Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Freelanceres overdragelse af ophavsrettigheder

Lav altid en skriftlig aftale med dine kunder om brug af dine værker. Det er DJ's vigtigste anbefaling om overdragelse af ophavsrettigheder til alle freelancere.

Lav en aftale

DJ anbefaler, at du som freelancer altid indgår en skriftlig aftale med din kunde om, hvad kunden må bruge dit værk til. Med en skriftlig aftale kan du langt bedre styre, hvad kunden bruger dit værk til, og du kan undgå uoverensstemmelser med kunden. Bliver du og din kunde først uenige, er det ikke sikkert, at du ender med at få ret. Og får du ret, mister du i mange tilfælde din kunde.

Råmateriale

Du skal ikke aflevere råmaterialet til din kunde, medmindre I specifikt har aftalt det modsatte. Opstår en situation, hvor din kunde kræver, at du afleverer råmaterialet, så kontakt DJ. 

DJ anbefaler, at du gør det klart for din kunde – særligt hvis kunden ikke er vant til sædvanerne i medie- og kommunikationsbranchen – at kunden ikke får råmaterialet efter endt opgave. 

Politiets krav på udlevering af råmateriale, navnlig råbånd, er noget andet. Her henviser vi til forbundets side om kildebeskyttelse

Husk at overveje, om der kan være problemer i forhold til kunden, kilder, afbillede eller øvrige rettighedshaveres ret, hvis du selv senere anvender råmaterialet i en anden sammenhæng. Du bør også undersøge, om der er andre rettighedshavere til materialet, som skal godkende den nye anvendelse. 

Indgår du en aftale om udlevering af råmateriale, er det vigtigt, at det er helt klart, hvad kunden må anvende materialet til. Få ophavsmænd ønsker, at deres materiale pludselig optræder i en helt anden sammenhæng eller bearbejdet på en måde, som de ikke kan stå inde for. Husk også særskilt betaling for det. 

Aftalens indhold

Det er vigtigt, at du som freelancer kun overdrager de ophavsrettigheder til dit værk, som du bliver bedt om af din kunde. Der er ingen grund til at afgive flere rettigheder til dit værk, end kunden er interesseret i at få og betale for. De rettigheder, som kunden ikke i første omgang er interesseret i at købe, kan måske være penge værd på et senere tidspunkt eller for en anden kunde.

Vidste du at...?

DJ har udarbejdet en række forskellige tekstforslag til, hvordan du kan formulere dine skriftlige aftaler om overdragelse af rettigheder. Tekstforslagene er udarbejdet eksklusivt til DJ's medlemmer.
 

Kræver kunden, at du overdrager samtlige rettigheder til dit værk, bør du sikre dig, at prisen også afspejler dette. DJ anbefaler også, at du forsøger at gøre sådanne aftaler tidsbegrænsede.

DJ er altid klar til at hjælpe dig med indholdet af din aftale.

En e-mail kan være nok

Den bedste dokumentation for en aftale vil være en skriftlig kontrakt, som du og din kunde har underskrevet.

Hvis det skal gå stærkt, kan en e-mail, hvor du beder kunden bekræfte omfanget af overdragelsen af ophavsrettighederne - fx sammen med prisen - være et fornuftigt alternativ til den underskrevne kontrakt.

Salgs- og leveringsbetingelser

Du kan også have faste salg- og leveringsbetingelser, hvor omfanget af overdragelsen af ophavsrettigheder er fastslået. Du skal dog være opmærksom på, at kunden selvfølgelig skal være bekendt med betingelserne. I modsat fald vil kunden næppe anerkende at være bundet af betingelserne.

Vidste du at...?

DJ har indgået kollektive aftaler med flere medier vedrørende freelancearbejde.
Disse aftaler indeholder ofte retningslinjer for udnyttelsen af dine værker. Visse af retningslinjerne finder ikke anvendelse, hvis du og kunden har aftalt andet. For andre aftaler gælder det, at retningslinjerne altid skal følges, og at du og kunden ikke kan indgå en anden aftale.
 

