Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Freelanceres overdragelse af ophavsrettigheder

Lav altid en skriftlig aftale på, i hvilket omfang din kunde må bruge dine værker. Det er DJ's anbefaling om overdragelse af ophavsrettigheder til alle freelancere.

Lav en aftale

DJ anbefaler, at du som freelancer altid indgår en skriftlig aftale med din kunde om, hvad kunden må bruge dit værk til. Med en skriftlig aftale kan du langt bedre styre, hvad kunden bruger dit værk til, og du kan undgå uoverensstemmelser med kunden. Bliver du og din kunde først uenige, er det ikke sikkert, at du ender med at få ret. Og får du ret, mister du i mange tilfælde din kunde.

Aftalens indhold

Det er vigtigt, at du som freelancer kun overdrager de ophavsrettigheder til dit værk, som du bliver bedt om af din kunde. Der er ingen grund til at afgive flere rettigheder til dit værk, end kunden er interesseret i at få og betale for. De rettigheder, som kunden ikke i første omgang er interesseret i at købe, kan måske være penge værd på et senere tidspunkt eller for en anden kunde.

Vidste du at...?

DJ har udarbejdet en række forskellige tekstforslag til, hvordan du kan formulere dine skriftlige aftaler om overdragelse af rettigheder. Tekstforslagene er udarbejdet eksklusivt til DJ's medlemmer.
 

Kræver kunden, at du overdrager samtlige rettigheder til dit værk, bør du sikre dig, at prisen også afspejler dette. DJ anbefaler også, at du forsøger at gøre sådanne aftaler tidsbegrænsede.

DJ er altid klar til at hjælpe dig med indholdet af din aftale.

En e-mail kan være nok

Den bedste dokumentation for en aftale vil være en skriftlig kontrakt, som du og din kunde har underskrevet.

Hvis det skal gå stærkt, kan en e-mail, hvor du beder kunden bekræfte omfanget af overdragelsen af ophavsrettighederne - fx sammen med prisen - være et fornuftigt alternativ til den underskrevne kontrakt.

Salgs- og leveringsbetingelser

Du kan også have faste salg- og leveringsbetingelser, hvor omfanget af overdragelsen af ophavsrettigheder er fastslået. Du skal dog være opmærksom på, at kunden selvfølgelig skal være bekendt med betingelserne. I modsat fald vil kunden næppe anerkende at være bundet af betingelserne.

Vidste du at...?

DJ har indgået kollektive aftaler med flere medier vedrørende freelancearbejde.
Disse aftaler indeholder ofte retningslinjer for udnyttelsen af dine værker. Visse af retningslinjerne finder ikke anvendelse, hvis du og kunden har aftalt andet. For andre aftaler gælder det, at retningslinjerne altid skal følges, og at du og kunden ikke kan indgå en anden aftale.
 

Fakturaer og lønsedler

DJ anbefaler ikke, at du kun på din faktura nævner omfanget af overdragelsen af ophavsrettighederne. Når først I er blevet uenige, vil mange kunder ikke anerkende betingelser, som de først får på skrift, når de modtager din faktura. Betingelserne på en faktura er dog bedre end ingenting.

DJ er opmærksom på, at visse medier på lønsedlerne til freelancerne anfører deres betingelser for deres anvendelse af værket. Modtager du en sådan lønseddel, anbefaler DJ, at du straks kontakter din kunde. Det gælder selvfølgelig kun i de tilfælde, hvor betingelserne ikke er i overensstemmelse med det, I har aftalt, eller det, du havde forudsat, da du sagde ”ja” til kunden.

Ingen eller uklar aftale

Har I ikke aftalt noget, eller er aftalen uklar, kan det være svært at fastlægge overdragelsens omfang. I disse tilfælde vil man navnlig lægge vægt på betalingens størrelse og sædvaner mellem parterne og i branchen generelt.

Som hovedregel anses du dog for kun for at have overdraget rettighederne til offentliggørelse af dit værk en gang hos kunden. Som udgangspunkt kan kunden ikke sælge dit værk med henblik på videreudnyttelse. Dette gælder dog ikke i visse brancher, fx i tv-produktionsselskaber, hvor videresalg til TV-stationer udgør hele forretningsgrundlaget.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk