Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Støtte til efteruddannelse

Medlemmer af FreelanceGruppen kan søge økonomisk støtte til efteruddannelse i FreelanceGruppens Ophavsretsfond, som fordeler ophavsretslige vederlag fra forvaltningsorganisationen CopyDan.

Midlerne er delt op i en kasse for trykt-område og en kasse for AV-området, og FreelanceGruppen har valgt at uddele ophavsretsmidler/Copydan-midler/efteruddannelsesmidler to gange om året. Der er ansøgningsrunder i april med svar i maj og i november med svar i december. Derudover uddeles der også midler fra FreelanceGruppens forsøgspulje, der følger uddelingen af ophavsretsmidler.

Hvordan gør jeg?

Omkring tre uger inden ansøgningsfrist vil der blive lagt en artikel på denne hjemmeside om proceduren samt med link til ansøgningsskemaer. Du kan også logge dig ind på din profil og tilmelde dig vores nyhedsbrev under ‘Mine abonnementer’, så får du direkte besked, når det er tid til at ansøge.

Du kan læse meget mere om ophavsretsfonden på forbundets hjemmeside!

Vilkår for trykte mediers ophavretsfond 

Skal søges af:

 • O-medlemmer af FreelanceGruppen, der primært arbejder ved trykte medier – f.eks. dagblade, fagblade, telegrambureauer m.v., og som har optjent ophavsretsmidler i kalenderåret xx.
 • Tidligere O-medlemmer, der har været medlem af FreelanceGruppen inden for de seneste 12 måneder.
 • Andre, der har optjent ophavsretsmidler inden for det område, der administreres af FreelanceGruppens Ophavsretsfond, og som ikke er omfattet af andre ordninger.

Kan ikke søges af:

 • Medlemmer af Pressefotografforbundet, PF (søg hos PF)
 • Medlemmer af Specialgruppen Fotograferne (søg hos DJ: Fotograferne)
 • Medlemmer af Danske Bladtegnere (søg hos Danske Bladtegnere)
 • Medlemmer af Visuelt Forum, VIF (søg hos Visuelt Forum)
 • Interessemedlemmer (I-medlemmer) af FreelanceGruppen (søg i den specialgruppe, hvor du er O-medlem)

Også i denne pulje uddeles der fortsat portioner af 7.500 kroner. Der gives kun tilskud til selvkomponerede kurser, der kan godkendes som efteruddannelse, samt til kurser udbudt af kursusinstitutioner.

Du kan kun søge, hvis du har haft 50 % eller mere af din indtægt ved trykte medier i det foregående kalenderåret. Rammebevillingen kan benyttes til medlemmets individuelle efteruddannelse samt til direkte udgifter forbundet hermed som eksempelvis undervisningsmaterialer og transport til og fra kursusstedet. Derudover gælder følgende regler:

 • Bevilgede beløb kan anvendes til efteruddannelse på uddannelsesinstitutioner til en kombination af studieprojekter og kursusophold.
 • Hvis du efter modtagelsen af en rammebevilling ophører med at være freelancer, kan du udnytte bevillingen i op til 12 måneder. 

Du er altid velkommen til at rette henvendelse til fondsudvalget formand, hvis du har brug for råd eller yderligere vejledning. Formanden træffes på e-mail: fondsudvalget@freelancegruppen.dk

Vilkår for AV-mediers ophavsretsfond 

Skal søges af:

 • O-medlemmer af FreelanceGruppen, der primært arbejder ved elektroniske medier – og som i år xx har fået offentliggjort værker, der er omfattet af ophavsret i offentlige medier – læs radio og tv.

Kan ikke søges af:

 • Fastansatte ved tv-produktionsselskaber (søg i TVGruppen)
 • O-medlemmer af TVGruppen (Søg i TVGruppen)
 • Andre, der har optjent ophavsretsmidler, der administreres af DJs Ophavsretsfond, og som ikke er omfattet af andre ordninger, skal søge i TVGruppen
 • Medlemmer af Pressefotografforbundet, PF (søg hos PF)
 • Medlemmer af Specialgruppen Fotograferne (søg hos DJ:Fotograferne)
 • Medlemmer af Forum for BilledmedieOversættere, FBO (søg i FBO)
 • I-medlemmer (interessemedlemmer) af FreelanceGruppen (søg i den specialgruppe, hvor du er O-medlem)

Bevilgede beløb kan anvendes til efteruddannelse på uddannelsesinstitutioner, til selvkomponerede studieforløb eller til en kombination af studieprojekter, kursusophold m.v.

Hvis du efter modtagelsen af en rammebevilling ophører med at være freelancer, kan du udnytte bevillingen i op til 12 måneder efter udmeldelse.

Er du i tvivl, kan du altid spørge FreelanceGruppens Fondsudvalgsformand på adressen fondsudvalget@freelancegruppen.dk

Fandt du den information du søgte
Tilføj email hvis du ønsker svar retur.