Fakturaer og lønsedler

DJ anbefaler ikke, at du kun på din faktura nævner omfanget af overdragelsen af ophavsrettighederne. Når først I er blevet uenige, vil mange kunder ikke anerkende betingelser, som de først får på skrift, når de modtager din faktura. Betingelserne på en faktura er dog bedre end ingenting.

DJ er opmærksom på, at visse medier på lønsedlerne til freelancerne anfører deres betingelser for deres anvendelse af værket. Modtager du en sådan lønseddel, anbefaler DJ, at du straks kontakter din kunde. Det gælder selvfølgelig kun i de tilfælde, hvor betingelserne ikke er i overensstemmelse med det, I har aftalt, eller det, du havde forudsat, da du sagde ”ja” til kunden.

Ingen eller uklar aftale

Har I ikke aftalt noget, eller er aftalen uklar, kan det være svært at fastlægge overdragelsens omfang. I disse tilfælde vil man navnlig lægge vægt på betalingens størrelse og sædvaner mellem parterne og i branchen generelt.

Som hovedregel anses du dog for kun for at have overdraget rettighederne til offentliggørelse af dit værk en gang hos kunden. Som udgangspunkt kan kunden ikke sælge dit værk med henblik på videreudnyttelse. Dette gælder dog ikke i visse brancher, fx i tv-produktionsselskaber, hvor videresalg til TV-stationer udgør hele forretningsgrundlaget.

Ofte stillede spørgsmål om ophavsret

Jeg laver kommunikationsopgaver for en virksomhed. Er mit arbejde ophavsretligt beskyttet?

Ja, i høj grad. Det meste af det, du laver som led i dit arbejde, vil ofte være ophavsretligt beskyttet. Helt på samme måde som journalisters arbejde.

I de fleste tilfælde vil grafik, hjemmesidedesign, videoer, fotografier, notater, undersøgelser, udkast til tekster, omfattende omskrivninger af andres materiale og strategioplæg være beskyttet.

Du bør være opmærksom på, at det ikke er selve idéen eller strategien, som nyder beskyttelse. Det er derimod det konkrete materiale, fx fotografiet eller rapporten, hvor idéen eller strategien er konkretiseret eller beskrevet, som er beskyttet ophavsretligt.

Almindeligvis vil du som ansat eller freelancer i kommunikationsbranchen i et vist omfang overdrage udnyttelsesrettighederne til din arbejdsgiver eller kunde.

Dette gælder dog ikke, hvis du med din arbejdsgiver eller kunde har aftalt noget andet. Se tekstforslag til aftaler om overdragelse rettigheder for freelancere inden for kommunikationsområdet.

Jeg har solgt rettighederne til et af mine værker til en kunde. Kan jeg selv råde over værket, fx selv bruge det på min hjemmeside eller sælge det til andre?

Det er svært at give en entydigt svar på dette spørgsmål.

Det afhænger af en konkret fortolkning af den aftale, som du har indgået med kunden.

Ofte er du i hvert fald forhindret i at bruge værket på en måde eller overdrage værket til en brug, som konkurrerer med kundens anvendelse, eller som på anden måde skader kunden i forhold til kundens anvendelse af værket.

Har du overdraget rettighederne eksklusivt til kunden, må du i langt de fleste tilfælde ikke bruge værket selv eller overdrage det til andre.

Hvis du vil sikre dig, at du gerne selv må anvende materialet til markedsføring af dit eget arbejde, bør du anføre det udtrykkeligt i din aftale med din kunde. Du kan eksempelvis skrive:

"[navn] bevarer under alle omstændigheder retten til at anvende [materialet] til markedsføring og reklame for sit eget arbejde, fx på sin hjemmeside, på sociale medier eller i sin portofolio."

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk