Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Sus Falch, forperson, genopstiller

Jeg genopstiller til endnu er periode som forperson for FreelanceGruppen, fordi indignationen over urimelige vilkår for freelancere og selvstændige er større end nogensinde, og lysten til at arbejde fagpolitisk for at forbedre dem aldrig har været stærkere.

Sus Falch

Per Daugaard Sus Falch, forperson for FreelanceGruppen.

Jeg vil være en synlig og tilgængelig forperson for både medlemmer, DJs ansatte og andre, der ønsker viden om vores vilkår og forslag til, hvordan de kan blive bedre.

Bestyrelsens fokusområder har altid været tydeligt beskrevet i gruppens handlingsprogram - og 2021 er ingen undtagelse. I år beder vi også generalforsamlingen bakke op om en politisk handlingsplan, der står på skuldrene af medlemsundersøgelsen fra sommeren 2020. Her delte medlemmer og kolleger generøst viden om arbejdslivet som freelancer og selvstændig og gav klar besked om, hvad det er vigtigt, deres fagforening arbejder for. Det vil jeg gøre.

Arbejdslivet for freelancere og selvstændige har aldrig været mere udfordrende og omskifteligt. Derfor er det efter min opfattelse også nødvendigt, at gruppens forperson er nærværende, lytter og sørger for hurtig handling, når et medlem eller flere gør opmærksom på nye problemer eller har nye ideer til, hvad fagforeningen skal tilbyde.

Sammen med resten af bestyrelsen vil jeg være de tillidsrepræsentanter og kolleger, som freelancere og selvstændige ikke har.

Det har altid været vigtigt for mig, at FreelanceGruppens bestyrelse er et rart og givende sted at være fagligt aktiv, et sted hvor alle inddrages og har lige gode forudsætninger for at deltage i beslutningerne. 2021 vil ikke være nogen undtagelse, for bestyrelsen har med stor enighed besluttet at arbejde fokuseret med at optimere arbejdet og samarbejdet, så vi alle kan passe vores egen freelance-butik, passe på hinanden og få mest muligt arbejde fra hånden til gavn for medlemmerne. Det er nærmere beskrevet i bestyrelsens beretning og jeg vil glæde mig til at tage nye briller på sammen med resten af bestyrelsen, hvis jeg bliver genvalgt.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk