Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Sådan er - eller bør du være - dækket af den offentlige sygeforsikring

Der er forskel på dine sygedagepengevilkår alt efter om du er lønmodtager, selvstændig eller kombinatør. Bliv klogere på forskellene her.

Af Karin Bech

Sådan er reglerne

Lønmodtager med a-indkomst og honorarer

De første 22 ugers sygdom
Sygedagpenge fra 1. dag, hvis du har haft mindst 240 timers arbejde de seneste seks kalendermåneder og i mindst fem af disse måneder har været beskæftiget i 40 timer. Kommunen trækker oplysningerne i indkomstregistret.

Efter 22 uger
Forlængelse af sygedagpenge eller jobafklarings- og ressourceforløb.

Obs: Der modregnes i alle offentlige ydelser undtagen sygedagpenge, hvis du får penge fra en privat tab af erhvervsevne forsikring.

 

Selvstændig med b-indkomst

Sygedagpenge efter 14 dage, hvis du i mindst seks måneder af de seneste 12 har drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang - heraf skal du den seneste måned før sygefraværet have arbejdet mindst 18,5 timer pr. ugen til noget, der svarer til overenskomstmæssig løn. Har du drevet  virksomheden i mindre end 6 måneder, medregnes forudgående arbejde som lønmodtager.

Du kan eventuelt selv tegne en forsikring, der dækker fra 1. eller 3. sygedag.

Efter 22 uger
Forlængelse af sygedagpenge eller jobafklarings- og ressourceforløb.

Obs: Der modregnes i alle offentlige ydelser undtagen sygedagpenge, hvis du får penge fra en privat tab af erhvervsevne forsikring.

 

Kombinatør

OBS: Som kombinatør kan du IKKE få beregnet sygedagpenge ud fra din samlede A-indkomst/ honorar og B-indkomst.

Sygedagpenge fra 1. dag, hvis du sygemelder dig som lønmodtager og har haft mindst 240 timers arbejde (A-indkomst og honorar) de seneste 6 kalendermåneder og mindst i 5 af disse måneder har været beskæftiget i mindst 40 timer. Kommunen trækker oplysningerne i indkomstregistret.

Sygedagpenge efter 14 dage, hvis du i mindst seks måneder af de seneste 12 har drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang - heraf skal du den seneste måned før sygefraværet have arbejdet mindst 18,5 timer pr. ugen til noget, der svarer til overenskomstmæssig løn. Har du drevet  virksomheden i mindre end 6 måneder, medregnes forudgående arbejde som lønmodtager.

Du kan eventuelt selv tegne en forsikring, der dækker fra 1. eller 3. sygedag, hvis du melder dig syg som selvstændig.

Efter 22 uger
Forlængelse af sygedagpenge eller jobafklarings- og ressourceforløb.

Obs: Der modregnes i alle offentlige ydelser undtagen sygedagpenge, hvis du får penge fra en privat tab af erhvervsevne forsikring.

Ledig

Sygedagpenge fra 1. sygedag. Samme sats som arbejdsløshedsdagpenge.

Efter 22 uger
Forlængelse af sygedagpenge eller jobafklarings- og ressourceforløb.

Obs: Der modregnes i alle offentlige ydelser undtagen sygedagpenge, hvis du får penge fra en privat tab af erhvervsevne forsikring.

Sygedagpengene svarer til dagpengesatsen, der i 2016 udgør højst 4.180 kr. pr. uge.

Beløbet reduceres, hvis du ikke har haft nok arbejde.

Læs mere om dette, og om hvordan sygemelder dig som henholdsvis lønmodtager, selvstændig, kombinatør og ledig her

Du bestemmer ikke selv, om du er momspligtig!

Læg mærke til, at du ikke selv bestemmer, om du vil skrive moms på dine regninger - og dermed er

selvstændig i skattemæssig forstand. Det er arbejdets art, der bestemmer. Fx er kreativt skrivende arbejde og undervisning ikke momspligtigt,mens fotografering og layout skal momses.

Læs mere om momsregler for freelancere her

 

Artiklerne i dette tema er udarbejdet som generelt informationsmateriale. Ud over information fra Dansk Journalistforbund og Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog er teksterne baseret på informationer fra en række kilder, som skribenten finder troværdige, fx ATP, borger.dk, forsikring & pension, Finanshuset, Uvildige og Ugebrevet A4. Informationerne er ikke tilpasset medlemmernes personlige forhold og kan ikke erstatte individuel rådgivning. Emnet er er kompliceret, og regler og praksis ændres løbende - kontakt Dansk Journalistforbunds socialrådgiver eller jurister, hvis du har brug for personlig rådgivning.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk