettighederne til offentliggørelse af dit værk én gang hos kunden. Som udgangspunkt kan kunden ikke sælge dit værk med henblik på videreudnyttelse. Dette gælder dog ikke i visse brancher, fx i tv-produktionsselskaber, hvor videresalg til tv-stationer udgør hele forretningsgrundlaget.

Genbrug og gensalg

Har du overdraget udnyttelsesrettighederne til dine værker, kan du i et vist omfang selv genbruge eller gensælge værkerne. Det nærmere omfang af din adgang til genbrug og gensalg afhænger af først og fremmest af, om du har overdraget rettighederne som ansat eller freelancer. Læs mere om genbrug og gensalg.

Aktivering af de eksklusive mandater

DJ’s hovedbestyrelse kan beslutte at aktivere de eksklusive mandater. Det indebærer, at det kun er DJ, der på dine vegne kan forhandle og indgå aftaler om ophavsret og brug af visse af dine rettigheder. Se, hvor de eksklusive mandater er aktiveret.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk