Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Støtte til efteruddannelse

Medlemmer af FreelanceGruppen kan søge økonomisk støtte til efteruddannelse i FreelanceGruppens Ophavsretsfond, som fordeler ophavsretslige vederlag fra trykte medier fra forvaltningsorganisationen CopyDan.

Midlerne uddeles én gang årligt, når der indkaldes ansøgninger i gruppens nyhedsbrev og på freelancegruppen.dk

DJ Ophavsret administrerer flere puljer, som du måske kan søge løbende. Tjek her: https://journalistforbundet.dk/rettighedsmidler - hvor du også kan læse meget mere om ophavsretsfonden.

Vilkår for trykte mediers ophavsretsfond i FreelanceGruppen:

Skal søges af:

 • O-medlemmer af FreelanceGruppen, der primært arbejder ved trykte medier – f.eks. dagblade, fagblade, telegrambureauer m.v. Se også ansøgningsskemaet for flere oplysninger.
 • Tidligere O-medlemmer, der har været medlem af FreelanceGruppen inden for de seneste 12 måneder.
 • Andre, der har optjent ophavsretsmidler inden for det område, der administreres af FreelanceGruppens Ophavsretsfond, og som ikke er omfattet af andre ordninger.

Kan ikke søges af:

 • Medlemmer af Pressefotografforbundet, PF (søg hos PF)
 • Medlemmer af Specialgruppen Fotograferne (søg hos DJ: Fotograferne)
 • Medlemmer af Danske Bladtegnere (søg hos Danske Bladtegnere)
 • Medlemmer af Visuelt Forum, VIF (søg hos Visuelt Forum)
 • Interessemedlemmer (I-medlemmer) af FreelanceGruppen (søg i den specialgruppe, hvor du er O-medlem)

Historisk er der blevet uddelt portioner på 7500 kr. og 10.000 kr., men da puljen varierer fra år til år, kan det samme gøre sig gældende for portionsstørrelserne. Det vil blive oplyst, når der indkaldes ansøgninger. Der gives kun tilskud til selvkomponerede kurser, der kan godkendes som efteruddannelse, samt til kurser udbudt af kursusinstitutioner.

Du kan kun søge, hvis du har haft 50 % eller mere af din indtægt ved trykte medier i det foregående kalenderåret. Rammebevillingen kan benyttes til medlemmets individuelle efteruddannelse samt til direkte udgifter forbundet hermed som eksempelvis undervisningsmaterialer og transport til og fra kursusstedet. Derudover gælder følgende regler:

 • Bevilgede beløb kan anvendes til efteruddannelse på uddannelsesinstitutioner til en kombination af studieprojekter og kursusophold.
 • Hvis du efter modtagelsen af en rammebevilling ophører med at være freelancer, kan du udnytte bevillingen i op til 12 måneder. 

Du er altid velkommen til at rette henvendelse til fondsudvalget formand, hvis du har brug for råd eller yderligere vejledning. Formanden træffes på e-mail: fondsudvalget@freelancegruppen.dk

Særligt om webproduktion

Hvis du producerer indhold til websider, falder du ophavsretsmæssigt ned mellem to stole.

For at afgøre, om du kan få penge fra ophavsretsfonden, skal du vurdere, om dine webproduktioner udgives af en virksomhed, der som udgangspunkt udgives elektronisk eller på print. Det vil sige:

 • Hvis du laver indhold til fx Politikens webside eller til FOA-fagbladets webside, vil du som udgangspunkt kunne søge midler i puljen for trykte medier.
 • Hvis du fx redigerer en webside for et privat firma eller en organisation, vil du som udgangspunkt ikke kunne få midler fra ophavsretsfonden, da ”udgiveren” ikke genererer midler til Copydan.

Er du i tvivl, kan du altid spørge FreelanceGruppens fondsudvalgsformand på adressen fondsudvalget@freelancegruppen.dk

Øverst på formularen

 

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk