Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Vilkår for FreelanceGruppens Barselslegat

FreelanceGruppen har sin egen kollektive barselsfond, der giver tilskud – barselslegat - til
medlemmer på barsel.

Barselsfonden finansieres ved, at medlemmer på fuldt kontingent betaler 10 kroner hver måned til barselsfonden.

Hvem kan søge og hvor meget kan du søge?

 • Du skal have været O- eller I-medlem af FreelanceGruppen i mindst 1 år, regnet fra fødsels-/adoptionstidspunktet.
 • Hvis du er berettiget til at modtage tilskud fra den offentlige barselsfond for selvstændige (se mere på Barsel.dkeller har opnået barsel med løn, kan du ikke også modtage FreelanceGruppens barselslegat.
 • Den forælder, der holder hovedbarslen kan modtage tilskud i maksimalt 28 uger, heraf højst 4 uger før forventet fødsel/adoption. Statens regler for øremærket barsel har ikke indvirkning på FreelanceGruppens Barselslegat.
 • Er man den forælder, der ikke afholder hovedbarslen, kan man modtage tilskud i de 2 første uger. Derudover kan man få tilskud i 12 uger, hvis man kan dokumentere, at man er stedfortræder for den, der skulle afholde hovedbarslen ved fødsel/adoption.
 • Hvis henholdsvis to mænd eller to kvinder bliver forældre og herved stilles ringere under legatets nuværende regler, kan FreelanceGruppen bestyrelse indgå en særskilt aftale i hvert enkelt tilfælde.
 •  Tilskuddet er fastsat til 150 kroner pr. dag i maks. 28 uger. Beløbet er skattepligtigt og udbetales via Dansk Journalistforbunds regnskabsafdeling.

Sådan søger du

Send e-mail eller brev til:

E-mail: bv@journalistforbundet.dk.

Dansk Journalistforbund
Att.: Birgitte Vogelius 
Gammel Strand 46
1202 Kbh. K

Din ansøgning skal indeholde

 • Medlemsnummer
 • Kopi af vandrejournal/adoptionspapirer
 • Forventet fødselstidspunkt/adoptionstidspunkt
 • Kontonummer til udbetaling
 • Antal uger der holdes barsel
 • Ansøgningen skal indsendes senest 3 måneder efter fødsel/adoption.

Kontaktpersoner for FreelanceGruppens Barselslegat

 • Birgitte Vogelius, sekretær for FreelanceGruppen, bv@journalistforbundet.dk
 • Kristian F. Eskildsen, formand for barselsfonden, kfe@freelancegruppen.dk

Dokumentet er senest opdateret 19. januar 2023

 

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk