Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Sådan skriver du det effektive tilbud

Byder du ind på en større opgave, der strækker sig over længere tid, kan det være en god idé at afgive et udførligt skriftligt tilbud. Læs her, hvordan du gør.

Af Marie Bille

Når du skal beregne omfanget af opgaven og dermed prisen, så forsøg at nedbryde opgaven i så mange del-elementer som muligt. Lav et realistisk overslag på, hvor lang tid, de enkelte delopgaver vil tage dig. Giv en realistisk pris – spørg evt. DJ er kolleger til råds.

Hvis der indgår flere underleverandører eller samarbejdspartnere, så husk at medregne kommunikation og ’projektledelse’. Det er ofte en rigtig tidsrøver at koordinere mellem folk. Husk også transporttid hvis du skal rundt i landet.

Vær så præcis som muligt, husk f.eks. at skrive ned hvor mange korrekturgange, der indgår i tilbuddet.

Forstå kundens behov

Inden du afgiver tilbuddet, så læg et stykke arbejde i virkelig at forstå, hvad kunden har brug for, og hvor meget han eller hun er villig til at investere i løsningen. Det bedste vil være at holde et fysisk møde med den potentielle kunde, hvor I taler om kundens behov og budget. Nogle gange kan det være svært at lokke et budget ud af kunden – men gør forsøget. Det er også til kundens fordel, at du afgiver et tilbud, der er realistisk for kunden. Spørg ind til, hvad kunden forventer i løsningen af opgaven og hvilke tre-fire krav, der er de vigtigste.

Sådan udformer du tilbuddet

Skriv tilbuddet på en måde, der giver kunden et godt overblik over, hvad hun køber, hvad det koster, og hvordan produktet skal bruges og hvornår. Prisen er ikke det eneste, der afgør om dit tilbud går igennem, andre faktorer er mindst ligeså vigtige. Sørg for at få det hele med

Titel og formål

Brug en sigende overskrift og fat dig i korthed. Beskriv helt kort, hvad formålet med tilbuddet er. 

Eks.: ”Formidling af forskning om det gode samarbejde i folkeskolen”

Baggrund og behov

Skitser baggrunden for tilbuddet. Brug din viden fra dit møde eller samtale med kunden. Skitser kundens ønsker ved at sammenfatte kort, hvad kunden selv har fortalt. Vis, at du har forstået og lyttet til kunden.

Eks: Fire korte videoer skal på en lettilgængelig måde formidle centrale pointer fra forskningsrapporten ”Det gode samarbejde i folkeskolen”. Videoer skal kunne bruges som oplæg til debat på personale- og forældremøder i folkeskolen, samt være tilgængelige på xx hjemmeside, osv…

Prisen

Begynd med et overblik over den samlede pris og derefter delpriserne. Prisen er en af de faktorer, der fylder mest for kunden. Når du begynder med prisen, før du fortæller, hvad du leverer, kan kunden konstant holde priserne op mod indholdet. Traditionelt skriver man den samlede pris sidst i et tilbud. Men ved at vise prisen til sidst i tilbuddet, henleder du kundens opmærksomhed på totalsummen snarere end at få kunden til at opdage, hvad tilbuddet giver af fordele.

Eks.: Samlet pris: x Kroner

 • Udarbejdelse af drejebøger med vinkler, pointer, idéer og opbygning af de 4 videoreportager 
 • X timer á X kr. i alt: X Kr.
 • Kontakt, briefing af medvirkende samt logistik og planlægning
 • X timer á X kr. i alt: X Kr.
 • Optagelse og interview 
 • X timer á X kr. i alt: X Kr.                      
 • Redigering af video
 • X timer á X kr. i alt: X Kr.
 • Korrektur og rettelser 
 • X timer á X kr. i alt: X Kr.

Resultatet

Efter prisoverblikket beskriver du, hvad kunden får for pengene. Formuler dig, så kunden får overblik over, hvilket udbytte hun får af din løsning. Den forståelse er kernen i tilbuddet. Fordi kunden allerede kender den samlede pris, kan hun løbende holde prisen op mod indholdet i løsningen.

Eks: Fire debatskabende videoer af ca. 5 minutters varighed, der formidler de mest centrale pointer om ’det gode samarbejde i folkeskolen’ til lærere og forældre.

Tidsplan

Beskriv til slut din plan for levering af dit produkt. Formulerer en konkret plan over hvor, hvordan og hvornår, du og kunden skal handle i forhold til tilbuddet og gerne en endelig deadline. 

Eks.:

 • Deadline for drejebøger – godkendelse
 • Optagelser (datoer)
 • Redigering (dato)
 • Første korrektur (dato)
 • Evt. anden korrektur (dato)
 • Endelig aflevering (dato)

Øvrige standardvilkår

Tjek derudover de øvrige standardvilkår for freelancere med lønmodtagerstatus og selvstændige freelancere i DJ’s aftaleskabeloner, så du får alt med omkring ophavsret og ret til videreudnyttelse. Du kan bare klippe det, der er relevant og sætte direkte ind i dit tilbud.

Præsenter dit tilbud på et nyt møde

Det kan være en fordel at præsentere dit tilbud overfor kunden ved et møde. På den måde kan du forklare og svare på eventuelle spørgsmål med det samme. Dit tilbud bliver også husket bedre, hvis kunden allerede har investeret tid i at mødes med dig. Hvis det er en mindre opgave, kan det ikke altid betale sig at tage tid ud til at mødes fysisk. I det tilfælde kan du sende tilbuddet på mail. Husk at følge op.

Læs mere om det effektive tilbud i dette blogindlæg på Salgspiloterne.dk.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk