Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Sådan bliver du medlem

Har du valgt en tilværelse som freelancer og/eller selvstændig, eller er du studerende på sidste semester/tilsvarende afslutning inden for medie og kommunikation, er FreelanceGruppen i Dansk Journalistforbund helt sikkert noget for dig. Læs her, hvordan du melder dig ind

Hvilke krav skal jeg opfylde?


For at blive optaget som O-medlem (organisatorisk medlem og valgbar til fx FreelanceGruppens bestyrelse og DJs delegeretmøde) i FreelanceGruppen, skal du opfylde følgende krav:

  • Du skal være medlem af Dansk Journalistforbund
  • Du skal arbejde som freelancer og/eller selvstændig.

Som I-medlem (interessemedlem) kan bestyrelsen efter ansøgning optage andre DJ-medlemmer, der ikke i henhold til forbundslovene skal eller kan være ordinært medlem af gruppen – fx studerende, som er i gang med sidste semester eller tilsvarende afslutning af uddannelsen og overvejer at blive freelancer/selvstændig

  • der tidligere har været medlem af gruppen, eller
  • som kan sandsynliggøre en fælles, faglig interesse i et medlemskab.   

Interessemedlemmer har generelt samme rettigheder og pligter som ordinære medlemmer, men de er ikke valgbare til gruppens bestyrelse.

  • Medlemskab af Dansk Journalistforbund kan opnås, hvis du er beskæftiget indenfor Dansk Journalistforbund organisationsområde, enten som fastansat eller som freelancer. Du kan læse mere om optagelseskriterierne på DJ's hjemmeside under medlemskab.

Hvordan melder jeg mig ind?

Hvis du allerede er medlem af Dansk Journalistforbund:

Meld dig ind i FreelanceGruppen ved at udfylde følgende formular på Dansk Journalistforbunds hjemmeside.

Hvis du endnu ikke er medlem af Dansk Journalistforbund:

Meld dig ind i Dansk Journalistforbund og tilkendegiv samtidig, at du ønsker at blive medlem af FreelanceGruppen.

Har du spørgsmål i øvrigt, er du naturligvis også velkommen til at kontakte Medlemsafdelingen i Dansk Journalistforbund på tlf. 33 42 80 00 eller på medlem@journalistforbundet.dk eller FreelanceGruppens forperson på forperson@freelancegruppen.dk.

Vi glæder os til at byde dig velkommen!

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk