Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Vil du være en del af bestyrelsen?

5 bestyrelsesmedlemmer er på valg og har meldt ud, at de genopstiller. Som vanligt er formanden på valg, og hun har også givet tilsagn om, at ville tage en tørn mere. Alligevel mener vi det seriøst, når vi inviterer interesserede medlemmer til at stille op til valg til bestyrelsen.

For at afspejle medlemsskarens sammensætning bedst muligt, opfordrer vi især fotografer, grafikere og videofolk til at tænke over, om bestyrelsesarbejde i FreelanceGruppen er noget for dem. At have lysten til at gå ind i fagligt arbejde, er selvfølgelig det afgørende, og alle interesserede er derfor velkomne til at stille op.

Derfor skal du melde dig
At deltage i bestyrelsesarbejdet rummer en mulighed for faglig, fagpolitisk og personlig udvikling. Du bliver en del af et kollektiv, der har konstant fokus på udvikling og forbedring af freelanceres og selvstændiges forhold. Vi holder 10 heldags bestyrelsesmøder om året, der er præget af tætte dagsordner, og som du skal prioritere at have tid til, lige som der i perioder også er noget at se til mellem møderne.

Kontakt formanden, hvis du vil vide mere
Vil du vil høre mere om bestyrelsesarbejdet, inden du beslutter dig, er du velkommen til enten at kontakte formand Sus Falch eller et af de andre bestyrelsesmedlemmer. Vores kontaktoplysninger finder du her

Sådan stiller du op 

  • Du kan stille op på selve generalforsamlingen. Her får du to minutter, lige som alle andre kandidater, til at give en kort præsentation af dig selv og dine tanker om dit arbejde i bestyrelsen.
  • Du kan også præsentere dig forud for generalforsamlingen på vores hjemmeside. 
  • Hvis du ønsker det, sker det ved at fremsende et foto (maks. format 290x290) og en præsentationstekst til mb@freelancegruppen.dk. Husk fotokreditering. 
  • Teksten må maksimalt være på 1500 enheder (230 ord) inkl. mellemrum, og du står for redigering og korrektur.

Deadline for indsendelse af præsentationstekst er 15. februar.

Generalforsamlingen finder sted 25. februar klokken 13.00 på Fænø-Sund Konference, Oddevej 8, 5500 Middelfart.

 

Kommentarer